“Vi har sejret ad helvede til”

Sådan føler nogle af Journalistforbundets kredse det efter et møde med DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård. Men kredsene tvivler stadig: Er formandens kovending i forhold til TænkeTanken en fælde?

Sådan føler nogle af Journalistforbundets kredse det efter et møde med DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård. Men kredsene tvivler stadig: Er formandens kovending i forhold til TænkeTanken en fælde?

FREDNINGSSAG. 'Positivt'. 'Konstruktivt'. 'For godt til at være sandt'. Det lyder ganske som et kor, der stemmer, når formænd og repræsentanter fra Journalistforbundets kredse skal vurdere udbyttet af det dialogmøde, de netop har holdt med Dansk Journalistforbunds (DJ) formand, Mogens Blicher Bjerregård. Det kan tilføjes, at han selv har samme opfattelse.

Mødet fandt sted den 7. januar på Gammel Strand, knap et år efter at TænkeTankens rapport så dagens lys. I rapporten anbefaler TænkeTanken som led i en ny struktur for DJ at fjerne kredsenes politiske indflydelse – hvad der i praksis vil gøre dem til sociale foreninger med speciale i regionale kaffeborde. Rapporten foreslår, at den indflydelse, som kredsene har i dag, i stedet skulle placeres i medarbejderforeninger og specialgrupper – og i det år, der er gået, siden TænkeTanken nedkom med sine anbefalinger, har kredsene kæmpet med ryggen mod muren for fortsat liv.

»Vi har i kredsene følt os som de lidt underlige fætre fra landet, som ingen ved, hvad de skal stille op med, når der er fest. Og TænkeTanken siger jo, at det ville være meget nemmere, hvis man slet ikke behøvede at invitere os,« siger Susanne Ove, bestyrelsesmedlem i Kreds Fyn.

Hun bakkes op af Torben Espensen, formand for Kreds 2:

»TænkeTanken var bestilt arbejde, og kredsene har fået en urimeligt hård medfart i rapporten. Vi mener, vi laver et stykke arbejde ude i kredsene, som det er værd at slås for. Så det siger sig selv, at vi ikke tog til møde med Mogens Blicher Bjerregård i Journalisternes Hus for at nedlægge os selv,« siger Torben Espensen.

De kreds-folk, som Journalisten har talt med, siger, at de var klædt på og forberedt på et ordentligt slagsmål med forbundsformanden. Derfor betegner Pernille Mac Dalland fra Kreds 1's bestyrelse det som en »fuser-fornemmelse«, da Mogens Blicher Bjerregård, der også er formand for TænkeTanken, på mødet viste sig meget forstående og imødekommende. Så imødekommende, at det ligner om ikke en omvendelse, så dog en kovending.

»Det lød på mødet, som om der blev slået en pæl igennem den frygt, vi har haft. Vi ville selvfølgelig gerne have haft en 100 procents erklæring på, at vi ikke nedlægges i vor tid, men det kan vi ikke få,« siger Susanne Ove, Kreds Fyn.

Morten Bergholt, formand for Kreds 5, siger, at han tager mødet som udtryk for, at Mogens Blicher Bjerregård erkender, at kredsene har en berettigelse, og at de har en vigtig rolle at spille i fremtidens Journalistforbund. Han mener også, at han fra DJ-formanden mærkede en ny respekt for det arbejde, kredsene udfører. Netop manglen på respekt har tidligere fået Morten Bergholt til at boykotte DJs hovedbestyrelsesmøder, hvor han som kredsformand har obeservatørstatus.

Men er der reelt tale om en kovending fra forbundsformandens side? Det kan han hverken svare ja eller nej til:

»Der har nogle steder været en opfattelse af, at jeg ville nedlægge kredsene. Det vil jeg ikke. Men det vigtigste, der for mig at se kom ud af mødet, er, at vi nu kan begynde at snakke indhold i kredsarbejdet i stedet for at snakke struktur. Vi har simpelthen taget hul på diskussionen om indhold, og det er frugtbart,« siger formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård.

Det er Morten Bergholt fra Kreds 5 enig i, og han siger, at kredsene blev imødekommet på tre afgørende punkter:

»Vi får ikke et enhedskontingent, det vil sige, at kredsene fortsat kan opkræve kontingent. Kredsene bevarer deres observatørstatus til hovedbestyrelsesmøder. Endelig er kredsformændene fødte delegerede til Journalistforbundets delegeretmøde. Det står fast nu, selv om vi ikke har fået papir på det,« siger Morten Bergholt.

Helt så fast opfatter Mogens Blicher Bjerregård det ikke:

»Alle tre temaer kan bringes til diskussion på ethvert delegeretmøde. Jeg har givet kredsene garanti for, at jeg ikke bringer de temaer op på delegeretmødet nu, men jeg kan jo ikke vide, hvad andre gør. Desuden vil det være forkert at garantere det i al fremtid, for vi fortsætter arbejdet med en ny struktur for DJ, og man kan ikke garantere noget, når vi ikke ved, hvordan vores besluttende organer skal se ud i fremtiden,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Oven i glæden over det vellykkede dialogmøde udtrykker kreds-folkene dog samtidig undren:

»Lige nu sidder vi i kredsene med den følelse, at vi har sejret ad helvede til. Samtidig tænker vi, at det næsten er for godt til at være sandt. Hvor er den gemte fælde?« spørger Morten Bergholt.

Og Pernille Mac Dalland fra Kreds 1 har det på samme måde:

»Det seneste år har vi i kredsene diskuteret, om man helt vil nedlægge os og bare score vores penge. Jeg opfatter mødet med Mogens Blicher Bjerregård sådan, at der lige nu er en slags status quo. Samtidig ved jeg ikke rigtig, om der rumsterer noget bagved. Om der er noget i ærmet, vi ikke kender til,« siger Pernille Mac Dalland.

Journalisten har spurgt DJ-formanden, om der er en fælde, kreds-folkene ikke har fået øje på?

»Altså, fælder hører ikke hjemme i Dansk Journalistforbund. Det ligger helt uden for min fantasi-
verden, at nogle skulle gå og sætte fælder op, som andre skulle føle sig utrygge ved,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

0 Kommentarer