Visuelt Forum: Find penge til efteruddannelse

Også Visuelt Forum er ærgerlige over at forsøget med efteruddannelsespuljen sløjfes. Puljen skulle udtrykke solidaritet, men falder fordi DJs drift kører på grænsen til røde tal.

Også Visuelt Forum er ærgerlige over at forsøget med efteruddannelsespuljen sløjfes. Puljen skulle udtrykke solidaritet, men falder fordi DJs drift kører på grænsen til røde tal.


»Jeg vil arbejde for at der findes midler til efteruddannelse og at der skal være indtægtskriterier, når pengene til efteruddannelse bevilges,« lød det fra Visuelt Forums formand Karen Hedegaard i beretningen på gruppens generalforsamling, der blev afholdt på Røsnæs Kursuscenter ved Kalundborg søndag eftermiddag.

Dermed slutter Visuelt Forums formand sig til gruppen af DJ-stemmer, der er kritiske over at Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse i november 2011 – med snævert flertal – bestemte ikke at fortsætte forsøgsordningen, hvor blandt andre freelancere kan få støtte til efteruddannelse.

»Fortsat efteruddannelse er vigtig for os alle sammen,« pointerede Karen Hedegaard og understregede, at medie- og kommunikationsområdet udvikler sig voldsomt.

»Men for mange er økonomien en barriere,« fastslog Karen Hedegaard.

Den godt 30 mand store forsamling kvitterede med klapsalver – men uden yderligere debat.

Puljen blev oprettet af hovedbestyrelsen som et toårigt forsøg for årene 2010 – 2012, hvor medlemmer, der fx ikke kan få arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, får bevilget et beløb, der dækker 75 procent af kurset, mens de selv skal betale de resterende 25 procent af beløbet. 160 har gennem de to år søgt ordningen, 113 har fået penge, knap 90 af dem freelancere.

Den blev motiveret således på Delegeretmødet i 2009 af daværende næstformand Fred Jacobsen:
»Vi viser solidaritet med de medlemmer, som ikke gennem aftaler og overenskomster har umiddelbar adgang til at få finansieret eller delfinansieret efteruddannelse, der er så vigtig for at holde sig i form til dette arbejdsmarked.«

Men solidaritet med andre koster – og ved ikke at forlænge puljen sparer Dansk Journalistforbund op mod en halv million kroner.
»Det er stramme tider. Driften kører på grænsen til røde tal, og vi vil af hensyn til økonomien ikke belaste budgettet mere. Vi kan allerede nu se, at vi skal bruge flere penge på medlemmer, der risikerer at miste deres dagpengeret til nytår,« har næstformand Lars Werge forklaret.

Landet over har der på flere generalforsamlinger lydt kritik af besparelsen.
Finn Arne Hansen, formand Kreds Fyn:
»Den juridiske afdeling i DJ er vokset fra to til seks medarbejdere, og kommunikationschefens løn er på niveau med kommunikationschefen i Mærsk. Men i stedet slår man ned på en svag gruppe.«
John Lykkegaard, formand Kreds 4:
»Vi i Kreds 4's bestyrelse fatter ikke, at hvorfor forbundet ikke vil støtte, at medlemmerne bliver dygtigere og derfor bedre kan forblive i arbejde. Det er dybt åndssvagt.«
Men der er også stemmer, der har støttet hovedbestyrelsens beslutning, blandt andre bestyrelsen i Kreds 1. Formand Julie Rosenkilde udtalte det således:
»Vi mener, det var den rigtige beslutning ikke at bevare puljen. I stedet mener vi, at forbundet skal kæmpe for bedre efteruddannelsesmuligheder og aftaler for medlemmerne.«
Også Kreds 5 støtter hovedbestyrelsens beslutning om at nedlægge efteruddannelsespuljen.

Efter 10 år som formand aflagde Karen Hedegaard sin sidste beretning. Karina Bjerregaard, medlem af Freelanceudvalget i DJ og hidtil næstformand i Visuelt Forum, blev valgt som ny formand.

4 Kommentarer

Ota Tiefenböck
17. MARTS 2015
Artiklen er ganske givet tre
Artiklen er ganske givet tre år gammel, men Finn Arne Hansens budskab er fortsat højaktuel. Kunne man eventuelt overveje, at DJ`s højtlønnede ledelsesmedlemmer og medarbejdere kunne være med til at gøre "de stramme tider" mindre stramme? Eller er det man kalder solidaritet altid noget, man forventer af alle andre undtagen sig selv?
Kurt Johansen
17. MARTS 2015
Finn Arne Hansen: Artiklen er
Finn Arne Hansen: Artiklen er fra d. 12/3/2012.

Mvh
Kurt Johansen
Øjvind Hesselager, redaktør
17. MARTS 2015
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Tak for replik.

For god ordens skyld: Den artikel, du kommenterer på, er tre år gammel. Den er fremhævet som "læs også" fordi efteruddannelse igen blev drøftet på Visuelt Forums generalforsamling.

Mange venlige hilsner
Finn Arne Hansen
16. MARTS 2015
Jeg ved ikke, hvorfor
Jeg ved ikke, hvorfor Journalisten ikke har fortalt læserne, at jeg gik af i 2014. Men det gjorde jeg. Og jeg forsøgte at få delegeretmødet med på, at vil skulle oprette en fond, freelancerne og andre uden betalt efteruddannelse kunne betale frivilligt til. Så det er lidt en halv historie.