Voldsom utilfredshed med DR-chefer

Næsten halvdelen af nej-sigerne i DR angiver utilfredshed med ledelsen som en væsentlig årsag til, at de stemte nej, viser JOURNALISTENs undersøgelse.

Næsten halvdelen af nej-sigerne i DR angiver utilfredshed med ledelsen som en væsentlig årsag til, at de stemte nej, viser JOURNALISTENs undersøgelse.

Journalisterne i DR har stemt nej på grund af en dårlig overenskomst. Sådan lyder den indlysende udlægning af strejken i DR.

Men reelt har mange journalister stemt nej i vrede og frustration over ledelsen i DR. Det viser en rundspørge, som fagbladet JOURNALISTEN har foretaget ved to stormøder den 20. august i Århus og København. 325 journalister, eller lidt over en tredjedel af de overenskomstansatte i DR, deltog i undersøgelsen.

Optællingen viser, at cirka 44 procent af nej-sigerne er så utilfredse med ledelsen, at de angiver det som en af to hovedårsager til, at de sagde nej.

Det overrasker ikke journalist og tillidsmand Carsten Lorenzen, der til daglig er på Nordjyllands Radio, men som også er medlem af hovedbestyrelsen i Journalistforbundet.

"Ledelsen har en adfærd, som gør, at folk er utilfredse. Det siger tillidsfolkene over hele landet jo også." Carsten Lorenzen mener, at JOURNALISTENs undersøgelse skal tages som et kraftigt signal til ledelsen om, at de har en dårlig personalepolitik.

Der har over de seneste år været en lang række små og større sammenstød mellem medarbejdere og ledelse i DR, der kan bidrage til at forklare frustrationerne i dag.

Mange steder er der indført ny teknik, blandt andet fordi medarbejderne skal beherske flere medier. Samtidig er programmer blevet udliciteret, så de forskellige afdelinger hele tiden skal byde ind med programforslag. Alt i alt betyder det, at medarbejderne har øget produktiviteten med 70 procent over fem år.

"Folk føler, at de bliver presset til at levere mere på samme tid, og det giver et ringere produkt. Jeg kan godt se meget af behovet for ny teknik, men det giver frustrationer," mener Carsten Lorenzen.

Han nævner også udflytningen til Ørestaden, hvor nogle medarbejdere har efterlyst indflydelse, samt den seneste fyringsrunde i Århus som irritationsmomenter, der skaber frustration.

"Man har lige lavet seniorpolitik, og alligevel var det en overvægt af ældre, der røg ud i Århus," siger Carsten Lorenzen.

Mange medarbejdere i DR blev også rasende over ledelsens første overenskomstudspil i foråret. Udspillet blev opfattet som en provokation, og derfor nedlagde medarbejderne arbejdet af flere omgange.

Journalister, der deltog i stormødet i København, oplyste også, hvilken afdeling de arbejder i. Svarene viser, at frustrationen over ledelsen er spredt ud over alle afdelinger i DR. For eksempel har ni ud af 15 på TV-Avisen sat kryds ved utilfredshed med ledelsen.

I JOURNALISTENs undersøgelse blev DR-journalisterne først spurgt, hvad de stemte til mæglingsskitsen. Svarene viser, at hovedparten af deltagerne i stormøderne var nej-sigere. De i alt 257 nej-stemmer blev derefter bedt om at pege på de to vægtigste grunde til nej'et. De fik fem valgmuligheder.

Optællingen viser klart, at den manglende tillidsmandsindflydelse var den vægtigste grund til, at journalisterne gik i strejke. 68 procent har sat kryds ved den manglende tillidsmandsindflydelse.
Tallene viser også, at Radioavisen er det sted, hvor nej'et har været størst. l

 

STREJKENS MANGE GRUNDE
JOURNALISTEN udleverede spørgeskemaer ved de to stormøder i Århus og København den 20. august for at finde ud af, hvorfor DR-journalisterne har stemt nej til mæglingsforslaget. Ud af de cirka 500 fremmødte udfyldte 325 et skema. Ni var ugyldige. Tilbage var 316 udfyldte skemaer, hvoraf 257 blev udfyldt af nej-sigere.

Nej-sigerne skulle begrunde deres nej og fik fem valgmuligheder. Det var anført på skemaet, at der kun måtte sættes kryds ud for de to vægtigste årsager. Nogle gav dog tre eller fire grunde. De er blevet talt med alligevel, selv om det skaber en lille usikkerhed.

Herunder følger den procentvise fordeling.

Jeg stemte nej fordi:
– Lønstigningerne over de næste to år er for lave – 117 krydser (45,7 %)
– Jeg er principielt imod Ny løn – 111 krydser (43,3%)
– Tillidsmandsindflydelsen er for lille – 174 krydser (68%)
– Jeg er utilfreds med ledelsen i DR – 112 krydser (43,8%)
– Andet – 42 krydser (16,4%).
Heraf har syv specifikt skrevet, at de er utilfredse med tidskompensationen for natarbejde.

Læs også: For 200 kroner solidaritet, Norsk Ny løn, Fagforening mister tillid, De gamle solgte de unge, Ny løn er gammel i DR og Konsekvenser af strejken

0 Kommentarer