Videreuddannelse for Bjerregård

PRÆCISION. Nu kender jeg ikke meget til fagforeningspolitik, og jeg har aldrig mødt Mogens Blicher Bjerregård, men jeg bliver lidt urolig over vidensniveauet i Dansk Journalistforbund ved at læse formandens kommentar i sidste udgave af medlemsbladet ("Uddannelse uden grænser", Journalisten nummer 11).

PRÆCISION. Nu kender jeg ikke meget til fagforeningspolitik, og jeg har aldrig mødt Mogens Blicher Bjerregård, men jeg bliver lidt urolig over vidensniveauet i Dansk Journalistforbund ved at læse formandens kommentar i sidste udgave af medlemsbladet ("Uddannelse uden grænser", Journalisten nummer 11).

"Tilbage til tiden før murens fald havde de østeuropæiske lande og andre udvalgte lande rundt om i verden stavnsbundet deres borgere, blandt andet fordi de mange udgifter til dyre uddannelser skulle komme landene selv til gode og ikke andre. Uddannelsen skulle bruges i det land, hvor den var opnået," skriver Bjerregård i et indlæg, der kritiserer et forslag om pant på universitetsophold. 

Må man informere formanden om, at årsagen til Jerntæppet, der i fyrre år delte Øst- og Vesteuropa og stadig omkranser for eksempel Cuba og Nordkorea, var at hindre borgere i at flygte fra kommunistiske diktaturer? De totalitære regimer brugte selv argumentet om de dyre uddannelser, men det skyldtes fortrinsvis et ønske om at kassere store beløb fra vestlige lande for de få, der fik lov at udvandre. Og det afholdt dem ikke fra at udvise misliebige borgere eller fratage dem statsborgerskabet, hvilket blandt andre sangeren Wolf Biermann blev udsat for, da han forlod DDR for at tage på en koncertturné til Vesttyskland 1976.  

"Jeg ved naturligvis godt, at forslaget om en særlig pant på uddannelse slet ikke tåler nogen sammenligning med de forhold og vilkår, som de studerende og færdiguddannede blev budt i Østeuropa og ligesindede lande," medgiver han. Men hvorfor så gøre det?

– Michael Kuttner, Berlingske Tidende, Berlin

Svar. Tak for et fair læserbrev, hvor mit citat er medtaget. Vi skal huske vores historie, og jeg kan den godt og kender glimrende bevæggrundene, som de totalitære øststater havde for at spærre nogle inde og fratage andre deres statsborgerskab. Når jeg valgte at minde om vores historie, skyldes det, at ethvert lille skridt i en forkert retning på lang sigt kan bringe os grueligt ud af kurs. Derfor skal vi i Danmark lade være med at skabe et uddannelsessystem med begyndende internationale begrænsninger, om end de er små – vi burde tværtimod glæde os over og tilskynde mange flere til internationalt udsyn.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ

0 Kommentarer