Vigtige beslutninger i Kolding

Fagligt talt: Mere end 400 delegerede skal træffe en række afgørende beslutninger for Dansk Journalistforbund, når vi den 23.-24. april har delegeretmøde i Kolding. Det er næsten symbolsk, at mødet finder sted i nye omgivelser, for det bliver et delegeretmøde af historiske dimensioner med et indhold, som får stor betydning fremover.  

Gennem halvandet år har DJ deltaget i en debat om kvalitet, troværdighed og etik i medierne. Jeg har selv længe talt for både et mere synligt pressenævn og for, at vi skulle gå de vejledende regler for god presseskik efter i sømmene. Begge dele er nu sket, og for første gang i 23 år står de presseetiske regler til ændringer, fordi udviklingen af nye platforme, sociale medier og nye journalistiske metoder har gjort det tvingende nødvendigt.

Helt afgørende er det, at vi selv sammen med redaktørerne har gennemført dette arbejde, og nu skal så både Danske Mediers generalforsamling og vores delegeretmøde endeligt godkende de nye regler.

På samme måde tager vi på delegeretmødet hul på regler for kommunikationsetik. Det har været kritiseret, at alle delegerede skulle beskæftige sig med specifik kommunikationsetik, men jeg synes tværtimod, det både er værdigt og rigtigt, at vores højeste myndighed er med til at tage ejerskab for etiske retningslinjer på hele vores arbejdsmarked.

Medlemmerne og dermed også de delegerede er utvivlsomt allermest optaget af, om der er jobs. Mange stillinger er blevet nedlagt, og DJ skal derfor også arbejde for bedre vilkår for branchen. Samtidig lancerer vi på delegeretmødet den nye freelancestrategi, som i højere grad kredser omkring entreprenørskab, iværksættere og i det hele taget det at skabe sit eget job.
DJ er en organisation i forandring i takt med, at arbejdsmarkedet forandrer sig. Vi skal være gode til at indrette vores aftaler, vores rådgivning og vores karrierevejledning efter dette, og igen skal vi have blikket stift rettet på beskæftigelse.

Et centralt punkt på dagsordenen bliver drøftelserne om en fusion med Forbundet Kommunikation & Sprog (KS). Journalister og kommunikatører har allerede i dag et fælles arbejdsmarked, og det vokser sig kun større i fremtiden. Stadig flere af DJ’s medlemmer pendler mellem journalistik og kommunikation, og vi oplever, at et stigende antal medlemmer befinder sig begge steder. Derfor giver det rigtig god mening at gøre alvor af at blive det uomtvisteligt førende forbund for både journalister og kommunikatører, så ingen er i tvivl om, at det er hos os, man får den bedste service, og at det er hos os, ekspertisen ligger.

DJ har gennem mange år udviklet det nære forbund, hvor det enkelte medlem er tæt knyttet til en specialgruppe eller en medarbejderforening. Den struktur har været meget værdifuld for DJ, fordi den har ført til en bred og tæt rekruttering, som har givet os den faglige styrke, medlemmerne har brug for, at deres forbund har.

Dette skal vi gøre endnu mere ud af, og derfor er jeg både spændt på og har stor respekt for det arbejde, en gruppe ildsjæle har lagt i at komme videre med stærkere netværk for journalister. Måske vi skal have et forum for Danske Journalister, måske vi skal tænke anderledes, men det skal være medlemsnært.

Jeg ser frem til to dage, hvor de delegerede har mulighed for at gøre DJ endnu bedre i stand til at være en organisation i det vidensamfund, som netop kræver nytænkning af de faglige organisationer.

0 Kommentarer