Vrede over videresalg

 Fotograf fra Sjællandske Medier protesterer højlydt over aftale om videresalg. Opgør med fotografers ret til stalddørssalg og mistillid til, at kilder beskyttes ved videresalg. PROTEST. En vred mail. Det er, hvad Journalistforbundets hovedbestyrelse har modtaget - den er mere end tre A4-sider lang, fyldt med ord som »arrogant«, »voldtægten på værdierne« og »magtspil«, og så blev den haste-omdelt på det seneste møde i hovedbestyrelsen.Afsenderen er Leo Grøndal, der er fotograf på Sjællandske Medier.

 

Fotograf fra Sjællandske Medier protesterer højlydt over aftale om videresalg. Opgør med fotografers ret til stalddørssalg og mistillid til, at kilder beskyttes ved videresalg.

 

PROTEST. En vred mail. Det er, hvad Journalistforbundets hovedbestyrelse har modtaget – den er mere end tre A4-sider lang, fyldt med ord som »arrogant«, »voldtægten på værdierne« og »magtspil«, og så blev den haste-omdelt på det seneste møde i hovedbestyrelsen.

Afsenderen er Leo Grøndal, der er fotograf på Sjællandske Medier.

Mailen er en protest mod en lokalaftale, som er ved at blive forhandlet på Sjællandske Medier. Aftalen omfatter permanente regler for videresalg af foto.

I den forbindelse skriver Leo Grøndal til hovedbestyrelsen, at forbundets tillidsmænd er »godt i gang med at overføre den personlige ophavsret til noget, vores børnebørn må læse om i historiebøgerne.«

Indtil videre går aftalen ud på, at ledelsen ved videresalg af tekst og faste og levende billeder får 55 procent af salgsprisen – ledelsen står for salgsomkostningerne – mens medarbejderne får 45 procent, der fordeles ligeligt mellem dem. Leo Grøndal er langt fra tilfreds:

»Lønnen blev ved min ansættelse mundtligt aftalt ud fra, at jeg – som de øvrige pressefotografer – jo bare kunne tjene lidt ekstra på eneretten til at videresælge egne billedværker.«

John Jakobsen, tillidsmand på Sjællandske Medier og medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse, siger, at uenigheden piner ham. Han mener dog ikke, at aftalen kan ændres for at tilfredsstille Leo Grøndal.

»Fotograferne skal huske, at de nu også får penge for salg af tekst. Når det store regnestykke gøres op, så tror jeg ikke, at de mister penge,« siger John Jakobsen.

Det er Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet og medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse, uenig i. Han mener, at fotografer økonomisk set er tabere ved aftaler om videresalg, hvor pengene ryger i en fælles pulje. Derfor foreslår han, at fotografer som kompensation får »et hak opad« på de personlige tillæg.

Sådan er tankegangen på Fyens Stiftstidende, hvor der også forhandles om aflønningen for fotos, der videresælges. Ledelsens tilbud er, at fotograferne én gang for alle kan få et tillæg til lønnen på godt 600 kroner ­om måneden – det svarer til deres nuværende gennemsnitlige indtægt på salg. Herefter overtager ledelsen alt salg, til gengæld får alle medarbejdere hver måned et fast beløb.

John Jakobsen har også overvejet at få forhøjet fotografernes personlige tillæg. Derfor bad han i sin tid sine fotografkolleger om dokumentation for, hvor meget de tjente på videresalg.

»Men jeg kunne ikke vriste en dokumentation ud af dem, der kunne bruges i forhandlingerne med ledelsen,« siger han.

Leo Grøndal siger, at det er korrekt, at han ikke ville udlevere dokumentation. Han mener ikke, at salget er et anliggende for bladet.

Jurist Anne Louise Schelin, direktør i Journalistforbundet, påpeger, at det er umuligt at kræve en ret til stalddørssalg uden om arbejdsgiverne. Ifølge konkurrenceregler og Journalistforbundets aftaler med Danske Dagblades Forening er rettighederne til billederne nemlig ikke fotografernes alene, da de bliver til i arbejdstiden, forklarer hun.

I mailen til hovedbestyrelsen gør Leo Grøndal desuden opmærksom på, at det ikke alene er penge, der optager ham. Tværtimod. Til hovedbestyrelsen skriver han:

»Værst af alt er, at vi – ophavsretsindehaverne – ­mister eneretten til at bestemme sammenhænge, vores billeder i fremtiden kan videresælges til, og derfor mister vi vores faglige troværdighed.«

John Jakobsen siger, at frygten bygger på en misforståelse, da fotograferne ifølge aftalen har ret til at sige nej til, at fotoet sælges.

Den oplysning beroliger ikke Leo Grøndal:

»Hvad så, når jeg er på ferie? Hvordan vil de så spørge mig? Jeg kender det her bladhus: Kan der tjenes penge, så skal der tjenes penge.«

Hovedbestyrelsen har endnu ikke taget stilling til Leo Grøndals protest. Den behandles på næste forretningsudvalgsmøde.

1 Kommentar

Leo Grøndal
4. JULI 2020
Lige en opfølgningskommentar.
Her i 2020 er fakta, jeg som pensionist aldrig har modtaget en eneste krone i forbindelse med videresalgsaftalen, hverken når det gælder videresalget af tekster eller billedværker.
Udspekuleret er der med Journalistforbundets deltagelse foretaget et overgreb på værdierne i den personlige ophavsret, der også har økonomiske konsekvenser.
Overgrebet på ophavsretten over egne billedværker har netop medført, at jeg ikke kun har mistet kontrollen over brugen af egne billedværker, men jeg har også mistet den økonomiske værdi af mit billedarbejde.