Visuelt Forum: Fagligt arbejde skal være sjovt

»Det er ligesom i Nordkorea,« sagde Visuelt Forums formand, der uden modkandidater blev genvalgt på gruppens årskonference i weekenden. Konferencen sluttede med en generalforsamling med gruppearbejde og god stemning

I weekenden var specialgruppen for de visuelle formidlere i DJ Medier og Kommunikation, Visuelt Forum, samlet til den årlige konference i Røsnæs ved Kalundborg.

Programmet var tætpakket og bød på både pileflet-workshop og en række oplæg med fagfolk. Søndag blev rundet af med den årlige generalforsamling.

I sin beretning kunne formand Karina Bjerregaard meddele, at gruppen har haft et »rigtig godt« regnskabsår, som har budt på ikke færre end 32 arrangementer. Af disse kategoriserede hun 10 som ’teknik-arrangementer’, mens det er blevet til fire studieture til bl.a. Holland og Spanien.

Som et aktivt alternativ til den klassiske formandsberetning inviterede hun herefter salen til at deltage i gruppearbejde: Seks forskellige temaer, som bestyrelsen havde besluttet, at generalforsamlingen skulle kredse om, var blevet trykt på papirer, der blev placeret forskellige steder i lokalet.

Temaerne var: arrangementer, afbud, efteruddannelse, netværk, stress og studieture.

For lidt fokus på provinsen

Folk blev så bedt om at cirkulere i lokalet og finde det tema, de følte mest for, for bagefter at diskutere det med kollegerne.

Det blev til livlige diskussioner og konstruktiv summen ved alle stationer, mens eftermiddagens kaffe og kage blev indtaget.

Da tiden var inde til fremlæggelse af konklusionerne, blev der blandt andet efterlyst flere arrangementer uden for København:

»Det er nu blevet lidt bedre,« indvendte formanden, og man nåede frem til, at der sidste år var to arrangementer uden for København.

»Og det afspejler sig jo i, at vi kun har været to fra Jylland her i weekenden,« lød det fra salen, der foreslog, at man i Aarhus lavede konkrete aftaler med f.eks. LYNfabrikken.

Der var også konkrete forslag til at modvirke frafald (depositum til betalingskurser og sms-alarm) og stress (noter i nyhedsbrevet og en stressquiz inspireret af quizzer på Facebook a la ’Hvilken blomst var du i dit tidligere liv?’).

Læg penge til side

Iført bolsjestribet T-shirt holdt forbundets næstformand, Lars Werge, peptalk om efteruddannelse.

Han forklarede om det monopol, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med UPDATE indtil nytår har haft på efteruddannelse, og om en ny hjemmeside, mediernesefteruddannelse.dk, der har en oversigt over tilgængelige kurser.

Alle bør lægge penge til side, sagde han, så de en gang imellem har mulighed for efteruddannelse, i takt med at kompleksiteten i den fælles faglighed bliver større:

»I overskriftsform er der ingen tvivl om, at vi skal have mere og bedre efteruddannelse til flere. Derfor er det vigtigt, at I kommer til os i forhold til at evaluere. Jeres erfaringer kan vi bruge til at skabe bedre efteruddannelse,« lød opfordringen.

Herefter fremlagde kasserer Jan Gralle sit sjette og sidste årsregnskab, som blev godkendt med højlydte klapsalver.

Stor cadeau

To forslag blev fremlagt til bestyrelsen. Det første – at Visuelt Forum støtter Safety-fonden med 7.500 kroner – blev modtaget med udelt begejstring.

Det andet – at bestyrelsesmedlemmer får dækket støtte til studieture – medførte imidlertid kritiske røster:

Alle var enige om, at forslaget, der var stillet af et ikke-bestyrelsesmedlem, var sympatisk, men flere, bl.a. Karen Hedegaard, medlem af hovedbestyrelsen og Visuelt Forums bestyrelse, opfordrede til at stemme nej:

»Forslaget er en stor cadeau til bestyrelsen, men fagligt arbejde er frivilligt og ulønnet. Og det skal være sjovt.«

Andre påpegede, at hvis forslaget blev vedtaget, ville det være på grænsen til pamperi, og at to ud af fire i forberedelsesgruppen til studieture lige nu i øvrigt ikke er bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev sat til afstemning og blev nedstemt, med kun én stemme for.

En vigtig spiller

Herefter blev Karina Bjerregaard genvalgt som formand uden modkandidater.

»Det er ligesom i Nordkorea,« sagde hun kækt, inden det blev meddelt, at Lars Nørregaard fortsætter som næstformand, og at Karen Hedegaard er ny kasserer.

Under punktet ’Eventuelt’ takkede Lars Werge Visuelt Forum for at være »en vigtig spiller«, og så blev det fra salen påtalt, at konferencens deltagertal altid reduceres gevaldigt lige inden generalforsamlingen.

Det blev løst diskuteret, om man burde indføre repressalier i form af ’no show-fee’ eller fratagelse af transportrefusion, når folk blev væk.

Intet blev dog vedtaget, inden dirigent Hans Jørgen Dybro sagde tak for »god ro og uorden«, og fællesbussen rullede mod sydøst.

0 Kommentarer