»Vi mangler simpelthen soldater«

Weekendens generalforsamling i den »lille, men tapre« gruppe Forum for Billedmedieoversættere (FBO) bød på diskussion af ophavsret, forholdet mellem FBO og FreelanceGruppen og – ikke mindst – hvordan man tiltrækker flere medlemmer

En halv snes mænd og kvinder sidder i et mødelokale på Gammel Strand i København med udsigt til Thorvaldsens Museum. Det er den årlige generalforsamling i Forum for Billedmedieoversættere (FBO), og foruden to repræsentanter for Journalistforbundet og Journalistens udsendte er blot otte medlemmer mødt op.

Det er lørdag før påske, og solen skinner. Formand Amalie Foss byder velkommen til en »lille, men hyggelig og konstruktiv« generalforsamling med en beretning om det forgangne år, hvor gruppen afholdte to arrangementer: Teksterprisen, som skabte omtale af faget på blandt andet P1, og den årlige nytårskur. Herefter får næstformand Inge Sunesen ordet. Hun fortæller, at det internationale arbejde udgør en væsentlig del af FBO’s indsats, og at de i den europæiske forening AudioVisual Translators Europe organiserer, koordinerer og forsøger at påvirke EU-systemet.

»Vi har sparket gang i en nordisk konference for tekstere, som er med til at påvirke nordiske akademikere, fordi vi ikke var tilfredse med de store events, hvor firmaer og universiteter mødes,« siger hun og tilføjer, at de er ved at planlægge en tredje konference.

Tosset over manglende vilje

Gruppen har ikke kunnet få adgang til deres hjemmeside på Journalistforbundet.dk, og næstformanden fortæller, at hun har været »ved at blive tosset« – ikke mindst over den manglende vilje, hun har mødt fra DJ’s side.

»Hvis du er for flink til at sige det,« afbryder Amalie Foss, »vil jeg gerne: Vi er ekstremt utilfredse. Det er et helvede. For grupper på vores størrelse er det et uoverskueligt og særdeles tidskrævende arbejde: Vi er freelancere, og hver gang vi ikke sidder med fingrene i tastaturet for at aflevere en opgave, tjener vi ikke penge. Så jeg skrev på vegne af Bladtegnerne, Kreds 5, DJ Kommunikation og os en ansøgning til Forretningsudvalget om tabt arbejdsfortjeneste og bad om fem dage. Vi fik én,« siger hun.

Det bliver løst diskuteret, om gruppen hellere skulle lave deres egen, billige webløsning ude i byen i stedet.

»Hvad med en WordPress-løsning, hvor man kun skal betale for hosting,« foreslår en.

Intet bliver vedtaget, men de bliver enige om at undersøge mulighederne.

Ophavsret er ikke solidarisk

Bestyrelsesmedlem Claus Stenhøj fortæller om et nyt EU-direktiv, som dikterer, at ophavsretsmidler skal fordeles mere individuelt.

»Millimeterretfærdighed«, kalder han det og forklarer, at samtlige tekstere med det nye system skal registreres helt minutiøst på tv-fladen.

Der opstår diskussion igen. En spørger til genudsendelser, en anden til TV Avisen, hvor flere tekstere arbejder i fællesskab, og en tredje vil vide, hvorfor man ikke registrerer direkte fra den rå kilde i stedet for den færdige udsendelse.

Dirigenten, Christian Dølpher fra Journalistforbundet, skærer igennem og giver Claus Stenhøj ordet.

»For to år siden var Mogens (Blicher Bjerregaard, forhenværende formand i DJ, red.) her for at fortælle om ophavsret, og nogle sagde: Det er da noget værre noget, hvorfor kan vi bare ikke få det samme udbetalt? Men det kan vi altså ikke, for ophavsret er noget værre noget, det er ikke solidarisk,« siger Claus Stenhøj, som efterfølgende gennemgår regnskabet og meddeler, at året har bragt en del flere udgifter end indtægter. Så der er et minus på 16.000 kroner, og formuen er nede på 28.397 kroner.

»Meget mindre synes jeg ikke, den skal være, må jeg sige,« siger han og tilføjer: »Men vi har brugt færre penge, end vi har budgetteret med, så jeg er tilfreds.«

Regnskabet og budgettet bliver godkendt til klapsalver.

Amalie Foss konstitueres som formand, Lajka Hollesen, Anders Bagger Pedersen og Birgit Friis Petersen vælges in absentia til bestyrelsen, og Annelise Brincker og Claus Stenhøj bliver suppleanter. Christina Estrup bliver revisor.

»Tak for valget,« siger Claus Stenhøj og slår en latter op.

Dernæst holder FreelanceGruppens Sus Falch et oplæg, hvor hun foreslår et mere tæt samarbejde mellem de to grupper. Hun siger blandt andet, at det er blevet besluttet i Fagligt Udvalg, at man vil stille studenterhjælp til rådighed til såkaldt »Rasmus Klump-arbejde«, så medlemmerne ikke skal bruge tid på for eksempel at opdatere hjemmesiden.

Mangler soldater

Under Eventuelt bliver der talt om gruppens synlighed og størrelse. Medlem Kirsten Marie Øveraas spørger til planerne for at få flere medlemmer og modvirke pristrykket.

»DJ er kreative og kompetente, men det er svært,« siger Amalie Foss.

»Man skal have fat i nogle mennesker, som – mere eller mindre begrundet – frygter, at de bliver fyret eller ikke får flere opgaver, hvis de melder sig ind i en fagforening. Oversættere er individualister, der ikke er oplagt materiale for en fagforening som sådan. De er tit lidt håndsky og konfliktsky. Og nogle tjener så lidt, så kontingentet kan mærkes på budgettet. Men planen er at klø på.«

»Jeg tænker sådan noget som at påvirke politikere?« spørger Kirsten Marie Øveraas.

»Det er noget, vi har prøvet flere gange, men det kræver tid og kræfter. Vi mangler simpelthen soldater. Men vi har den her gruppe, og vi er snart 100 medlemmer, hvilket jeg synes kræver en fest.«

En spørger, hvor stor branchen i det hele taget er. Der tales frem og tilbage, og en siger, at der angiveligt var 200 til en julefrokost hos et af de store teksterfirmaer.

Christian Dølpher afbryder:

»Jeg vil som dirigent foreslå, at vi afbryder generalforsamlingen,« siger han. »I sidder jo bare og snakker nu.«

Der bliver grinet og nikket rundt om bordet.

»Så takker jeg for god ro og orden,« siger han, og den uformelle faglige snak fortsætter.

0 Kommentarer