Vil øge pressestøtten med knap 10 mio. kroner

Den nyvalgte norske regering vil næste år øge landets pressestøtte med 9,4 mio. kroner til i alt 311,3 mio. kroner. Reelt svarer det til almindelig prisregulering.

Den nyvalgte norske regering vil næste år øge landets pressestøtte med 9,4 mio. kroner til i alt 311,3 mio. kroner. Reelt svarer det til almindelig prisregulering.

Forslaget fra den rød-grønne regering indebærer en stigning på 3,1 procent, og ifølge norske Journalisten udgør produktionstilskuddet til landets aviser langt den største del af pressestøtten.

Af det samlede støttebeløb 311,3 mio. kroner er produktionsstøttens andel 272,9 mio. kroner.

Den beskedne øgning af pressestøtten skyldes angiveligt, at man i Norge netop nu venter på resultatet af den varslede "mediestøttekommisjon". I finanslovsforslaget fra den norske regering er det således planen, at der skal oprettes et mediestøtteudvalg, som skal foretage en overordnet gennemgang af samtlige støtteordninger på medieområdet i Norge.

Gennemgangen skal i udgangspunktet være platformsneutral, men vil omfatte både pressestøtten og nulsatsen for moms på aviser.

Den økonomiske situation for dagspressen i Norge er i øvrigt svækket. Det viser seneste tal fra Medietilsynet, der har gennemgået situationen for 208 aviser i 2008, hvoraf 134 modtager produktionstilskud.

Aviserne, der modtager produktionstilskuddet, havde et samlet underskud før støtte på 222 mio. kr. i 2008. Efter støtte udgjorde overskuddet 39 mio. kroner mod 102 mio. kroner i 2007.

Antallet af aviser, der udgiver i Norge, er dog rekordstort. Ikke siden 1940 har antallet af dagblade i landet været større. Langt de fleste er lokalaviser.

Alene i 2008 blev der startet syv nye ugeaviser.

0 Kommentarer