Vikarbureau for journalister

 

 
En tidligere redaktør hjælper arbejdsgiverne med at finde den journalist, de drømmer om at få. "Vi forenkler rekruttering og jobsøgning for både reportere og chefredaktører," siger Ida Johnsdotter, ejer af Media Resurs.

Efter ti år som administrativ redaktør på Skånska Dagbladet i Malmø stod det klart for Ida Johnsdotter, at hun brugte mere tid på at finde folk til ledige stillinger end på at lede den daglige avis.

"Det er et kæmpeproblem på alle aviser at få fat i afløsere, der kan hoppe ind i såvel kortere som længere vikariater. Desuden har en del aviser problemer med at formulere en kravspecifikation. Resultatet er mislykkede rekrutteringer," mener Ida Johnsdotter, som nu lejer journalistvikarer ud, ligesom man hidtil har kunnet bestille en sygeplejerske eller en sekretær gennem et vikarbureau.

Media Resurs nøjes ikke kun med at udleje journalister, men finder også egnede chefredaktører, når en kunde ønsker det.

"Vi koncentrerer os udelukkende om journalistik. Media Resurs formidler ikke rene informations- eller kommunikationsjob. Kriteriet er, at vi vil værne om en uafhængighed og en integritet, derved kan vore kunder og arbejdsgivere stille krav om objektivitet og troværdighed."

Ida Johnsdotter er overbevist om, at udlejning af journalister vil blive mere almindeligt i fremtiden:

"Vi lever med hastige konjunktursvingninger, ikke mindst i mediebranchen, derfor er der brug for hurtigt at kunne tilpasse personalestyrken gennem lejet arbejdskraft."

Det er gratis for journalister at stå i Johnsdotters database, men arbejdsgiverne skal betale for at få en præsentation af egnede kandidater eller et udvalg af passende redaktionschefer. Ida Johnsdotter vil ikke afsløre, hvad det koster arbejdsgiverne.

"Men det bliver både billigere, hurtigere og sikrere at benytte vores hjælp. Arbejdsgiveren slipper for at annoncere og bruge tid på at finde den ønskede kompetence. Desuden har vi en indsigt i og en opdatering inden for branchen, som både offentlige og private arbejdsformidlere ofte savner."

 

Ingen navne
Siden begyndelsen i sommeren 2001 har Media Resurs formidlet over 30 job. Af disse har næsten halvdelen ført til fastansættelse eller vikariater over seks måneder. Resten har været korttidsvikariater. Frem til nu har Media Resurs rekrutteret tre redaktører til chefstillinger.

I dag har Johnsdotter cirka 400 journalister i databasen.

"Næsten 90 procent af disse leder efter et fast job, men forsørger sig, indtil det lykkes, ved vikariater og freelancejob samt understøttelse," siger hun.

Ida Johnsdotter forsøger ud fra sit kendskab til journali-sterne at finde den rigtige til en arbejdsgiver, men uden at opgive journalistens navn.

"Først når journalisten giver lov, får arbejdsgiveren vedkommendes navn. Vi videregiver aldrig et navn uden vedkommendes tilladelse," understreger Johnsdotter.

For både arbejdsgivere og arbejdssøgende er der en prøvetid, som indebærer, at ansættelsen fra begge sider kan afsluttes med kort varsel, hvis samarbejdet af en eller anden grund ikke fungerer.

"Parterne må fungere sammen. Alle parter skal være tilfredse, det er en afgørende forudsætning for vor virksomhed."

En journalist, der får et vikariat gennem Media Resurs, er ansat i vikarbureauet. Arbejdsgiveren betaler ikke journali-sten, men betaler Media Resurs for leje af journalisten.

"Vi vil sikre os, at de aftaler, vi indgår med kunden om journalisten, holdes. Generelt får journalisterne hos Media Resurs højere løn, end de ellers ville få, samt fri transport til og fra jobbet og andre fordele. Formålet er både at kunne tiltrække og tilbyde journalister med en høj faglig kompetence," forklarer Ida Johnsdotter.

 

Multi-kunnen
Ida Johnsdotter regner med, at i en tid med avisdød, fyringer og outsourcing vil det blive mere almindeligt at leje en journalist, når det er nødvendigt, fordi det giver arbejdsgivere en større fleksibilitet.

"Jeg tror også, at aviser bliver mere og mere interesserede i journalister, som besidder mere end én kompetence, de såkaldte multiredaktører. Det er en trend, som vokser sig stærkere på godt og ondt," siger Johnsdotter.

Anders Rhodiner, der er redaktionschef på det svenske nyhedsbureau Tidningarnas Telegrambyrå, har ikke noget imod vikarbureauer på medieområdet.

"De findes inden for andre brancher, hvorfor skulle de så ikke også findes inden for mediesektoren?" spørger Anders Rhodiner.

For ham er det altafgørende, at han hurtigt kan få fat i en dygtig journalist.

"Det kan måske være mere trygt at henvende sig til rendyrkede udlejere af medietjenester end til de sædvanlige vikarbureauer," mener Rhodiner.

Svenska Journalistförbundet (SJF) formidler ikke vikariater, ligesom Dansk Journalistforbund gør gennem Vikartanken, og støtter generelt heller ikke virksomheder, som udle-jer journalister.

"Vores opfattelse er, at arbejdsgiverne skal fastansætte journalister i stedet for at leje dem. Men skal det være, foretrækker vi, at vikarudlejnin-gen sker gennem et specialiseret foretagende som Media Resurs frem for gennem de store, bredere vikarbureauer," siger Magnus Lindström fra SJF.

Han fortæller, at SFJ heller ikke har planer om selv at lave en form for vikartank.

"De undersøgelser, vi har lavet, viser, at avisvirksomheder ikke opfatter os som troværdige i forbindelse med den type udlejning."

SJF og Media Resurs forhandlinger i øjeblikket om en kollektivaftale for de journalister, som udlejes gennem Media Resurs.

* Oversættelse Christine Møller

 

0 Kommentarer