Voldgift: Nederlag om afspadsering

DJ har tabt en voldgiftssag til TV 2 om afspadseringsregler.

DJ har tabt en voldgiftssag til TV 2 om afspadseringsregler.

På TV 2 praktiseres overenskomsten på en sådan måde, at man ændrer planlagte afspadseringsdage til »arbejdsfri dage«, hvis medarbejderen har overarbejde i den måned, hvor afspadseringen ligger. Det betyder, at medarbejderens afspadsering udskydes til senere, og at medarbejderen dermed ikke får sin kompensation i forholdet 1:2 for sit overarbejde i den pågældende måned. Selve fridagen ændres der ikke på – den tæller bare ikke med i månedens tidsopgørelse, hvilket den ville have gjort, hvis den havde haft status af afspadseringsdag.

DJ var af den opfattelse at TV 2s håndtering af overenskomsten var ukorrekt, fordi arbejdsgiverne dermed snoede sig udenom, at overarbejde giver dobbelt fri. Men opmand og højesteretsdommer Per Sørensen ville ikke give DJ ret. Han mente, at DJs tolkning af reglerne var for stramme i forhold til det, teksten i overenskomsten giver dækning for.

Nederlaget kan fremover give problemer på TV 2s stationer, da medarbejderne kan blive mødt med et krav om, at planlagt afspadsering kan udskydes.

0 Kommentarer