Vi er trætte af at kopiere hinandens arbejde

...og det kan ramme arbejdsmiljøet. »43 procent af alle journalister oplever at citere andre medier, uden der foretages selvstændig research,« lyder det fra Mark Blach-Ørsten, professor, RUC. Det ærgrer især radiojournalister

Mange danske journalister ærgrer sig over, at de kopierer andres arbejde uden at undersøge sagen selv. Det fortalte Mark Blach-Ørsten, professor ved Roskilde Universitetscenters institut for journalistik, da han torsdag holdt oplæg på Dansk Journalistforbunds tillidsmandsstævne i Vejle.

»43 procent af alle journalister oplever at citere andre medier uden der foretages selvstændig research,« fortalte han.

Mark Blach-Ørsten forklarede efterfølgende Journalisten, at det især er radiojournalister, der er frustrerede over, at de ikke har mulighed for at kontrollere de citater fra aviserne, der ofte er en del af nyhedsindslagene.

»Radionyheder bygger i vid udstrækning på avisernes research. Og der oplever mange journalister, at de enten ikke har tid til at tjekke citaterne, eller at kilden ikke helt kan genkende citatet,« siger Mark Blach-Ørsten.

Arbejdsmiljøet og den gode kvalitet

Mark Blach-Ørstens ærinde var ikke at begræde et eventuelt kvalitetsdyk i journalistikken, men derimod at sætte ord på, hvad det betyder for arbejdsmiljøet på redaktionerne, hvis de publicerer historier, der ikke opleves som gode nok.

Han inddrog en norsk undersøgelse fra 2007 foretaget af Astrid Gynnild, for at forklare hvorfor journalister bliver ramt på arbejdsglæden, hvis kvaliteten ikke opleves god nok.

»Man går på arbejdet med ønsket om at bidrage med noget originalt. Man føler stolthed af det. Desto mere glæde man føler over produktet, desto stoltere er man,« forklarede han – og udpegede de to faktorer, der især er afgørende for journalisters arbejdsglæde:

»God tid til research og godt redaktionsmiljø scorer begge over 90 procent når journalister skal pege på, hvad der giver høj kvalitet,« sagde mark Blach-Ørsten.

Generelt opleves kvaliteten høj

Ifølge hans tal siger journalister generelt, at de godt kan holde kvaliteten i journalistikken. Men det kan skyldes, påpegede Mark Blach-Ørsten, at folk ofte svarer det, de forventes at svare.

Han inddrog en undersøgelse om vidensarbejdere foretaget af Pelle Korsbæk Sørensen, RUC, der fastslår at fx journalister kan lide af såkaldt ”moralsk stress”.

»Moralsk stress er, når man for eksempel holder kritik tilbage på grund af angst for ledelsen. Hvis ledelsen nu siger, at det er en dejlig udfordring, at alle skal lave mere, og du ikke får sagt, at det er et stort problem, så kan du brænde inde med det,« fastslog Mark Blach-Ørsten.

To rapporter om etik og kvalitet

Grundlaget for hans pointer om kvalitet og etik er to rapporter, han i februar 2015 var med til at publicere. Rapporter, som Kulturstyrelsen tog initiativ til, og som Journalisten tidligere har omtalt.

Undersøgelserne viser blandt andet, at der er meget få borgere, politikere og journalister, der oplever, at kvaliteten i journalistikken ligefrem er stigende. Journalisterne er de mest tilfredse. En femtedel af journalisterne oplever stigende kvalitet, siger de.

Mange, især politikere, oplever omvendt, at kvaliteten er blevet dårligere. Det mener hele 60 procent af politikerne.

»Det kan dække over, at politikere især husker de historier, hvor de er uenige,« sammenfattede Mark Blach-Ørsten.

Og så er det helt gennemgående i undersøgelserne, at hverken brugere, politikere eller journalister mener, at journalistik på nettet bidrager positivt til kvaliteten af journalistikken.

»Det er bemærkelsesværdigt, at alt med journalistik og nettet ikke opleves at have nogen særlig kvalitet, hverken hos brugerne, journalisterne eller politikerne,« sagde Mark Blach-Ørsten, der blandt andet refererede denne forklaring fra en journalist,  der følte sig ramt af versioneringer og krav om flermedialitet:

»"Jeg føler, jeg mister noget af min arbejdsglæde, når det, jeg laver, bliver en bid i en lang produktionskæde."«

Idealerne er de samme

Selv om mediebilledet ændrer sig, og mange i dag laver journalistik på nye måder, så har opfattelsen af kvalitet ikke flyttet sig.

»Forestillingen om, hvad journalistik skal være, har ikke forandret sig særlig meget. Der er ingen forventning om, at journalistik i dag for eksempel skal handle om underholdning. I svarer stadigvæk, at god journalistik skal være saglig information til fælles bedste. Og i fremhæver værdier som tilstræbt objektiv og fordomsfri formidling,« sagde Mark Blach-Ørsten.

0 Kommentarer