Videresalg godkendt

Sjællandske Dagblade har indgået en aftale med Dansk Journalistforbund, DJ, om videreudnyttelse af artikler og fotos inden for koncernens medier. Aftalen er et forsøg, der skal løbe over de næste tre år.

Aftalen blev vedtaget på DJs hovedbestyrelsesmøde i ugen før delegeretmøde. Flere medlemmer af bestyrelsen invendte dog, at aftalen var for billig, og at journalister og fotografer økonomisk får for lidt ud af aftalen.

 

 

0 Kommentarer