Visuelle i DJ krydser fingre for bedre priser

En prisaftale er nu forlænget – men vil arbejdsgiverne tiltræde den? En anden prisliste skal splittes op, fordi DJ ikke må rådgive selvstændige om konkrete priser

Den hidtidige O-aftale – der har omfattet journalistik og foto – er efter en lang proces blevet forhandlet og favner nu også grafisk arbejde – det sker under navnet 'Medieaftale for grafisk design og illustration i organisationer og private virksomheder mv.'.

”Nu er der en aftale, man kan gå efter, i stedet for at hver eneste aftale er en forhandling,” sagde Karina Bjerregaard, formand for specialgruppen Visuelt Forum, i sin beretning på gruppens generalforsamling, der søndag havde trukket godt 20 medlemmer til Tune Kursuscenter ved Greve.

Men ingen ved i skrivende stund, hvor mange arbejdsgivere der ender med at skrive under på aftalen.

”Det er en tiltrædelsesoverenskomst. Arbejdsgiverne skal sige ja til den,” sagde Karina Bjerregaard.

”Hvis det viser sig, at der ikke er arbejdsgivere, der tiltræder den, må vi se på det til sommer.”

Selvstændige må ikke aftale priser

Også den vejledende prisliste 'En streg i sandet' er under behandling.

Den skal i fremtiden splittes op i to – en for lønmodtagerfreelancere og en for selvstændige, hvor den sidstnævnte aftale ikke må indeholde konkrete priser, fordi det kolliderer med konkurrencelovgivningen.

Politisk konsulent i DJ Hans Jørgen Dybro forklarede, at fagforeninger hjælper medlemmer med at få en ok løn blandt andet gennem overenskomster.

”Men det kan clashe med konkurrencelovgivningen, hvis medlemmet ikke er lønmodtager, men selvstændig. De må ikke slå sig sammen og aftale priser. Så er det ulovlig karteldannelse,” forklarede Hans Jørgen Dybro, der også var ordstyrer på generalforsamlingen.

Journalisten har tidligere beskrevet sagen.

Rene Steen Sørensen, tidligere JP/Politikens Hus, nu freelance, påpegede, at arbejdsgiverne kan spekulere i sonderingen mellem lønmodtagerfreelancere og selvstændige.

”Det er jo derfor, medierne gør medarbejderne til virksomheder.”

Karen Hedegaard, medlem af hovedbestyrelsen, var også kritisk:

”Det er en undergravning af den danske model. Vi bliver flere og flere freelancere.”

36 arrangementer

Karina Bjerregaard kunne fortælle, at Visuelt Forum har haft et aktivt år. 36 arrangementer blev der afholdt i året 2016-2017, heraf som noget helt nyt fem om økonomi.

Karen Hedegaard klappede både sig selv og bestyrelsen i Visuelt Forum på skuldrene:

”Kreds 1 har gennemført 34 kurser og har ansat en freelancer til at arrangere dem. Vi klarer det selv.”

Salen applauderede derpå som anerkendelse af de mange arrangementer.

Visuelt Forum diskuterede også de nye regler om, at undervisere på Designskolen skal have en kandidatgrad for at undervise på skolen, fordi skolens elever nu får titler af bachelorer og kandidater.

Journalisten har tidligere beskrevet den udvikling.

Den ny bestyrelse

Karina Bjerregaard blev genvalgt som formand uden modkandidat, Lars Nørregaard er genvalgt uden modkandidat som næstformand, og Karen Hedegaard er genvalgt kasserer. Den øvrige bestyrelse: Amanda-Li Kollberg, Eva Krebs Larsen, Bente Stensen Christensen, Wouter van Dam, Julie Asmussen, Jesper Clausen, Camilla Ørsted, Rikke Ahm.

Sara Efazat, Peter Claudell, Christina Fromberg og Jens Otto Emmich er suppleanter.

Det blev understreget fra salen, at det er vigtigt, at bestyrelsen er aktiv.

Generalforsamlingen blev afholdt i forlængelse af weekendkonferencen i Visuelt Forum, der havde samlet 50 deltagere.