Vil du være med til at betale for freelanceres efteruddannelse?

»Jamen, det vil jeg gerne. Freelancere er journalister ligesom os andre fastansatte og har i store træk krav på de samme goder som os andre. Et eller andet sted er vi vel alle sammen freelancere.

»Jamen, det vil jeg gerne. Freelancere er journalister ligesom os andre fastansatte og har i store træk krav på de samme goder som os andre. Et eller andet sted er vi vel alle sammen freelancere. På et eller andet tidspunkt i sin karriere kan man jo også selv komme forbi freelancetjansen. Så er det jo også godt, at der er styr på tingene.«
Jacob Bech Andersen,
redaktør på Idrætsliv

 

»Jeg har mere eller mindre været freelancer, siden jeg blev uddannet i 2001. Det betyder, at jeg ikke har taget egentlig efteruddannelse ud over et par kortere kurser. Igennem de sidste to et halvt år har jeg været i COWI i forskellige vikariater og projektansættelser, men nu bliver jeg freelancer igen. Jeg kan frygte, at jeg fortsætter i et daglejersystem, hvor jeg stille og roligt taber kvalifikationer. Så jeg synes helt klart, at det er en god idé med en efteruddannelsesfond til freelancere.«
Kathrine Schmeichel,
journalist,
Kommunikation og Design, COWI

0 Kommentarer