Videresælgerne

Journalister "ejer" deres egne artikler. Denne rettighed er en torn i øjet på mange mediehuse, der vil have lov til at bruge en artikel, som de vil; på internet, til radioindslag og til salg til andre aviser. Der er en række friske eksempler på, at arbejdsgivere har forsøgt at købe eller "snuppe" retten til at videreudnytte eller videresælge redaktionelt stof:

– Berlingske Tidende – de fastansatte

Sidste år gav de fastansatte på Berlingske deres arbejdsgiver lov til at sælge deres artikler. Som betaling har hver medarbejder fået 450 kroner om måneden siden 31. maj i år. Det Berlingske Officin har nu lavet et artikelsupermarked, Berlingske Cross Media, hvor De Bergske Blade og 4S køber artikler.

– Berlingske Tidende – freelancerne

En stor del af artiklerne i Berlingske er skrevet af freelancere. De historier vil avisen også gerne sælge i artikelsupermarkedet. Berlingske forsøger at få freelancerne til at skrive under på, at avisen må videresælge. DJ har rådet freelancerne til ikke at skrive under, men i stedet lave en fælles aftale.

– Kristeligt Dagblad

Avisen forsøger at få freelancere til at skrive under på vide-resalgsaftaler uden ekstrahonorar: "Honoraret for artikler og anmeldelser vil fremover omfatte publicering på papir, på internet og i enhver anden form, der er en del af Kristeligt Dagblads aktiviteter".

– Bonnier Publications
I juni sendte Bonnier en kon-trakt til freelancerne. Underskrives kontrakten, får Bonnier retten til bruge artiklerne i alle "distributionsformer". Samtidig kan alle Bonnier-selskaber gratis bruge artiklerne. Bonnier får også retten til at sælge artiklen videre. Dog med den tilføjelse, at journalisten får 37,5 procent af salgsprisen.

– Aller Press A/S

Tabte den 5. juli i år en byretssag mod DJ. Aller Press A/S havde indføjet flg.formulering i kontrakterne med både fastansatte og freelancere: "Stof/billeder kan frit anvendes i alle Aller Press A/S' publikationer, digitale, elektroniske såvel som æterbårne". Aller Press har ikke ret til at indføje den slags i normalkontrakten, uden først at lave en aftale med DJ.

Læs også: Angreb på ophavsretten, Truet på sit levebrød, Guldægget smadret og Truet journalistik.

0 Kommentarer