Vi lokker ingen

FERIEDRAMA. I artiklen "Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer" prøver Journalisten.dk at flytte fokus fra sagens kerne til noget helt andet ved at postulere, at provinskredsene lokker medlemmerne til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Ferieforeningen i København den 27. august ved at tilbyde gratis transport, mad og underholdning på Bakken.

FERIEDRAMA. I artiklen "Stegt valgflæsk til kredsmedlemmer" prøver Journalisten.dk at flytte fokus fra sagens kerne til noget helt andet ved at postulere, at provinskredsene lokker medlemmerne til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Ferieforeningen i København den 27. august ved at tilbyde gratis transport, mad og underholdning på Bakken.
Jeg vil godt slå fast, at vi lokker ingen. Vore medlemmer er selvstændigt tænkende individer, og hvis de nu vil bruge en fridag på at kæmpe mod nogle urimeligheder i Ferieforeningen, så finder vi det i kredsbestyrelserne helt naturligt at betale for omkostningerne ved deres faglige engagement.
Det er der intet odiøst i. Så vidt jeg ved, betaler alle kredsene også for fortæring og eventuel underholdning, når de holder den årlige generalforsamling. Og forbundet for deltagelsen i delegeretmøder, Fagligt Forum og TR-stævner. Hvis nogen er utilfredse med det, kan de give deres mening til kende eller stille op til valgene.
Det er sådan, demokratiet fungerer. Og mange medlemmer mener åbenbart, at det ikke fungerer ordentligt i Ferieforeningen.
Alle forbundets medlemmer er gennem deres kontingent med til at betale for administrationen af de mange ferieboliger i både ind- og udland, og så må det også være rimeligt, at provinsens ønsker om en ferielejlighed i København bliver taget seriøst og muligheden undersøgt i stedet for en blank afvisning.
Et sådant ønske har de opfyldt i flere andre feriefonde – endda med succes. For eksempel er Odense Kommunes Feriefonds lejlighed i København en af de mest udlejede./

Claus Falkenby, formand for Kreds Fyn

1 Kommentar

lissie jensen
28. AUGUST 2008
der er ikke rigtigt
Siden feriefonden/foreningen blev indstiftet har andre end kreds 1's medlemmer ikke betalt een øre til ferieboligerne. Først nu måske hvor DJ har overtaget adm. af kreds 1 og ferieboligerne. Det har altid kun været kreds 1 der har givet et tilskud grundet det store underskud, der altid var i husene på Øer Maritime Ferieby. Så det er IKKE KORREKT, at alle forbundets medlemmer har betalt til administrationen af hverken kreds 1 eller boligerne. Læg nu også mærke til at Journalisternes Feriefond ikke kan få penge fra de uafhentede feriepenge. Mange fonde/firmaer/kredse har fået del i uafhentede feriepenge til at købe f.eks. en københavnerlejlighed, men jeres feriefond har desværre aldrig kunne få een eneste øre. Jeg har prøvet men feriefonden er opsat vist nok som en erhversdrivende forening og derfor kan der ikke søges nævnte feriepenge. Igen husk historien bag ved ferieboligerne, men den er mange sikkert lige glade med, bare der bliver købt en københavnerlejlighed. Men jeg læser nu, hvad korrekt er, at feriefondens bestyrelses ikke kan væltes. Til lykke med det. Tænk nu også efter hvorfra mange af de midler er kommet fra til at købe boligerne? Ja, korrekt, mange er testamenteret af gamle journalisterne fra Københavns Journalistforbund (nuværende kreds 1) og f.eks. Londonlejligheden blev købt bl.a. for midler fra en pensionskasse der lukkede og de gamle journalister skød så en kapital ind fra den ophævede pensionskasse. Nej det vidste du ikke, vel? Lissie, tidl. ansat på kredskontoret