VIKARER SPRÆNGER BUDGETTET

“Det er dybt utilfredsstillende, at budgetoverskridelser på flere hundrede tusinde bare bliver afleveret som en parentes,” smældede medlem af hovedbestyrelsen Lars Lindskov, da HB på seneste møde under punktet “meddelelser” blev orienteret om røde DJ-tal.

“Det er dybt utilfredsstillende, at budgetoverskridelser på flere hundrede tusinde bare bliver afleveret som en parentes,” smældede medlem af hovedbestyrelsen Lars Lindskov, da HB på seneste møde under punktet “meddelelser” blev orienteret om røde DJ-tal.

DJ har overskredet sit budget for 2000 med over 400.000 kr. på at ansætte vikarer i både regnskabsafdelingen og medlems- & kontingentafdelingen. I regnskabsafdelingen skyldes budgetoverskridelsen på 192.170 kr., at DJ ikke havde forudset, at der blev brug for en barselsvikar. Den ansatte vikar har allerede sagt sit job op, fordi han synes, arbejdet er for belastende. Afdelingen var i forvejen hårdt belastet og bagud med bogføringen. Der søges derfor efter en ny vikar.

Flere vikaransættelser i medlems- & kontingentafdelingen betyder, at der er brugt 208.488 kr. mere i den afdeling end budgetteret.

Desuden har DJ accepteret en overskridelse på 20.062 kr. af overarbejdskontoen i regnskabsafdelingen.

Kate Bluhme, medlem af forretningsudvalget, mente også, der var tale om store tal:“Men det er et sammenrend af uheldige omstændigheder,” påpegede hun.

0 Kommentarer