Vil give 22 mio. kr. til dybdeborende journalistik i EU

Danske journalister og deres EU-kollegaer skal til næste år kunne søge penge direkte fra en helt ny EU-fond målrettet seriøse journalistiske projekter. Forslaget kommer fra Venstres medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og Helga Trüpel fra De Grønne. Dansk Cavling-vinder har inspireret.

Danske journalister og deres EU-kollegaer skal til næste år kunne søge penge direkte fra en helt ny EU-fond målrettet seriøse journalistiske projekter. Forslaget kommer fra Venstres medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og Helga Trüpel fra De Grønne. Dansk Cavling-vinder har inspireret.

Den dybdeborende journalistik skal styrkes på tværs af Europa. Og det skal ske med økonomisk hjælp fra en helt ny EU-fond.

Sådan lyder et fælles forslag fra Anne E. Jensen (V) og tyske Helga Trüpel fra partiet De Grønne, der til budgetforhandlingerne for 2010 foreslår en ny pulje på tre mio. euro – svarende til godt 22 mio. danske kroner.

Tanken er at få sat gang i seriøse grænseoverskridende journalistiske projekter.

»Det skal være historier, der vedrører borgernes dagligdag – på tværs af EU's grænser. Og så skal det være med til at etablere journalistiske netværk og samarbejder på tværs af landegrænserne,« fortæller Anne E. Jensen til Journalisten.dk.

Hun og Helga Trüpel er stadig ved at diskutere de sidste detaljer i forslaget, men Anne E. Jensen oplyser, at det afgørende bliver, at de tværgående medieprojekter skal være med til at hjælpe en egentlig europæisk offentlighed på vej.

»Dét, jeg gerne vil, der skal komme ud af det, er, at man får etableret helt nye journalistiske netværk i EU og dermed nogle nye faciliteter at trække på,« siger hun.

Den første inspiration til forslaget fik Anne E. Jensen i sin tid fra tidligere Cavling-vinder og DR-journalist, Poul Brink

»Det var faktisk Poul Brinks tanke, at der skulle etableres nogle muligheder for samarbejde på tværs af EU. Han sammenlignede med USA, hvor man på Georgetown University bragte journalister fra alle dele af landet sammen i efteruddannelsesprojekter.«

Anne E. Jensen indrømmer, at der også er en bagtanke, som handler om at få mere substans i EU-journalistikken.

»Det vil selvfølgelig kunne give flere substans-historier om udviklingen i EU. Men det skal også give inspiration og ligefrem udvide horisonten. Jeg tror virkelig, det er alle tiders chance.«

Når Anne E. Jensen har valgt at fremsætte forslaget sammen med De Grønnes koordinator Helga Trüpel, så skyldes det, at Trüpel sidder med i kulturudvalget i EU, hvor forslaget skal igennem for at blive vedtaget.

»Med Helga Trüpel er jeg ret sikker på, at vi kan få solgt det ret godt i kulturudvalget. Til gengæld skal vi have Kommissionen overbevist. Det er altafgørende, at de ser lyset,« siger Anne E. Jensen, der vurderer, at de har »en god chance« for, at de kommer igennem med forslaget.

»Måske ikke med de tre mio. euro, men så lidt mindre. Der sker altid en nedskæring undervejs i budgetprocessen. Men jeg håber på et beløb i en skala, så vi virkelig kan få sat fokus på det her. Der er jo ingen tvivl om, at den mere dybdeborende journalistik ikke har de nemmeste vilkår i disse år. Og det går i særlig grad ud over de områder, hvor man prøver at arbejde på tværs af grænser,« siger hun.

Anne E. Jensen understreger, at hun håber en særlig fond til EU-journalistik kan give hende en bedre offentlighed at spille op imod:

»Jeg kan give et eksempel: Jeg har arbejdet meget med chaufførers arbejdsvilkår og problemerne med overfald på rastepladser samt hviletids-bestemmelser, som alt sammen er et fælles europæisk problem. Men for at jeg kan løfte sagen, kræver det, at nogle journalister dokumenterer, at det er et grænseoverskridende problem. Hvordan er eksempelvis regelsættet på tværs af Europa? Jeg føler faktisk et behov som politiker for den form for offentlighed i EU.«

Anne E. Jensen forestiller sig, at der i de journalistiske projekter skal medvirke journalister fra minimum tre EU-lande, som hjælper hinanden med researchen, men som så efterfølgende fremlægger sagen i overensstemmelse med nationale interesser.

– Men der er jo ingen, der forhindrer journalister i at lave den slags samarbejder i dag i EU?

»Nej, men der er ingen, der gør det. Derfor vil jeg gerne skubbe en proces i gang, så det bliver mere hverdag i EU.«

I praksis skal det være Kommissionen, der sætter programmet op. Dernæst bliver der en dialog med forslagsstillerne om, hvad de har tænkt sig. Og endelig lægges programmet i udbud, hvor flere organisationer kan gå sammen om at byde.

»Jeg ved ikke, hvad Kommissionen forestiller sig, men det kunne være et konsortium med fonde, uddannelsesinstitutioner og eksisterende dagblade, der går sammen. Det skal være aktører, som har forudsætningen for at vurdere, hvad der er seriøse projekter. Og så skal det naturligvis være på tværs af EU. Tre lande er måske ikke engang nok,« siger Anne E. Jensen.

Hun understreger, at det tidligst kan komme med i EU-budgettet for 2010, men at de fremsætter forslaget før EU-valget, så idéen kan få lov at vokse.

»Og så skal vi i løbet af august måned have det indleveret som ændringsforslag til budgettet for 2010. Der findes en lille pengekasse til pilotprojekter, og der kan man få mange ting igennem, som man vil teste af for at se, om det har noget for sig i fremtiden. Det håber jeg, den her fond har.«

0 Kommentarer