Visionsløse ukvemsord skændede demokratiet

Uffe Gardel stjal scenen på freelancernes generalforsamling. Hans forsøg på at få en freelanceaftale på Berlingske Tidende har resulteret i et had mellem ham og FreelanceGruppens bestyrelse. Det lagde sig som en gift over debatten og afslørede magtkampe.

"Kynisk," sagde Uffe Gardel om FreelanceGruppen.

"Du bringer vores pis i kog," svarede Peter Birch fra FreelanceGruppen og tilføjede: "Uffe (Gardel, red.), du har en mørk plet inde i hovedet."

Debatniveauet er en følge af dyb uenighed mellem FreelanceGruppen på den ene side og Uffe Gardel på den anden side. Uffe Gardel er fællestillidsmand i Det Berlingske Hus samt medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse.

Generelt er dagbladene den gruppe på mediemarkedet, der betaler freelancerne dårligst. Nu forsøger Journalistforbundet og Uffe Gardel at få en freelanceaftale. FreelanceGruppen ønsker en aftale på linje med den, der gælder for fagblade. Den såkaldte O-aftale, der opererer med en timeløn på 539 kroner. Det er umuligt og fuldstændigt urealistisk, svarer Uffe Gardel igen.

"Det er kynisk, når FreelanceGruppen er parate til at lade nogle af gruppens svageste medlemmer arbejde uden at være dækket af en overenskomst," sagde Uffe Gardel.

"Det bliver ikke nemmere for os at holde fast i O-aftalen, når du går ud og siger, at den er urealistisk," sagde Peter Birch.

Konflikten har foreløbig resulteret i, at Uffe Gardel er gået fra et møde, hvor han sammen med Journalistforbundets næstformand og FreelanceGruppen skulle tale om forhandlingerne. Ligesom FreelanceGruppens formand i det seneste nummer af JOURNALISTEN kaldte Uffe Gardel arrogant, og han kaldte gruppen for en dinosaur.

"Det er en hånlig attitude, hr. Gardel," sagde Jan Winsløw, tidligere formand for FreelanceGruppen. Udtalelsen var en reaktion på, at Uffe Gardel havde sagt:

"Pia (Höegh-Nissen, red) forlanger, at Journalistforbundets formandskab skal sætte mig på plads. Jeg kan ikke sættes på plads. Jeg er tillidsrepræsentant."

"Det er vigtigt ikke at sende hinanden op i hjørner," forsøgte forbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård.

Det verbale slagsmål prægede FreelanceGruppens generalforsamling lørdag den 9. november i Kerteminde. Generalforsamlingen var optakt til FreelanceGruppens 25-års jubilæumsfest med festmiddag, festtaler og dans.

De over 100 deltagere stred sig igennem uden at diskutere indhold, visioner og mål. Uffe Gardel var mødt op netop på grund af konflikten.

"Jeg er blevet kaldt dum, ubegavet, kantet og klodset af FreelanceGruppens formand. Hvis I tror, det er vejen til et godt samarbejde, så tager I aldeles fejl. Jeg behøver ikke at finde mig i den slags," sagde Uffe Gardel.
"Uffe, du er den eneste tillidsrepræsentant i forbundet, vi taler med på den måde. Alle andre taler vi pænt og høfligt med. Det er nogle af de ting, du gør, der gør os vrede," sagde Peter Birch. Uffe Gardel gav igen, at han er den eneste tillidsrepræsentant, der forsøger at få en freelanceaftale. Det ville være nemmere for ham at lade være.

Inden FreelanceGruppens formand, Pia Höegh-Nissen, kunne aflægge sin mundtlige beretning på generalforsamlingen, havde konflikten med Uffe Gardel været oppe på forbundets hovedbestyrelsesmøde.
FreelanceGruppens formand havde sendt et brev til hovedbestyrelsen, hvor hun bad om at få bekræftet, at FreelanceGruppen rangerer på linje med medarbejderforeningerne, og at forhandlinger om freelanceforhold foregår i tæt samarbejde med FreelanceGruppen.

Hovedbestyrelsen sagde ja, og Uffe Gardel gav ifølge egne oplysninger sit livs første undskyldning i fagligt regi:

"Jeg vil gerne beklage, at jeg har kaldt FreelanceGruppen for en dinosaur. Det er ikke pænt," sagde han.

"Jeg vil ikke undskylde, at jeg har sagt, Uffe Gardel er arrogant. Han er arrogant," sagde Pia Höegh-Nissen.

Fred Jacobsen, forbundets næstformand, understregede på hovedbestyrelsesmødet, at det er ham, der bestemmer.

"Det er os, mig, der bestemmer. Det er uinteressant, hvad Uffe erklærer."

Hertil svarede Uffe Gardel:

"Jeg er blevet bedt om at forhandle af Journalistforbundet. Hvis forbundet ikke ønsker det, skal de bare sige til. Men så længe, det er mig, der forhandler, så er det mig, der bestemmer."

Det var erklæringen fra Fred Jacobsen, der fik Pia Höegh-Nissen til alligevel at lade sig genvælge som formand.

"Jeg tror på, at forbundsledelsen er stærk nok til at styre Uffe Gardel," sagde Pia Höegh-Nissen.

Uffe Gardel gentog flere gange, at han fulgte Skjoldnæsholm-aftalen (en aftale om, hvordan Journalistforbundet og specialgrupperne skal arbejde konstruktivt sammen, selv når de er uenige, red.). Men han sagde også, at han ikke vil snakke med FreelanceGruppen.

"Jeg vil ikke styres. Jeg snakker ikke med FreelanceGruppen. Det nytter ikke. FreelanceGruppen skal besinde sig. Freelancernes interesser bliver bedst varetaget ude på arbejdspladserne. Her kan tillidsrepræsentanten klare problemerne, det kan FreelanceGruppen ikke. I må træde et skridt tilbage og lade tillidsrepræsentanten og Journalistforbundet klare problemerne. I skal være forbundets sparringspartnere, ikke en medarbejderforening," sagde Uffe Gardel. Han sagde også:

"Vi skal få så mange freelancere som muligt så tæt på overenskomsterne som muligt."

Inden deltagerne nåede at diskutere resten af beretningen, blev talerlisten nået. Bestyrelsen havde nemlig besluttet, at generalforsamlingen skulle fornys. Deltagerne skulle i grupper og diskutere, hvad bestyrelsen skal beskæftige sig med det kommende år.

Også valget blev kaotisk. De nye kandidater blev valgt uden præsentation.

Per B. Jensen, der har siddet i FreelanceGruppens bestyrelse i fire år, trak sig, fordi han er uenig med den øvrige bestyrelses politiske linje. Jette Møller Nielsen, Peter Birch og Kristian Melgaard, fordi de var kørt trætte.
"Det var en utroligt rodet generalforsamling. Den handlede for meget om Uffe Gardel, det havde været mere interessant at diskutere indhold. Da diskussionen om indhold endelig var ved at komme i gang, blev talerlisten lukket på grund af tiden. Derfor nåede jeg ikke at forklare mig," siger Per B. Jensen og tilføjer:

"Hvis det var kommet frem, kunne konsekvensen have været, at bestyrelsen var blevet sprængt, og jeg var nok heller ikke parat til at tage konsekvensen af det."

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Njal Nordberg, Michael Holdgaard, Mette Staal og Ulrik Borgermann. Derudover består bestyrelsen af Helle Jørgensen, Mikael Hjuler, Flemming Andersen, Anne Eggen, Aase Madsen og Helle Hansen.

0 Kommentarer