Visuelle journalister

Visuelt Forum har sammen med Center for Journalistik og Efteruddannelse, CFJE, udviklet et kursus specifikt for layoutere, nyhedsgrafikere og andre visuelle folk rundt omkring på redaktionerne. Formålet er at bygge bro mellem det visuelle og det verbale.

"Mange layoutere sidder i et redaktionelt samarbejde med journalister, hvor det er godt at have journalistiske værktøjer for at kunne give et kvalificeret modspil til journalisterne," forklarer formand for Visuelt Forum, Karen Hedegaard, og fortsætter:

"Pointen er ikke, at de grafiske medarbejdere skal være små journalister. De skal være medspillere, der kan se tingene overordnet. Journalisterne har deres skrivekompetencer og vi har vores visuelle kompetencer, men der mangler nogen, der kan kombinere de to indfaldsvinkler."

Hun forudser, at eksempelvis layoutere, der har gennemført den nye uddannelse, vil være i stand til at varetage nogle af de funktioner, der tidligere har været varetaget alene af redaktionssekretærer.

"Vi er tit ude for, at der lige mangler nogle billedtekster, eller der skal skæres i en artikel. Det vil være en fordel, hvis layouteren kan gå ind og varetage den type småopgaver," forklarer Karen Hedegaard.

Kurset er udviklet sammen med CFJE, da de i Visuelt Forum mente, at det ville blive for stor en mundfuld for DjE.

"Et ugekursus ville slet ikke kunne gå tilstrækkeligt i dybden," siger Karen Hedegaard.

Foreløbig udbyder CFJE tre kurser i løbet af det kommende halvandet år, hvoraf det første allerede er i gang. Kurserne vil omhandle emner som journalistikkens sprog, metode og faglige tradition, det redaktionelle samarbejde i teori og praksis og visuel historiefortælling. Læs mere på http://www.cfje.dk/visuel

0 Kommentarer