»Vi er Norges journalistforbund, vi er ikke Norges markedsføringsforbund«

Det norske Journalisten lukker på papir i en tid, hvor medlemstallet daler. Men Thomas Spence, formand for det norske forbund, er skeptisk over for at lukke kommunikationsfolk ind. »Vi er til for journalistik, og den definerer vi som etisk, kritisk og fri« (Rettet 17/12 10.44 og 18/12 12.25: DJ er ikke alene i Europa om at optage kommunikationsfolk)

I næste uge bærer posten den sidste udgave af det norske Journalisten ud til læserne.

»Vi må bruge kræfterne digitalt. Ellers skulle meget få folk lave to kanaler, og det havde vi tabt gennemslagskraft på,« siger Helge Øgrim, redaktør på det norske Journalisten.

Baggrunden er presset økonomi i store dele af den norske medieverden.

Flere norske medier fyrer journalister på grund af manglende annonceindtjening, og medlemmer i det norske forbund søger over i kommunikations- og informationsbranchen, hvor der er jobs.

Samlet falder medlemstallet derfor i det norske journalistforbund, der – i modsætning til Dansk Journalistforbund – ikke optager kommunikationsfolk.

Der var ved årsskiftet 2013/2014 9.144 medlemmer af det norske forbund, mod 9.739 i 2008, der var det største medlemsår.

Omvendt er DJ de seneste to år vokset med 1.000 medlemmer og passerede for nylig medlem nummer 17.000.

Journalisten i Danmark har spurgt den norske formand, Thomas Spence, hvorfor det norske forbund ikke følger den danske model.

Paragraf udelukker kommunikatører

»Journalister skal være uafhængige og står kun til ansvar over for offentligheden, mens kommunikationsfolk jo ikke har almenhedens bedste for øje, de tjener en organisation eller virksomhed,« siger Thomas Spence.

Beslutningen om, at det norske journalistforbund kun er for frie og uafhængige journalister, blev truffet i 1997. Da vedtog det norske journalistforbund på sit landsmøde en eksplicit paragraf, der understreger, at kommunikations- og informationsfolk ikke kan være medlem.

Thomas Spence understreger, at værdierne er lige så aktuelle i dag.

Den eksplicitte udelukkelse fremgår af ’Vær Varsom-plakaten’, der er de norske presseetiske regler. Den ligger forrest på det norske journalistforbunds hjemmeside. Her understreges det:

”Pressetalsmænd/kvinder, informationsmedarbejdere, presse- og informationsrådgivere kan ikke være medlem.”

Mulig nuancering på vej

Thomas Spence forklarer, at en nuancering kan være på vej.

»Vi tager en debat nu og frem til landsmødet i marts 2015 om, om vi skal droppe den eksplicitte paragraf, der udelukker en bestemt gruppe. Det kan ende med, at vi fjerner udelukkelsen af folk, der arbejder med kommunikation og information, og i stedet understreger, hvilke kriterier en journalist skal opfylde. Det kan åbne for, at vi optager medlemmer, der laver begge dele. Men en 100 procent kommunikationsmand vil ikke opfylde kriterierne.«

»De er ikke frie og uafhængige journalister«

Kommunikations- og informationsfolk kan have mange forskellige opgaver. Mange arbejder inden for offentlig formidling, fx fra staten til borgerne. Hvorfor kan disse personer heller ikke være medlem af Norsk Journalistlag, når de ofte har en journalistisk uddannelse?

»De har en stabsfunktion, som vi har respekt for, men de er ikke frie og uafhængige journalister, der vil grave de vanskelige sager frem. De kan lave et godt og fornuftigt job, men de kan ikke lave den kritiske journalistik om organisationen. De arbejder med etatens afgrænsede område for øje,« siger Thomas Spence.

Risikerer I ikke at grave jeres egen grav og dermed betjene medlemmerne dårligt ved at indtage det principielle standpunkt, at kommunikationsfolk ikke er velkomne?

»Vi er jo Norges journalistforbund, vi er ikke Norges markedsføringsforbund. Vi er til for journalistik, og den definerer vi som etisk, kritisk og fri. Vi har også store problemer med færre jobs og dårlig økonomi i norske medier, som mange andre. Danmark har valgt en løsning. Det er godt for Danmark, men vi tror på journalistikken, og det gør vi også under vanskelige markedsforhold. I stor respekt for at kommunikationsfolk har et andet ståsted, kan de ikke være hos os.«

Det norske Journalisten tjener flere og flere penge på stillingsannoncer for kommunikationsjobs. Det kan forekomme paradoksalt, at jeres primære medie til dels overlever på at servicere en branche, I ikke vil kendes ved. Hvad er din kommentar til det som leder af Norsk Journalistlag, der udgiver Journalisten?

»Jeg er glad for hver eneste annonce. De må gerne annoncere kommunikationsjobs i Journalisten. Det påvirker ikke den redaktionelle linje, hvilke annoncer bladet har. Det illustrerer bare, at mange journalistuddannede tager job i kommunikationsbranchen, fordi der mangler jobs i medierne. Det er ikke unaturligt i en tid med nedbemanding,« siger Thomas Spence.

»Vi driver ikke overvågning af freelancere«

Norske freelancere kan godt være medlem af Norsk Journalistlag, selv om de også laver kommunikationsarbejde, forstår jeg. Vælger I at se igennem fingre med denne ”dobbeltfunktion”, hvor ånden i Vær Varsom-plakaten udfordres, eller gælder der andre formelle regler for freelancere?

»Vi driver ikke overvågning af freelancere, så de findes sikkert. Det er en hård tid for freelancere, og vi prøver at hjælpe dem som næringsdrivende. Når de melder sig ind, forpligter de sig til at følge vedtægterne, og der står, at de ikke kan være medlemmer, hvis de laver kommunikation.«

Men Thomas Spence varsler, at det netop er den debat, det norske forbund skal tage hul på.

»Den debat skal vi til at tage: Kan man lave begge dele? Jeg tør ikke spå om, hvordan det går. Det er over 15 år siden, vi sidst lavede dramatiske ændringer i reglerne for optagelse. Jeg har ikke valgt holdning endnu. Men vi må tage en debat om optagelseskriterierne, fordi verden er i hurtig forandring.«

Det norske journalistforbund holder landsmøde den 12. og 13. marts.

Rettet 17/12 klokken 10.44 og igen 18/12 klokken 12.25: Thomas Spence udtalte oprindeligt, at Danmark står alene i det europæiske journalistforbund med at optage kommunikationsfolk. Det har vist sig at være ukorrekt. I hvert fald det britiske og et tysk forbund optager også kommunikationsfolk. Vi har derfor taget den del af Thomas Spences citat ud.

6 Kommentarer

Øjvind Hesselager, redaktør
17. DECEMBER 2014
Kære Villy Dall

Kære Villy Dall

Tak for din kommentar, som Journalisten har forelagt Thomas Spence.

Det viser sig, at han ikke var klar over, at det britiske NUJ også optager kommunikationsmedlemmer.

Vi har nu rettet i artiklen.

Mange venlige hilsner
Villy Dall, HB-medlem
15. DECEMBER 2014
I hvert NUJ i Storbritannien
I hvert NUJ i Storbritannien og Irland organiserer også kommunikationsfolk:
https://www.nuj.org.uk/work/

Astrid Søndberg
15. DECEMBER 2014
Kære Øjvind

Kære Øjvind
Jan August Hillers har også et andet godt indspark - et spørgsmål om, hvordan de øvrige forbund i Europa har arrangeret sig. Det studsede jeg også over i artiklen. Ikke, at vi dermed skal gøre det samme - men det er da spændende. Hvordan har kollegerne derude indrettet de forskellige forbund?
Bh
Astrid Søndberg
Øjvind Hesselager
15. DECEMBER 2014
Kære Jan

Kære Jan

Tak for replik. Jeg forstår godt, at det ville være rart at kunne redigere sine indlæg efter publicering. Vi ville da også foretrække, at I havde mulighed for denne korrektur.

Men det giver store principielle udfordringer, hvis debatten ændres undervejs - og det ikke kun handler om grammatik. Pludselig har folk svaret på noget andet.

Med venlige hilsner
Jan August Hillers
14. DECEMBER 2014
Ups - ræve vogter gæs, ulve
Ups - ræve vogter gæs, ulve vogter får, ræve og høns er i denne sammenhæng en ubevidst fejl. Desværre har vi stadig ingen mulighed for selv at rette, når et indlæg er slået op, og derfor kan læses bedre end pp en smartfon.

Flere