Villy Dall: »Det har været nogle meget lukkede forhandlinger, vi har ført med KS«

Villy Dall understreger, at Dansk Journalistforbund står foran en meget vigtig revision af offentlighedsloven. Han er imod, at selvstændige i DJ må ansætte andre medlemmer. Og han vil gerne gøre mere for kommunikation: »De må jo også selv pege på, hvad det er for varer, de mangler på hylderne«


Villy Dall, 60 år, sidder i hovedbestyrelsen. Journalist, Thisted Dagblad, Nordjyske Medier. Selv om der i dag går megen tid med at tale journalistik og kommunikation, tror han ikke, at andre grupper bliver overset: »Min erfaring er, at de mindre grupper under DJ føler sig hørt.«
Foto: Thomas Tolstrup

 

Hvad tror du vil give mest debat på årets møde?

»Næstformandsposten og fusionen.«

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de øvrige kandidater?

»Vi står over for en enormt vigtig revision af offentlighedsloven. Den vil jeg gerne give input til. Den danske model presses af arbejdsmarkedspolitikken i Danmark og EU, og den udvikling vil jeg gerne være med til at følge tæt. Jeg vil også gerne være med til, at en ny ligestillingsstrategi skal bredes ud til alle politikområder i Dansk Journalistforbund.«

Sidst havde du blandt andet det at tale det enkelte medlems sag som mærkesag. Hvordan er det gået med den?

»Det har indtil videre været således, at hvis to medlemmer er uenige, for eksempel i forbindelse med en konflikt om ophavsret, så var der før mulighed for mediation. Nu ser det ud til, at der er opbakning til et forslag om, at sagen efterfølgende kan tages op i hovedbestyrelsen, hvis meditationen ikke fører til en løsning.« (efter interviewet blev det på et HB-møde vedtaget, at forslaget først skal i forretningsudvalget, red.)

Fusionen med Kommunikation og Sprog

Hvad er din holdning til en fusion med KS?

»Jeg er ikke overrasket over, at det er gået, som det er gået. Jeg sagde allerede på delegeretmødet i 2013, at det nok ville komme til at tage længere tid. Det er jo til dels det, der sker nu.«

Er fusionen med KS død for altid?

»Nej, det er den ikke, men det kommer til at tage længere tid, end vi først havde antaget.«

Ingen i HB er imod en fusion, men mange medlemmer af DJ er. Hvordan forklarer du det?

»Det har været nogle meget lukkede forhandlinger, vi har ført med KS, men det har vi været nødt til af strategiske årsager. Sådan er det jo også i OK-forhandlinger.«

I har i godt to år arbejdet med en fusion. Nu udskyder I den, selv om det mandat, I har fået, betyder, at den skal til afstemning i 2015. Respekterer I delegeretmødets beslutning fra 2013, synes du?

»Ja, det synes jeg, at vi gør. Vi lovede at undersøge og afrapportere om fordele og ulemper, og det gør vi.«

Flere gange har DJ’s ledelse understreget, at fusionen er afgørende for DJ’s udvikling, ellers kan medlemstallet falde drastisk. Er det overhovedet forsvarligt at vente mindst to år mere, KS kan jo finde andre at lege med?

»Jeg tror, at DJ og KS er de mest naturlige samarbejdspartnere. Vi samarbejder jo allerede på mange områder. Nej, jeg tror ikke, at KS finder et andet forbund at fusionere med.«

Afgørelsen er udskudt. Fornemmer du, at det er, fordi nogen i DJ frygter et nej?

»Det indtryk kunne man da godt få, at man venter, til det er mere sikkert, at man kan nå et flertal. Det tager så længere tid, end flertallet dengang troede.«

DJ vil i de kommende år udvide samarbejdet med KS, men samtidig vil DJ også gerne optage og betjene flere kommunikationsmedlemmer. Er KS lige nu mest en konkurrent eller en samarbejdspartner?

»KS er allerede en samarbejdspartner. Vi har blandt andet fælles a-kasse. Men der skal da også være plads til en venskabelig konkurrence om nye medlemmer.«

Journalister og kommunikatører

Siden seneste delegeretmøde er gruppen Journalisterne blevet dannet, blandt andet fordi de ønsker mere fokus på DJ’s oprindelige værdier som demokratiets vogtere. Gør DJ nok for journalisterne i dag?

»Journalistik fylder i hvert fald meget, når vi holder møder i medie- og kommunikationsudvalget i DJ, HB og andre forsamlinger. Nu er gruppen Journalisterne oprettet, og det er jo det, der kendetegner DJ, at når en gruppe medlemmer gerne vil dyrke et område mere, så er der mulighed for det.«

Synes du, at DJ gør nok for kommunikatørerne?

»Nej, det tror jeg ikke, men de må jo også selv pege på, hvad det er for varer, de mangler på hylderne. Det kunne være konsulenthjælp til individuel kontraktskrivning.«

Hovedbestyrelsen har slået fast, at det er helt afgørende, at mediebrugerne kan sondre mellem uafhængige journalistiske produkter og kommunikation og information. Er den sondring tydelig nok i mediebilledet i dag?

»Det skal vi have fokus på. Mange annoncer ligner artikler.«

Hvordan skal det sikres bedre fremover, synes du?

»Det er da også en diskussion, vi har på mit arbejde (Thisted Dagblad, red.), om mærkningen af annoncer skal være tydeligere.«

Risikerer DJ ikke at overse en masse medlemsgrupper, fordi alting i dag handler om journalistik og kommunikation?

»Min erfaring er, at de mindre grupper under DJ føler sig hørt.«

Ligestilling

DJ skal vedtage ny ligestillingsstrategi. I dag er der ikke ligeløn. Mandlige medlemmer af DJ tjener ifølge lønstatistikken i dag 2.100 kroner mere om måneden i gennemsnit. I de bedst lønnede jobs tjener mænd 8 procent mere end kvinder i lignende jobs. Mænd får gennemsnitligt 2.400 kroner mere i personlige tillæg. Er forskellene et problem, eller er lønforskel mellem kønnene kommet for at blive?

»Nej, jeg håber da ikke, at lønforskellen er kommet for at blive. Men det er i dag svært at bevise, at det er kønnet, der er årsagen til en lønforskel. Det kan også være svært at sammenligne to ansatte på en arbejdsplads. Der er mange ting, der spiller ind.«

Tror du, at ligestillingsstrategien løser problemet?

»Den kan være med til at fastholde fokus på problemet. Men der skal gøres noget aktivt. Vi skal have mere ligestilling med i overenskomsterne. Blandt andet så en kollega også får del i en lønstigning, som kollegerne har fået, mens vedkommende har været på barsel. Det er kommet med i nogle overenskomster.«

DJ’s kontingent har i mange år været uforandret, men ligger stadig højt i forhold til andre fagforeninger. Skal det sættes ned?

»Nej, men det er et konkurrenceparameter, og det skal vi være opmærksomme på.«

Chefer i DJ

Kan man være chef, der kan hyre og fyre, og være medlem af DJ?
»Nej.«

De nye regler, der skal drøftes på delegeretmødet, lægger op til, at selvstændige, der er medlem af DJ, gerne må ansætte andre medlemmer. Er du enig i den formulering?

»Nej, det er jeg ikke. Men jeg ser to andre muligheder. At der laves en samarbejdsaftale mellem to ligeværdige parter, eller at man indgår i et kooperativ, der kan løse større opgaver.«

Må de også forhandle honorar/løn?

»Redaktionssekretærer køber jo allerede i dag artikler af freelancere. Sådan er det også på min avis. Jeg så da helst, at det var chefredaktøren, men det kan ikke fungere i en travl hverdag.«

Hvilken af de opstillede næstformandskandidater vil du selv stemme på?

»Jeg har været med i HB i 10 år, og jeg kender dem alle fra HB, men jeg er ikke klar endnu til at pege på en kandidat (interviewet er foretaget, før Tine Johansen stillede op). Men jeg ville ønske, at de alle ville melde ud, at de fortsætter i HB, selv om de ikke bliver valgt som næstformand. Vi har brug for dem.«

Skal der være mere end en kandidat til formandsposten?

»I princippet synes jeg det ikke. Men hvis der kom en modkandidat, så ville jeg da tage stilling til det. Men jeg er meget tilfreds med det kandidatfelt, der er nu til formandskabet (kun Lars Werge er opstillet til formandsposten, red.) samlet set.«

 

Journalisten interviewede Villy Dall i 2013, da han stillede op til hovedbestyrelsen. Læs eller genlæs interviewet her.

 

Fagligt CV:

Fagligt aktiv i DJ-regi fra december 2002. Tillidsrepræsentant, formand for Kreds 6, formand for Journalisternes Feriefond.

Formand for medie- og kommunikationspolitisk udvalg, ligestillingspolitisk koordinator.

Medlem af AJKS' bestyrelse, fagrådet for UPDATE (er nedlagt med den ny efteruddannelse).

I bestyrelsen for Pressens Uddannelsesfond og Mediernes Kontaktudvalg og medlem af Kulturministeriets Tilgængelighedsudvalg.

1 Kommentar

Villy Dall, HB-medlem
17. MARTS 2015
Jeg kan også stå inde for
Jeg kan også stå inde for 2013-interviewet. Det er de samme kampe, der skal kæmpes i den kommende periode. Plus nogle ny.