Vestjysk boykot

  Kreds 5 svæver løsrevet rundt, træt af Journalistforbundet. Selv den uformelle kontakt til magten er sparsom. DISTANCE. Der er 341 kilometer mellem København og Holstebro, men i virkeligheden ligger Holstebro ude i intetheden. Kreds 5, der samler Journalistforbundets vestjyske medlemmer, er en af forbundets satellitter. Der er ingen formelle kontakter mellem de, der bestemmer i Dansk Journalistforbund, og så den vestjyske kreds' godt 350 medlemmer.Tilsyneladende heller ingen uformelle kontakter.

 

 

Kreds 5 svæver løsrevet rundt, træt af Journalistforbundet. Selv den uformelle kontakt til magten er sparsom.

 

DISTANCE. Der er 341 kilometer mellem København og Holstebro, men i virkeligheden ligger Holstebro ude i intetheden. Kreds 5, der samler Journalistforbundets vestjyske medlemmer, er en af forbundets satellitter. Der er ingen formelle kontakter mellem de, der bestemmer i Dansk Journalistforbund, og så den vestjyske kreds' godt 350 medlemmer.

Tilsyneladende heller ingen uformelle kontakter.

I hvert fald har ingen i hverken forbundets hovedbestyrelse eller i forbundshuset på Gammel Strand i København opdaget, at Kreds 5s formand, Morten Bergholt, siden hovedbestyrelsesmødet i marts er udeblevet fra møderne i hovedbestyrelsen. Han har ellers ret til at overvære møderne, men har ingen stemmeret. Derfor regnes det i netværksanalysen for en uformel kontakt og tæller ikke med.

Morten Bergholt sidder slet ikke med i nogen af forbundets udvalg, hvilket ellers ville have givet ham en formel kontakt og dermed mulighed for at påvirke beslutningerne i forbundet.

»Jeg gider ikke deltage i en fest, hvor kredsen godt nok er inviteret, men hvor hovedbestyrelsen synes, vi skal blive væk,« siger Morten Bergholt.

Nogle hovedbestyrelsesmedlemmer har sagt, at kredsformændenes taleret er billigt købt, fordi de ikke har ret til at stemme og dermed ikke har det politiske ansvar.

Ifølge Bergholt ville det ellers være til gavn at deltage i debatten lige nu, hvor kredsenes fremtid bliver diskuteret. Men han har mistet lysten til at deltage.

»Der er i Kreds 5s bestyrelse en meget stor træthed af forbundet,« siger han.

Tidligere syntes han, at der var interesse i hovedbestyrelsen for at høre hans meninger, og derfor brugte han de fire en halv time hver vej på at rejse til København og deltage i møderne.

Den vestjyske satellit tog sin egen bane i marts, da hovedbestyrelsen drøftede forslagene fra den tænketank, hovedbestyrelsen selv havde nedsat, og som forbundsformanden var formand for.

»TænkeTankens rapport er skrevet med ført hånd,« siger den vestjyske kredsformand.

Et af TænkeTankens forslag går på, at kredsene skal afgive deres politiske indflydelse. Det skal være slut med, at kredsformanden har ret til uformelt at lytte og tale på hovedbestyrelsens møder, ligesom kredsene ikke længere skal kunne vælge delegerede til forbundets øverste myndighed, delegeretmødet.

Da der efter dette års delegeretmøde i april skulle vælges nye folk til diverse udvalg, fik Kreds 5 ingen poster. Indtil da havde Morten Bergholt ellers siddet i organisationsudvalget.

»Det er måske en konstitueringsfejl, måske har man ikke været opmærksom på, at vi skulle have en plads,« siger Morten Bergholt.

Journalistforbundet formand, Mogens Blicher Bjerregård, blev først i sidste uge opmærksom på Morten Bergholts boykot. Med det samme ringede han til ham og gav følgende besked:

»Kredsformænd er fuldgyldige medlemmer af hovedbestyrelsens observatørhold, og du er meget velkommen, Morten. Men såvel kredsformænd som alle andre må acceptere, at der kan stilles spørgsmål til alle elementer i vores struktur, når en TænkeTank-rapport kommer til debat. Ellers vil vi jo aldrig kunne udvikle os.«

»Vi er ikke sådan fornærmede,« siger Morten Bergholt på sin egen underspillede facon. Efter en pause fortsætter han:

»Måske er vi lidt alligevel. Det er måske også et tegn på, at vi har givet op og er ved at indrette os på, at kredsene fremover ikke skal være en del af forbundets politiske struktur.«

Bliver det sådan, vil Kreds 5 lave sin egen presseforening med eget kontingent og ret til at bruge pengene, som foreningens medlemmer selv finder det bedst. I denne presseforening skal der også være plads til de kolleger, der på grund af chefbeføjelser ikke kan være medlemmer af Journalistforbundet.

»Nogen vil nok sige til mig, at hvis man virkelig vil bevare indflydelse, så må man ikke være ømskindet, men gå ind og slås. Den tager jeg til mig, og det er bestemt ikke fedt at være koblet af, men vi har nok opgivet. Vi er trætte af forbundet, og lige nu er der ingen af os, der orker,« lyder det fra Kreds 5s formand.

Netværksanalysen i Dansk Journalistforbund viser en central kerne på 24 personer, der for en stor del omgås hinanden. Deres kontakt til ydergrupperne i forbundet kunne – set ud fra analysen – blive bedre. hvis de åbnede sig lidt mere.

Læs også:
En netværksanalyse af DJ bliver til
Navlebeskuelse
Satellitter på egen kurs
Undersøgelsens resultater – link til Dicars hjemmeside

0 Kommentarer