Vil have DJs økonomiafdeling gransket

De folkevalgte medlemmer af forretningsudvalget i Dansk Journalistforbund vil have arbejdsgangene i økonomiafdelingen undersøgt. Intern korrespondance viser, at den nu fratrådte økonomichef længe har efterlyst flere ressourcer. DJ-toppen mener, afdelingen er på rette vej.

De folkevalgte medlemmer af forretningsudvalget i Dansk Journalistforbund vil have arbejdsgangene i økonomiafdelingen undersøgt. Intern korrespondance viser, at den nu fratrådte økonomichef længe har efterlyst flere ressourcer. DJ-toppen mener, afdelingen er på rette vej.

FAGLIGT. Økonomiafdelingen skal undersøges. Det konkluderer medlemmer af Dansk Journalistforbunds forretningsudvalg og hovedbestyrelse på baggrund af en intern mailkorrespondance mellem DJs tidligere økonomichef Torben Helløv og DJs ledelse, som Journalisten har forelagt dem et koncentrat af.

»Foreløbig har jeg fuld tillid til DJs ledelse og bakker op om beslutningen om, at Torben Helløv måtte fratræde. Men jeg vil nu have undersøgt, om der er andre forklaringer på afdelingens problemer end hans ledelse af den,« siger Lars Lindskov, der bakkes op af kollegaen i forretningsudvalget Didde Elnif.

Torben Helløv skrev i en række mails til DJ-direktør Linda Garlov i perioden fra juli 2007 til januar 2008, at økonomiafdelingen er under voldsomt pres. Samtidig med at Dansk Journalistforbund bruger flere og flere penge, og der dermed skal administreres mere og mere, har økonomiafdelingen ikke fået tilført flere medarbejdere, mener Torben Helløv. Samlet lyder mailudvekslingen som et nødråb fra en presset økonomichef til sin overordnede: "Du og jeg har diskuteret mine synspunkter gennem flere år, uden at vi er kommet videre," skriver han til direktør Linda Garlov. Og: "Sammenfattet står
vi i en særdeles presset situation."

Torben Helløv fratrådte i januar 2008. Han understregede efterfølgende, at det var DJ og ikke ham, der tog initiativ til fratrædelsen. Baggrunden var, at DJs ledelse mente, at problemerne i økonomiafdelingen skyldes stor personaleudskiftning og sygdom på grund af Torben Helløvs ledelsesstil. Men på baggrund af Torben Helløvs nødråb konkluderer FU-medlemmerne, at han måske havde svært ved at få lov at være en god chef.

»Man kan jo ikke udelukke, at Torben Helløv lettere kunne være en god chef, hvis han havde haft flere folk,« siger Didde Elnif.

FU-medlemmerne ser med stor alvor på sagen. De understreger samstemmende, at DJ skal være en god arbejdsgiver. Og at det er centralt for medlemmerne, at økonomiafdelingen fungerer optimalt.

»Det er vigtigt for mig at være loyal over for medlemmerne. Hvis vi har en økonomiafdeling, der ikke fungerer, så skal DJ gribe ind,« siger Lars Lindskov.

Medlemmerne har allerede mærket konsekvenserne af presset på økonomiafdelingen, påpeger formanden for Freelancegruppen, Kristian Melgaard.

»I Freelancegruppen har vi holdt penge tilbage, fordi vi var bange for at bruge for mange. Det er gået ud over efteruddannelsen,« siger han.

På baggrund af FU-medlemmernes kritiske melding er dele af hovedbestyrelsen klar til at vurdere behovet for en undersøgelse:

»Hvis Lars Lindskov vil have en undersøgelse af, hvordan det står til i økonomiafdelingen, og forretningsudvalget siger nej, så må hovedbestyrelsen jo tage stilling til, om vi skal have den undersøgelse eller ej,« siger Rene Simmel, medlem af hovedbestyrelsen.

DJ-ledelsen ser umiddelbart intet behov for en undersøgelse. De mener, der er ressourcer nok i afdelingen, og signalerer, at den gode kemi i afdelingen er genoprettet efter Torben Helløvs afgang.

»Folk er ikke syge mere,« siger direktør Linda Garlov, der mener, at økonomiafdelingen allerede er undersøgt godt nok.

»Vi har jo hyret eksterne erhvervspsykologer ind. Hvad går der galt? Hvorfor siger folk op? Hvorfor bliver de syge?«

Og DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård fremhæver, at FU bliver orienteret om det igangværende arbejde med at få økonomiafdelingen på benene igen.

»Hvis Lars Lindskov og Didde Elnif derpå har flere ønsker, så ser vi selvfølgelig på dem,« siger Mogens Blicher Bjerregård. Også Linda Garlov er åben for, at FU drøfter en undersøgelse.

»Men jeg tvivler på, at det er det rigtige lige nu. Måske er det bedre at satse på de ting, vi har sat i gang, og dermed give medarbejderne ro.«

De menige politikere i DJ mener, at den daglige ledelse har informeret dem for lidt om problemerne.

Den 4. juli 2007 fremhævede Torben Helløv over for DJ-direktør Linda Garlov 12 uløste opgaver, herunder bogføring af finansindtægter for andet kvartal. Det får også formanden for Freelancegruppen, Kristian Melgaard, tidligere medlem af FU, til at rette kritik mod DJ-toppen.

»Sagen burde have været forelagt forretningsudvalget, og den skriger på en undersøgelse af det faktiske pres på økonomiafdelingen. Når økonomichefen i juli skriver til direktøren, at finansindtægterne for andet kvartal ikke er bogført, så ville jeg som ansvarlig have råbt STOP! BRAND! Der er så mange faresignaler i det, han skriver, at forretningsudvalget burde have været orienteret.«

Og medlemmerne af forretningsudvalget understreger, at de har interesseret sig for præcist de problemfelter, mailkorrespondancen nu afslører.

»Det her overrasker mig meget. Jeg har løbende spurgt i forretningsudvalget, om bemandingen i økonomiafdelingen var god nok. Det har direktør Linda Garlov svaret, at den var,« siger Lars Lindskov, der bakkes op af Didde Elnif.

»Jeg har aldrig tidligere set det så konkret og massivt udtrykt, at økonomichefen ønskede at få mere personale,« siger Didde Elnif.

DJs ledelse forstår ikke kritikken af manglende information.

»FU er blevet orienteret om alle problemer i økonomiafdelingen. Og de er blevet orienteret om alt, hvad vi har gjort for at løse dem,« siger direktør Linda Garlov.

»Jeg ved ikke, hvad det er, Lars ikke har fået at vide,« siger formand Mogens Blicher Bjerregård.

Men Lars Lindskov fastholder sin kritik over for Journalisten:

»Jeg ville gerne i forretningsudvalget have vidst, at økonomichefen gentagne gange havde efterlyst mere personale. Det kan godt være, at der er personale nok, men derfor burde forretningsudvalget alligevel have været orienteret om kritikken.«

Det ligner en historie, der gentager sig. Også i 2001 kunne Journalisten dokumentere, at DJs økonomiafdeling var yderst presset og ikke fik betalt regningerne til tiden.

»Regnskabsafdelingen har haft kolossale problemer med både at nå det daglige arbejde og samtidig indkøre nyt økonomisystem. Det har medført unormale forsinkelser i vores betalinger,« lød forklaringen dengang fra DJs ledelse.

– Det kunne tyde på et strukturelt problem og ikke et ledelsesproblem?

»Vi har puttet flere penge i økonomiafdelingen siden dengang. Jeg tror, de har ressourcer nok, de skal bare bruges rigtigt,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

– Er det ikke en mulighed, at folk har skiftet job eller er blevet syge på grund af for stort arbejdspres?

Linda Garlov:

»Nej, det tror jeg ikke.«

Ganske paradoksalt kan sagen måske ende med, at DJ ikke har en økonomichef i fremtiden.

– Skal der ansættes en ny chef?

»Det skal FU være med til at drøfte,« siger Linda Garlov.

»Det beslutter vi ikke rundt om det her bord,« supplerer Mogens Blicher Bjerregård.

Torben Helløv er i nyt job og ønsker ikke at kommentere sagen. /

0 Kommentarer