Viger medierne for retssamfundets etiske principper?

Vi lever i et retssamfund, hvor man som dansker er meget autoritetstro, men er der tendens til, at medierne afviger fra de etiske normer, vi kender fra retssamfundet?

For nylig var jeg inviteret til en public service-høring om etik på DR Fyn. Et rigtig godt arrangement, der tog fat i nogle væsentlige pointer og samtidig opfordrede publikum til at være aktivt deltagende.

Under arrangementet blev der vist forskellige klip fra DR, hvorefter der i plenum blev spurgt om, hvorvidt det var etisk korrekt at vise lige netop denne sekvens fra en given udsendelse.
Et af disse klip var fra den igangværende serie ”Skattely”, hvor problemstillingen var, at man filmede med skjult kamera. Hvordan kunne dette retfærdiggøres?

Jeg sad selv og var i tvivl, men DR begrunder med, at disse oplysninger ikke kunne fremskaffes på anden vis, samt at det er vigtigt for samfundsdebatten. Godt nok, jeg kan godt se, at revisorer nok ikke har den store lyst til at ytre sig om, hvordan de via en mere eller mindre juridisk lovlig konstellation får virksomheders penge til at række ”længst muligt”.

På trods af at de nok ikke har de store moralske skrupler med deres foretagende, er de dog så nidkære om deres forretning, at de ikke vil hænges ud i medierne. Ud fra dette moralske synspunkt er jeg fuldstændig enig i, at det er godt, at det kommer til offentlighedens lys, men er det i orden at dokumentere noget, som de fleste nok godt er klar over foregår, med skjult kamera?

Jeg mener, at man bevæger sig ud i en gråzone, når man optager med skjult kamera. Det er DR selv, der afgør, om der er behov for at optage med skjult kamera, men hvordan ville det danske folk ikke reagere, hvis man fandt ud af, at det danske politi eller PET overvåger mistænkte uden først at have en domskendelse. Se bare, hvilken røre Edward Snowden har forårsaget.

Jeg mener, at det er berettiget at sætte spørgsmålstegn ved, om de implicerede får en fair rettergang, når de udtaler sig til skjult kamera. Så hvorfor ikke nedsætte et uvildigt råd, der kritisk skal se på, hvornår det skal tillades at optage med skjult kamera? Rådet kunne for eksempel bestå af en journalist, en advokat og en almindelig bruger af medierne.

Argumenterne er, at vi lever i et retssamfund, men det ville også være med til at styrke troværdigheden til journalister, hvis først et uvildigt råd havde været inde over processen.

0 Kommentarer