»Vi mister ikke bare en million. Vi mister grundlaget for at udgive en avis.«

»Det er katastrofalt for os,« siger Morten Christensen, der udgiver dagbladet Samsø Posten. To journalister - og i alt seks-syv ansatte - står til at miste deres jobs

På Samsø betyder regeringens mediestøtteaftale med Enhedslisten, at øens dagblad, Samsø Posten, efter al sandsynlighed må lukke.

Ejer og udgiver Morten Christensen forsøger i øjeblikket at regne på, om avisen kan omlægges til ugeavis. Morten Christensen kalder mediestøtteaftalen en katastrofe – også for lokaldemokratiet på den lille ø.

I mister hele jeres støttebidrag nu?

»Ja, det gør vi.«

Du skrev i et høringssvar sidste januar, at en sådan reduktion i støtten vil betyde, at din avis må lukke. HVad sker der nu?

»Der sker det, at vi overvejer, hvad vi skal i fremtiden. Altså fra 2014. Vi kigger på, om der overhovedet, på nogen måde, er økonomi i at udgive en ugeavis.«

Samsø Posten har ni ansatte, heraf to journalister. For at være berettiget til mediestøtte skal avisen have tre ansatte journalister, siger Morten Christensen.

»Yes. Og det er ikke realistisk. Jeg kan ikke gøre noget. Det kan jeg ikke. Vi har haft underskud de seneste to år, og mit budget går i nul i år. Så fortsat at udkomme som et dagblad, det er utopisk.«

Så du overvejer ugeavis i stedet?

»Det gør jeg. Men det er også svært. Og den demokratiske proces på Samsø vil også miste meget ved, at vi kun har en ugeavis. Samsø er en af landets mindste kommuner. Det er vigtigt, at vi har et medie til at holde det kommunale i ørerne. Det kunne vi med et dagblad. Men det bliver væsentligt sværere med en ugeavis.«

Fik du nogen reaktioner på dit høringssvar?

»Nej. Overhovedet ikke. Mit høringssvar har jeg også rundsendt til samtlige medieordførere. Jeg har kommunikeret med den tidligere kulturminister omkring det. Kommunen sendte også et høringssvar. Det er meget godt, at Marianne Jelved vil have os til at gå over på elektroniske systemer, og der er vi da også, men der er mange ældre på Samsø. Den demografiske sammensætning af befolkningen er skæv. Dem får du aldrig nogensinde til at gå ind på nettet og læse avisen.«

»Så det er katastrofalt for os. Vi mister ikke bare en million. Vi mister grundlaget for at udgive en avis.«

Du lukker om et år?

»Ja. Der skal nok være jobs til folkene i trykkeriet, men det vil betyde, at seks-syv ansatte bliver arbejdsløse. Plus de andre sideeffekter, der er i sådan et lille samfund. Det vil da også koste et par postbude på Samsø. Det er jo et meget, meget lille samfund. Jeg mener, at de godt kunne have skævet til det.«

Så det, du siger, er, at du savner en udkantsklausul i mediestøtteaftalen?

»Ja, lige præcis.«

Men hvad siger du så til regeringen og til støttepartiet nu?

»Jamen, jeg siger sgu ikke noget til dem. Det er som at slå i en dyne. Jeg har gjort det, jeg kunne, synes jeg. Så jeg ved ikke, om jeg vil lave mere ballade. Det kan da godt være, at jeg sender dem en lille mail. Men jeg tror, at den aftale holder vand. Så der er ingen grund til at kæmpe imod det.«

8 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
24. JANUAR 2013
Iflg. http://www.danske
Iflg. http://www.danske-lokalaviser.dk/samsø-posten - så er Samsø Posten en ugeavis, der udkommer hver onsdag, og oplaget er 3.050 eksemplarer.

Men iflg. http://www.samso.dk/servicefunktioner.asp?mode=abonnement - så udkommer Samsø Posten 2 gange om ugen, tirsdag og lørdag. Og abonnementsprisen er 249,- kr. pr. kvartal.

Det kan vi så prøve at regne på, og hvis vi går ud fra, at der er 13 uger på et kvartal, så starter vi med at udregne, at abonnenterne modtager 13 x 2 = 26 eksemplarer pr. kvartal, for de 249,- kroner, så skal vi dividere 249,- med 26, og det gir' en stk-pris for Samsø Posten på ca. 9,60 kroner.

Så kan vi lave et andet regnstykke, for hvis Samsø Postens oplag er 3.050 eksemplarer, så bliver der på et år produceret 3.050 x 2 = 6.100 eksemplarer pr. uge, det ganger vi så med 52 uger, og så bliver det til 317.200 eksemplarer på årsbasis.

Nu tager vi så en 1.000.000 kroner og dividerer med 317.200, og vi kopmmer så frem til, at Samsø Posten skal hæve prisen for hvert eksemplar med 3,15 kroner, hvis avisen skal sælges på helt alm. markedsvilkår, hvor den ikke er subsidieret af de danske skatteydere med en 1.000.000 kroner om året. Det gir' i øvrigt en eksemplar pris på 12,75 pr. avis, som ikke er vildt dyrt. Og så må vi jo ikke glemme, at Samsø Posten stadig er fritaget for momsen, som udgør 25%.

Derfor kan jeg kun konstatere, at det ikke er spor urimeligt, at Samsø Posten fremover skal klare sig på helt alm. markedsvilkår, hvis den vil udkommer. Det urimelige er derimod, at det ikke også gælder for alle andre medier.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
J. L. Larsen
24. JANUAR 2013
Samsø Posten er en livsnerve
Samsø Posten er en livsnerve på Samsø, der sørger for, at befolkningen har ensartet orientering om lokale forhold.

Jeg er kommet på Samsø gennem de sidste 25 år, og bladet sikrer, at størstedelen af befolkningen ved, hvad der sker.
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
22. JANUAR 2013
Kære Per

Kære Per

Den relevante formulering lyder:

"I sammenhæng med produktionsstøtteordningen oprettes en supplementsordning, hvorfra der kan ydes støtte til små, landsdækkende dagblade, der i særlig grad har indhold af betydning for samfundet og den demokratiske debat. Årligt afsættes midler fra produktionsstøtteordningen til supplementspuljen mhp. at
dække differencen mellem de små, landsdækkende dagblades nuværende støtteniveau og deres fremtidige produktionsstøtte."

Link: http://kum.dk/Documents/Kulturpolitik/medier/Medieaftalen/Mediest%C3%B8tte%202013/Stemmeaftale%20-%20Fremtidig%20model%20for%20fordeling%20af%20mediest%C3%B8tte.pdf
Per Rungholm
22. JANUAR 2013
Kan en bloglæser hjælpe en
Kan en bloglæser hjælpe en gammel redaktør emeritus herude midt i riget, Samsø, med en forklaring på, hvad særordningen i medieforliget for Information og Kristeligt Dagblad går ud på ? Forlods tak
Niels Riis Ebbesen
21. JANUAR 2013
Hvad med at erkende, at Samsø
Hvad med at erkende, at Samsø er et alt for lille område til at drive et dagblad, hvor der skal lønnes 6-7 ansatte.

Men li'som Samsø har været på forkant med energien, så kunne en løsning jo være, at Samsø Posten også gik i front, og var blandt de første danske dagblade, som overgik til at være et 100% digitalt medie.

Samsø Posten kunne jo ta' kontakt til nogle forskellige producenter, og forhandle sig frem til en særlig lav pris på et stort antal tablet computere, det tilbud kunne de så gi' videre til alle deres abonnenter, og vupti, Samsø ville med et slag være øen, hvor alle er med i front på den digitale udvikling, og den historie er jo næsten lige så god, som den med energien.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen

Flere