Vi må skille de to fag

Journalister og kommunikatører bruger langt hen ad vejen samme værktøjskasse, men det gør ikke disciplinerne ens. Og forskellen er hverken gammeldags eller ligegyldig – den er afgørende for at kunne udføre begge discipliner godt
19.11.2018 · 10:49
Susanne Sayerss billede
Susanne Sayers
Selvstændig journalist

Så er vi der igen. Debatten om skillelinjer mellem journalister og kommunikatører er vel så gammel som faget selv. Lasse Jensen åbnede ballet i Information, forbundsformand Lars Werge svarede og fik så læst og påskrevet af bestyrelsen for gruppen Journalisterne i forbundet. Journalisten fulgte op her.

På den måde kan man sige, at de fleste positioner er markeret før. Men som selvstændig, der arbejder og har arbejdet med både journalistik og kommunikation, vil jeg alligevel blande mig i striden. Ikke for at erklære den ene disciplin vigtigere eller bedre end den anden – begge har deres berettigelse – men for at advare mod at blande begreberne sammen.

Ikke en forældet debat

At debatten er gammel, gør den ikke forældet eller gammeldags, selv om forbundsformand Lars Werge antyder det i sit svar til Lasse Jensen, som han affejer med et “dengang i 60’erne og 70’erne”.

Det går simpelthen ikke at sige, at det er ét fedt, og at vi stort set laver det samme. Man er nødt til at være sig sin rolle bevidst, hvis man skal udføre den ordentligt. En kommunikatør bruger langt hen ad vejen samme værktøjskasse som journalisten, men formålet er et andet. Og prøver man at bilde sig selv noget andet ind, er man allerede på vej til at gøre sig selv irrelevant i begge discipliner.

Journalistikkens raison d'etre

Lad os tage journalistens raison d’etre først: Hvis vi skal være lidt højtidelige, så er det stadig at stå i den demokratiske, oplyste debats tjeneste og diske op med ‘den bedst opnåelige version af sandheden’. Og nej, som formand Werge siger i debatten, kan vi naturligvis ikke komme med hele sandheden. Men som journalister står vi ideelt set i oplysningens tjeneste, og vi skal bringe oplysninger frem, uanset hvor ubekvemme de måtte være for andre – eller for os selv for den sags skyld.

Vi kan godt blive enige om, at journalister ikke altid forvalter den rolle lige godt, men det er ingen undskyldning for at forsømme idealerne. Det svarer til at tillade 160 km/t på motorveje, fordi der alligevel er så mange, der kører alt for stærkt.

Journalistikken skal være tro mod lidt ubestemmelige idealer som fairness og tilstræbt objektivitet, og formålet er oplysning. Hvis vi ikke holder fast i det, er der ingen grund til at ansætte dyre journalister til at producere uafhængig og grundig journalistik ud fra de journalistiske idealer. Og er idealerne under pres, er det en lejlighed til at hævde dem, ikke til at underkende dem.

Kommunikatørens rolle

Som kommunikatør er rollen en anden. Igen: Jeg hævder ikke, at den er mindre væsentlig. Jeg beskæftiger mig selv med kommunikation, og det er et udfordrende og vigtigt fag. Men kommunikatørens rolle er ikke ‘den bedst opnåelige version af sandheden’, men ‘den mest fordelagtige version af sandheden’. Fordi kommunikation handler om at skabe et gnidningsfrit og frugtbart forhold mellem opdragsgiveren – en virksomhed, enkeltperson, organisation eller andet – og kunderne eller borgerne, samarbejdspartnere eller ansatte.

Hvis journalistikkens rolle er oplysning, er kommunikatørens rolle at rette spotlyset mod det, som vi af strategiske årsager gerne vil vise frem – og efterlade resten i mørke, fordi det i situationen ikke vil gavne formålet.

Og nej, det betragter jeg ikke som ‘the dark side’. Jeg betragter det som en kerneværdi for en organisation eller virksomhed, at man kommunikerer troværdigt og effektivt med kunder, forretningsforbindelser, medlemmer osv. Men der er altid et formål, som handler om at fjerne forhindringer, glatte ud, gøre smidig, og som skal stille opdragsgiveren bedst muligt i relationerne.

Den kommunikatør, som forveksler det med et journalistisk formål, kommer galt af sted og gør ikke sit job ordentligt. Fordi vedkommende før eller siden vil have mistet blikket for, hvad opgaven er. Den er altid strategisk.

Samme historie, to indfaldsvinkler

Et helt konkret eksempel: Hvis jeg som kommunikatør laver en strategi for lanceringen af et lægemiddel for en medicinalvirksomhed, vil mit sigte være at stille virksomheden bedst muligt. Det skal det være. Det betyder ikke, at jeg skal lyve, manipulere eller andet uetisk, men jeg skal tænke over, hvordan jeg giver min kunde den bedste chance for at få sit mest fordelagtige budskab frem. Der vil være forhold, jeg fremhæver, og andre, jeg forbigår. Og da jeg kender pressen ret godt, ved jeg også, hvilke vinkler, cases osv., som har bedst mulighed for at nå en god placering. Jeg har en styrke i at kunne tænke som journalist her, men jeg er i rollen ikke journalist. Formålet er ikke journalistisk.

Hvis jeg som journalist skal dække samme lægemiddel, går jeg derimod i gang med at se, hvordan diverse studier og forsøg har været. Jeg kigger på andre landes modtagelse. Jeg kigger på tidligere lægemidler inden for samme genre og prøver at undersøge, om der er grund til at tro, at dette vil være anderledes og på hvilken måde. Lægemidler er big business – hvad der altid får mit journalistiske jeg til mentalt at knibe øjnene sammen og tænke ‘hmm’. Min loyalitet skal ikke være til medicinalvirksomheden – som journalist kan den for min skyld gå konkurs – men til almenheden eller det, som Lasse Jensen kalder offentligheden.

Samme historie, to indfaldsvinkler.

Og det bliver vi nødt til at holde fast i. Begge fag er nødvendige og vigtige, men de er ikke ét fedt.

Uforenelige roller

I øvrigt holdt jeg op med at løse kommunikationsopgaver for lægemiddelindustrien, da jeg blev hyret til at skrive om sundhed som journalist. Fordi de to roller ikke er forenelige. Jeg kan ikke den ene dag tjene penge på at udtænke kommunikation for en medicinalvirksomhed og næste dag risikere at skulle skrive kritisk om den.

Intet medie har i øvrigt nogensinde spurgt mig som selvstændig, om jeg havde dobbeltroller – og det kan undre. Måske skyldes det, at grænserne er under pres; at flere tænker som Lars Werge og opfatter de to discipliner som to sider af samme sag.

Det er de ikke. Og er man sig ikke sin rolle uhyre bevidst, bliver man dårligere til dem begge.

Kommentar

19/11/2018 - 21:42

Esben Ørberg

Du rammer hovedet på sømmet, Susanne. Præcist. Bang! Tak!

19/11/2018 - 23:46

Helle Maj

Tak, Susanne!

20/11/2018 - 09:24

Jan Hillers

Så er den ged vel barberet. Tak for klar "tale", Susanne. Jeg håber, indsigten breder sig. Og ser frem til om den får konsekvenser. Og hvilke.
De bedste vagthunde er dårlige skødehunde.

20/11/2018 - 11:20

Finn Arne Hansen

Fint blogindlæg, intet forkert der. Men det, der bragte mit blæreindhold i kog, var at Rasmus Mark Pedersen og hans bestyrelse stak en kniv i ryggen på Lars Werge offentligt. De har rig lejlighed til at sige deres mening internt. Desuden påstår de, at journalister er en mere "ædel" gruppe end kommunikatører.
Og til min gamle ven Jan Hillers, så vil jeg gerne komme med en vigtig information: Kommunikatørerne i DJ leverer 16 millioner kontingentkroner om året. Men lad mig høre, hvad du foreslår, DJ Medier og Kommunikation skal gøre. Skal vi smutte over til KS? Hvad med de freelancere, der laver begge dele?

20/11/2018 - 12:09

Kir Klysner

Tak for indlægget Susanne. Jeg må dog understrege, at jeg synes, at der i dit indlæg og i debatten mangler mange facetter af kommunikatørens arbejde. Selvfølgelig sker det, at ledestjernen for kommunikatørens arbejde er - som du skriver - at iscenesætte "den mest fordelagtige version af sandheden", og netop det tænker jeg egentlig også gør sig gældende i andre fag. Jeg vil her sige, at der er mange andre ledestjerner for en kommunikatør, når de planlægger og udfører deres kommunikation. Eksempler: At borgere bliver gjort opmærksom på deres demokratiske ret, at borgere ved, hvordan de søger politisk indflydelse, at borgere faktisk får politisk indflydelse, at borgere ved, hvor de skal finde vigtig information, at borgere ved, hvordan de skal klage, at borgere bliver informeret om, hvordan klager håndteres, at forbrugere ved, hvad de skal være obs på, når de forbruger osv. osv. Kommunikatører er langt fra kun andres wingman. De producerer selv, de driver forandringsprocesser, og de påpeger mangler i den offentlige og private sektor osv. osv. Det gør dem ikke til journalister. Slet ikke. Men det gør dem til en profession, som man også skal respektere - og det kan jeg også se, at du gør Susanne - og derfor starter og slutter jeg med "tak".

20/11/2018 - 12:14

Ejvind Hansen

Enig i, at dette er et godt indlæg, selvom jeg godt nok ikke tænker at geden dermed er barberet. For så ville debatten jo ikke blusse op igen og igen, som Sayers ganske rigtig skriver. Problemet skyldes at begreberne om "offentligheden" i disse år jo er under stor udvikling.

Men lidt mere konkret i forhold til den debat, som indlægget her responderer på, så bør man nok lige tilføje, at nogle gange er kommunikatørens kunde så også "offentligheden". Fx når der skal skiltes i en offentlig institution, således at man bliver ledt de rigtige steder hen. Dette et kommunikatør-job for offentligheden. Og ikke et journalist-job.

Og det giver god mening -- også i lyset af tankerne her -- for til denne opgave skal der nemlig fremhæves og skjules informationer, således at borgerne ikke kommer i tvivl om, hvad der er rigtigt at gøre.

20/11/2018 - 14:00

Susanne Sayers

Jeg vil gerne understrege, at jeg betragter de to discipliner som ligeværdige, og jeg argumenterer ikke for at skille kommunikatører og journalister i forbundet – men vi skal være bevidste om vores rolle, og det er vidt forskellige udgangspunkter, alt efter om man er journalist eller kommunikatør.

20/11/2018 - 16:34

Jan Hillers

Og jeg vil gerne præcisere, at min sætning "De bedste vagthunde er dårlige skødehunde." burde have været forsynet med: apropos, forresten eller i øvrigt.
Den tager naturligvis ikke direkte afsæt i Susannes nuancerede indlæg.
Kill your darlings er stadig værd at huske .

20/11/2018 - 17:50

Lene Rimestad

Superfint og sandt. Tak.

21/11/2018 - 13:06

Rasmus Mark Pedersen

Jeg er også superglad for Susannes indlæg, fordi det beskriver, hvad jeg mener, bedre end jeg selv har kunnet udtrykke det. Tak!

Og så bliver jeg nødt til at replicere til Finn Arne Hansens angreb:

For det første er det ikke min personlige bestyrelse. Det er den demokratisk valgte bestyrelse i Journalisterne i DJ, der i enighed har valgt at replicere. Vi har bare valgt, at jeg skulle tage diskussionen her efterfølgende, fordi det er mig, der har haft bedst tid.

For det andet så forstår jeg ved gud ikke, hvorfor det kan blive betegnet som at stikke en kniv i ryggen på nogen, når vi vælger at svare på nøjagtigt samme måde som Lars Werge selv har valgt: Ved et læserbrev i Information.

For det tredje så påstår vi ikke noget om forædlingsgraden. Men vi siger helt nøgternt, at journalistik har en særlig rolle i et samfundet, hvilket er cementeret mange steder i dansk lovgivning og i de europæiske menneskerettigheder.

For det fjerde er det ret morsomt, at de eneste, jeg har læst sætte spørgsmål ved, om kommunikatører hører til i Dansk Journalistforbund er kommunikatørerne selv. Og det endda i et forbund, der har en formand, som mener, at en kommunikatør i en kommune i lige så høj grad tjener offentligheden som en journalist. Hvad mere vil I have?

Vi journalister lægger også mange millioner kroner i forbundskassen. Hvorfor må vi så ikke mene noget om, hvad forbundsformanden siger om vores fag?

22/11/2018 - 10:30

Finn Arne Hansen

For pokker, Rasmus. Du er et intelligent menneske og har været et frisk pust i HB en gang, men du vil bare ikke læse og forstå. Lars Werge må godt diskutere i medierne med Lasse Jensen, det er helt efter spillereglerne. Men man stikker ikke som HB-medlem og som specialforening i DJ en kniv i ryggen på sin forbundsformand offentligt. Det forvirrer offentligheden, fordi i kalder jer Journalisterne, det svækker DJ Medier & Kommunikation og det gør formanden til grin. I kan kritisere alt det, I vil, internt.
Kommentaren om de 16 millioner var til Jan Hillers, der åbenbart legede med tanken om få et DJ uden kommunikatører. Han svarer dog desværre ikke på, om det var det, han mente.

22/11/2018 - 16:35

Lotte Dahlmann

Det er en prisværdigt at forsøge at lande denne debat. Men eksemplet er efter min mening dårligt valgt. En kampagne for et lægemiddel er PR - også kaldet reklame. Det er i mine øjne ikke kommunikation og jeg kunne personligt aldrig påtage mig sådan en opgave. Jeg er også uenig i at kommunikation altid har til formål at stilke nogen eller noget i et godt lys. Jeg er desuden enig med andre kommentatorer i at masser af kommunikation er oplysning og har oplysning som det primære formål. Journalister der arbejder som kommunikatører benytter de samme metoder og værktøjer som journalister i mediebranchen. Men jeg har aldrig mødt en journalist som arbejdede med kommunikation, som ikke var bevidst om, at man var flyttet på den anden side af bordet. Derfor mener jeg heller ikke at nogen behøver at spørge freelancejournalister, som også udfører kommunikationsopgaver, om de er i interessekonflikt med andre kunder. Det er naturligvis i enhvers egen interesse at holde sin sti ren og at deklarere sig selv og sit arbejde - og i givet fald at afvise opgaver, hvis en ny opgave risikerer at åbne for en interessekonflikt. Gør man ikke det, ja så risikerer man dit omdømme.
Jeg vil egl. Gerne vide, hvad Journalistgruppen mener man vil opnå, hvis det her ender med at DJ brækker over i to - eller måske endnu flere stykker? Tror man at det vil øge journalisters troværdighed i befolkningen? Det har jeg svært ved at se, troværdigheden eroderes af helt andre forhold - fx. Dårlig journalistik. Jeg synes det er en ærgerlig debat, fordi det splitter os på et tidspunkt, hvor vi hellere skulle stå sammen.

22/11/2018 - 16:54

Pia M. Pedersen

Meget fint udpenslet, Susanne

22/11/2018 - 20:53

Lasse Jensen

Susanne formulerer det klogt opg præcist. Vi er tre faste sommer-molboer, som prøver at mødes hvert år. Susanne, Lars W og jeg. Vi diskuterer faget, fordi vi elsker det. Og selvfølgelig kan to faggrupper finde sammen i et fælles forbund. Og jeg har i øvrigt også lagt vægt på, at jeg respekterer begge fag. Jeg tilhører det ene, selvom jeg ikke som mangeårig chef/arbejdsgiver har er medlem. Jeg er glad for at have affyret det første skud til denne, helt livsvigtige debat. Den kan og bør aldrig afsluttes! En klummeskriver kan ikke forlange mere!

05/12/2018 - 09:30

Jakob Skouboe

Susanne er altid skarp - også her. Det jeg virkelig skræmmes over er, at Lars Werge ikke selv kan se denne forskel. Men sådan er det vel at være formand for flest mulige...

CAPTCHA
Dette er en test for at sikre at du ikke er en robot der blot spammer kommentarsporet.

Seneste jobopslag

To journalister til Lollandredaktionen

Lolland-Falsters Folketidende A/S
Ansøgningsfrist: 10.04

Organisationsudviklingschef

Kræftens Bekæmpelse
Ansøgningsfrist: 10.04

Studentermedhjælper til medlemsrådgivning

A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
Ansøgningsfrist: 05.04

Pressesekretær til Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet
Ansøgningsfrist: 07.04

Projektleder til Politiken Live

Politiken Live
Ansøgningsfrist: 07.04

Ingeniøren søger dagsordensættende journalist

Ingeniøren
Ansøgningsfrist: 02.04

Sjælden journalist-stilling er ledig

Sjællandske Medier
Ansøgningsfrist: 26.03

Senior Presserådgiver til KMD

KMD
Ansøgningsfrist: 15.04

Communication and Program Manager (barselsvikariat)

Unicef Danmark
Ansøgningsfrist: 01.04

Journalist til folkekirken.dk - barselsvikariat

Folkekirken.dk
Ansøgningsfrist: 26.03

Brandredaktør P1 og DR2

DR
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune
Ansøgningsfrist: 31.03

Digital redaktør til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Ansøgningsfrist: 26.03

BUPL søger en kreativ pressemedarbejder med skarpt politisk blik til vikariat

BUPL - BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
Ansøgningsfrist: 28.03

Kommunikationschef til Red Orangutangen

Red Orangutangen
Ansøgningsfrist: 05.04

TV MIDTVEST søger kreativ og effektiv webklipper

TV MIDTVEST
Ansøgningsfrist: 15.04

TV2 ØSTJYLLAND søger redaktør

TV2 Østjylland
Ansøgningsfrist: 02.04

DIREKTØR - DANSK JOURNALISTFORBUND

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 07.04

SPECIALKONSULENT TIL STRATEGISK KOMMUNIKATION OG RELATIONSARBEJDE

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Ansøgningsfrist: 29.03

Kommunikationsmedarbejdere

Københavns Universitet
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef

HR Navigator
Ansøgningsfrist: 01.04

Fagbladet Folkeskolen søger journalist

Fagbladet Folkeskolen
Ansøgningsfrist: 27.03