Videresalg til Journalisten

  OVERENSKOMST. Fagbladet Journalisten har indgået aftale med Dansk Journalistforbund om, at bladet kan udveksle redaktionelt stof med både det norske og det svenske Journalisten. Det drejer sig om artikler, fotografier, tegninger og layout, der er produceret af bladets ansatte og trykt i det danske Journalisten. De ting kan nu sælges videre til det norske og det svenske Journalisten.

OVERENSKOMST. Fagbladet Journalisten har indgået aftale med Dansk Journalistforbund om, at bladet kan udveksle redaktionelt stof med både det norske og det svenske Journalisten.

Det drejer sig om artikler, fotografier, tegninger og layout, der er produceret af bladets ansatte og trykt i det danske Journalisten. De ting kan nu sælges videre til det norske og det svenske Journalisten.

For denne videreudnyttelse skal Journalisten i hvert enkelt tilfælde betale Journalistens medarbejderforening en pris, der svarer til halvdelen af, hvad det pågældende stof ville koste at lave freelance. Prisen for artikler afregnes i henhold til O-aftalen – dog bliver 1.000 anslag opgjort til at svare til en time. Tegninger og grafik skal afregnes i henhold til prislisten i »En streg i sandet…« og fotografier i henhold til tarifferne i »Et øjebliksbillede…«

Samme model skal bruges, hvis Journalisten i »enkelte påkommende tilfælde« har mulighed for at videresælge redaktionelt stof til andre blade.

Aftalen indebærer også, at Journalisten må sælge de ansattes og freelancernes artikler til InfoMedias elektroniske presseklip. Den betaling, bladet i givet fald vil få, skal deles med 50 procent til Journalisten og 50 procent til de ansatte og freelancere, der har produceret artiklen.

Samtidig med videresalgs-aftalerne er det aftalt, at Dansk Journalistforbund og bladets redaktør skal drøfte muligheden for at få en egentlig overenskomst med bladets ansatte. I øjeblikket er både redaktøren, journalisterne og bladsekretæren ansat på individuelle kontrakter.

0 Kommentarer