search

Vi skal have mest mulig åbenhed

Lad det være sagt med det samme. Jeg og resten af DJs top går ind for mest mulig åbenhed i den offentlige forvaltning. Det har vi altid kæmpet for og det gør vi også i fremtiden.

Lad det være sagt med det samme. Jeg og resten af DJs top går ind for mest mulig åbenhed i den offentlige forvaltning. Det har vi altid kæmpet for og det gør vi også i fremtiden.
Vi har efterhånden et lidt forvrænget billede af uenigheden om vores holdning til åbenhed. Men der er kun én holdning til spørgsmålet om åbenhed: Vi skal have mest mulig af den!
Det kan i debatten, der er fulgt i kølvandet på offentlighedskommissionens betænkning, fremstå som om det er selve kravet om mere åbenhed, der er uenighed om i DJs top, og at forbundsledelsen og hovedbestyrelsen ikke ønsker mest mulig åbenhed, endsige lytter til medlemmerne. Det er helt ude af proportioner.
Sagen er, at alle aktører i denne sag ønsker mest mulig åbenhed.
Det er således ikke det fælles mål, der er uenighed om. Uenigheden handler alene om, hvilken vej vi skal gå får at opnå vores mål og komme længst med vores synspunkter så vi får mest mulig politisk indflydelse på den nye offentlighedslov.

DJs høringssvar er blevet et omdrejningspunkt, fordi det er et af redskaberne til at søge indflydelse på de mange dele af udkastet til den nye lov.

Det er i det høringssvar hovedbestyrelsens flertal har valgt at præsentere en pragmatisk tilgang til det at få indflydelse på den nye lov, så journalister får mest mulig adgang til relevante dokumenter i det offentlige.
Til nye læsere vil jeg godt citere hovedbestyrelsens høringssvar for at give lidt indsigt i, at hovedbestyrelsen i DJ tager bekymringerne omkring de mest omtalte paragraffer i lovudkastet, meget seriøst:
"…I DJ har vi noteret os, at der er al for stor uvished om, hvilke dokumenter, der kan undtages aktindsigt hvornår. En række af de journalister, der til daglig betjener sig af aktindsigten i forhold til ministeriernes arbejde, har udtrykt særlig bekymring for denne del af betænkningen…."

"…Det bør derfor præciseres, at det kun drejer sig om dokumenter, der de facto er til ministerbetjening og i øvrigt ikke samtidig tjener andre formål."

"Endeligt foreslår DJ, at der i en periode på tre år fra lovens ikrafttræden gennemføres en løbende evaluering af anvendelse af paragrafferne 23-26 med henblik på en eventuel revision…."
Den skarpe kritik, der her drages frem af paragrafferne 23 – 26 skal vi tage med os hele vejen til, lovprocessen slutter.
Høringssvar, konstruktiv debat og medlemmernes levende engagement skal vi i fællesskab bruge til at påvirke politikerne til at få de bedst mulige forhold for journalister og andre, der har brug for åbenhed i det offentlige.

Hele DJs høringssvar kan læses her.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen