Vil stoppe kvindekvoter i DR

Medlem af DRs bestyrelse Katrine Winkel Holm vil gøre op med kønskvotering til lederstillingerne i DR. »Det er kvindeforagt i politisk korrekt indpakning,« siger hun til 180Grader.dk.

Medlem af DRs bestyrelse Katrine Winkel Holm vil gøre op med kønskvotering til lederstillingerne i DR. »Det er kvindeforagt i politisk korrekt indpakning,« siger hun til 180Grader.dk.

Når DR i fremtiden skal udpege nye ledere, så skal det ske uden skelen til, om ansøgeren er kvinde eller mand. Sådan lyder det fra Katrine Winkel Holm, som ifølge 180Grader.dk har sat sagen på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 12. juni.

Katrine Winkel Holm siger til det borgerlige website, at det skal være slut med kønskvotering til lederstillingerne i DR.

»DRs ledelsespolitik bør være, at det udelukkende er kvalifikationer og intet andet, der bør være det afgørende. Som det står nu, er det kamoufleret kvotetænkning,« udtaler hun til 180Grader.dk.

DRs ledelse har tidligere i virksomhedens årsrapporter tilkendegivet, at målet er, at inden udgangen af 2015 skal halvdelen af alle DR-chefer være kvinder. I december 2005 var 28 pct. af DRs chefer kvinder. Og allerede i 2010 skal procentdelen ligge på 40 pct., fremgår det af DRs årsrapport.

Heri hedder det blandt andet:

Udgangspunktet for beslutningen er, at DR derved opnår et bedre og bredere chefrekrutteringsgrundlag, dels at DR opnår bedre resultater med større mangfoldighed i ledelsen, dels at DR har en særlig demokratisk forpligtelse til at omfatte og afspejle alle i det danske samfund – også kvinderne.

Men ifølge Katrine Winkel Holm er det helt galt afmarcheret. Hun karakteriserer forslaget om, at kvinder skal udgøre en bestemt andel af lederstillingerne, som 'diskrimination' og mener, at det udgør en disrespekt for kvinder.

»Man sender det signal, at kvinder ikke kan kvalificere sig selv, men skal have en hjælpende hånd, som om kvinder er en lille smule hjerneskadede. Det er kvindeforagt i politisk korrekt indpakning,« siger Katrine Winkel Holm til 180Grader.dk.

Læs hele artiklen her:

Det nye nummer af Fagbladet Journalisten beskriver i øvrigt, hvordan det stadig er mænd, der bestemmer i mediebranchen. Bortset fra i DR. Læs om undersøgelsen her.

 

7 Kommentarer

Frederik Nielsen
23. JUNI 2008
Re: Vil stoppe kvindekvoter i DR

 Jeg er helt enig med Katrine Winkel Holm, og synes hun har helt ret i at hvis man er nødt til at "beskytte" et minoritetskøn ved lov, så har man allerede gjort dem svagere - Et rigtigt dårligt signal at sende...

Og nu er jeg jo så af den helt unge skole, og jeg er faktisk af den opfattelse at debatten her er lidt gammeldags - Tankegangen om os og dem, mænd mod kvinder - er slet ikke en jeg støder på i mit daglige virke, jeg skal ikke kunne sige om den der gamle mandlige dinosaurer ledertype som man ser i krønikken og i matador stadig findes derude - ham som mener en kvinde hører til ved sekretær-bordet... Men i mine øjne er debatten kørt af sporet, det handler om hvem der kan dække sig mest ind under at "Det er synd for mig for jeg er mand/kvinde" og det er slet ikke min skyld.

I den anden tråd K1 er kørt af sporet har Susanne et ganske fint indlæg, hvor hun netop sætter fokus på at jamen måske er alle mændene der har "vundet" lederposterne valgt fair, men måske skal debatten i stedet handle om de kriterier/værdier som man ansætter lederne efter, måske skal den moderne leder være en anderledes type end det man i dag kigger efter... Være mere i kontakt med sin feminine side, så at sige ;o)

Bare mit lille input til en ganske spændende debat/problemstilling :)

/Frederik

Ikke næstformand, Ikke gammel, og ikke i fagforening... ;o)

Karen Gahrn, K2
18. MAJ 2008
Re: Vil stoppe kvindekvoter i DR

Når K2 opfordrer danske nyhedsmedier til at sætte sig som mål at få flere kvinder på ledelsesposter er det ikke for kvindernes skyld - men for mediernes. Vi mener, at kvinderne har meget at tilbyde og at mangfoldighed i ledelsesgrupperne vil styrke de kriseramte danske nyhedsmedier.

Det er naivt, hvis nogen (stadig) tror, at det betyder, at ukvalificerede kvinder vil blive valgt på bekostning af mere kompetente mænd. Det er jo ikke nogen, der siger, at medierne skal række ud i blinde og på stedet nappe den første den bedste af hunkøn. Nej, det er tværtimod en opfordring til medierne om reelt at arbejde for at synliggøre, kvalificere og motivere kompetente kvinder til at gå efter lederjobbene.

Det er et sejt træk ,og man når længst, hvis der er opbakning fra bestyrelse, ledergruppe og medarbejdere - det viser eksemplet fra DR.

Her taler vi ikke om kvoter -  men om at vise, hvordan virkeligheden ser ud. Debattere om foranding er ønskelig. Og hvis den er: så gør dog noget ved sagen - sæt et mål og arbejd efter det. Det er sådan man skaber forandring i moderne virksomhedsledelse.

Og i øvrigt hep og hatten af for DJ,  fordi de har ville støtte en undersøgelse, som dokumenterer kønssammensætning. Og fordi de tør have en holdning til, hvordan den sammensætningen bør udvikle sig. 

vh. Karen Gahrn, redaktionschef og medlem af styregruppen i K2 

 

 

 

 

 

John Jakobsen
17. MAJ 2008
Re: Vil stoppe kvindekvoter i DR

Kære Fred,

 

Det er bekymrende, at du – sådan nærmest i en sidebemærkning – lufter tanken om at indføre kønskvotering til DJ’s hovedbestyrelse.  Og det hjælper ikke meget, at du senere i debatten med Kurt Johansen trækker lidt i land og tilsyneladende nu kun mener, at det er antallet af kandidater, der skal kvoteres.

Når jeg får bekymringsrynker handler det ikke en dyt om kønspolitik eller ligestilling. Rynkerne skyldes, at vi åbenbart har en helt forskellig indstilling til, hvad DJ’s hovedbestyrelse er for en størrelse.

Kurt rammer meget præcist, når han fastslår, at valget til hovedbestyrelse er et politisk valg. Det betyder, at HB-medlemmerne ikke nødvendigvis skal udgøre et ”spejl af forbundets medlemmer”.  HB er ikke et repræsentantskab.

Derfor er det ret ligegyldigt, om HB har en ligelig kønsfordeling, har repræsentanter for alle forbundets faggrupper, for alle typer af arbejdspladser osv. Det vigtige er, at HB’s medlemmer har et politisk projekt. At medlemmerne vil noget med Dansk Journalistforbund. Og er blevet valgt på grund af de holdninger. Ikke på grund af, at de kommer fra en bestemt arbejdsplads eller har et bestemt køn.

I det daglige arbejde er det derimod vigtigt, at hele forbundets mangfoldighed inddrages.  HB-medlemmerne skal ikke gemme sig i en osteklokke. Derfor har vi en række udvalg, hvor HB-medlemmerne supplerer sig med eksterne medlemmer. Og her er det naturligvis vigtigt, at få en så bred og vidende skare som muligt med.

Udvalgene er sammen med specialgrupper og medarbejderforeninger de steder, hvor  ”menige forbundsmedlemmer” forhåbentlig får styrket appetitten på fagligt arbejde. Og måske vælger at stille op til HB. Derfor vil det være naturligt her at satse på en så bred kønsmæssig repræsentation som muligt.

Mange hilsner

John Jakobsen - TR - og tidligere HB-medlem

Kurt Johansen
17. MAJ 2008
Re: Vil stoppe kvindekvoter i DR

Hej Fred

Omend vi er lige gamle - er jeg måske af den "gamle" skole, som mener det ikke er en fagforenings opgave at bruge ressourcer på at beskæftige sig med kønsfordelingen på direktionsgangene. Den indblanding vil jeg overlade til det politiske liv, som det står enhver frit at gå om bord i. Derfor har jeg her ingen mening om fx DR chefernes køn.

Det jeg reagerede på var; at du indledte dit indlæg med, at du personligt godt kunne være fristet til at foreslå reserverede pladser til kvinder i fx DJ`s hovedbestyrelse og forbundsledelse. Sådan læste og forstod jeg det. Men det var altså ikke det du mente......... 

At HB i DJ nedsætter udvalg og komiteer med en ligelig repræsentation af kvinder og mænd synes jeg er helt fint, ligesom det  ville være godt med flere kvindelige kandidater på valg til hovedbestyrelse og forbundsledelse. Men som sagt er jeg af den klare opfattelse, at man i sidste ende skal vælges til det. På grundlag af holdninger og ikke på grund af køn og i respekt for demokratiet.

Udover det, tror jeg man de kommende år vil se andelen af kvindelige ledere stige helt automatisk. Det er vel ikke længere tilbage end til midten af 70´erne, at fx ligestillingsrådet blev oprettet. Så alt andet lige må der sidde en stor "mandegruppe" af ledere omkring de tres +/-, som dels står over for en snarlig udskiftning og dels er resultatet af en anden generations kønsrolle mønster. Generationerne, som står klar til at tage over, kommer med et helt andet mix af køn på holdkortet og et andet rolle mønster i rygsækken.

Helt uvidenskabeligt er det lige før jeg godt kunne forestille mig, at ligestillingsproblematikken om fx tyve år vil handle om mændene, som det underrepræsenterede køn på ledelses niveau. Når jeg fx kigger rundt i min egen bekendtskabskreds og på vores afkom tilhørende de små årgange, der blev avlet i  firserne, kan jeg se; drengene dreje rundt som karruseller mens de overvejer, hvad de skal - og pigerne, som målrettet og for fuld skrue er i gang med uddannelse og karriere.

bedste hilsener

Kurt


Fred Jacobsen
16. MAJ 2008
Re: Vil stoppe kvindekvoter i DR

Kære Kurt

Baggrund for mit indlæg var først og fremmest, at jeg ønskede at kommentere denne Katrine Winkel Holm, som i DR's bestyrelse vil stoppe DR's mål at få en mere ligelig fordeling mellem kønnene i virksomhedens ledelse.

Jeg anser hendes kritik af DR's målsætning som skudt langt over målet, fordi der her jo ikke er tale om kontant kvotering. Så jeg forstår slet ikke, hvad hun er imod.

 Når jeg taler om kvotering, så er det fordi der åbenbart skal kontante metoder til, før folk gider tage stilling.

Taler vi om kvoter, ja, så tvinges vi jo i højere grad til at se andre steder hen i forbindelse med rekruttering. Det gælder i DJ og andre steder.

Et  eksempel: I forbindelse med den nye Cavling-komitée vedtog forbundets hovedbestyrelse, at komitéen skal afspejle DJ's medlemssammensætning. Den er lige nu på den måde, at der er 58 % mænd og 42 % kvinder.

I forbindelse med Cavling sagde man derfor, at indstillinger til komitéen altid skal have et ligestillingsalternativ, og på den baggrund er der nu tre kvinder i den fem mand store komité, hvor der tidligere var en enkelt.

Det er alt andet lige mere ligestilling og øger muligheden for at flere nuancer i holdningerne.

Kvoter kan jo være flere ting. Det kan også være at sørge for, at der altid er kandidater af hvert køn, når der skal vælges. 

Det væsentlige er sådan set, at vi konkret tager stilling til, om vi vil arbejde for mere ligestilling.

Det synes jeg altså vi skal,

 Mange hilsner

Fred Jacobsen

Flere