Verdensmestre i klar tale

Kommunikationen i de små og mellemstore virksomheder halter. Det forsøger Jobservice at rette op på ved at fortælle virksomhederne, at det kan betale sig at bruge professionelle kommunikatører

Kommunikationen i de små og mellemstore virksomheder halter. Det forsøger Jobservice at rette op på ved at fortælle virksomhederne, at det kan betale sig at bruge professionelle kommunikatører

ROADSHOW. Du lagde sikkert mærke til det. Du blev måske ligefrem irriteret over, at der ikke var sammenhæng mellem rubrik og underrubrik. Ét budskab er bedre end to, hvis historien skal fænge. Det ved både du og jeg, men det er langtfra barndomslære for virksomhedsledere. Tværtimod. Hvis virksomhederne var bedre til at kommunikere, ville de tjene flere penge.

Salven blev leveret af formanden for Kommunikationsgruppen i Dansk Journalistforbund, Karin Sloth, da hun som konsulent for forbundet for anden gang holdt foredrag for en erhvervsforening.

24 kvinder og mænd fra Roskilde og omegn havde taget fri fra juletravlheden for at høre, hvad god kommunikation er, og hvorfor den er vigtig.

»Kommunikation handler om ikke at leve i sin egen selvforståelse. Det er svært at forholde sig kritisk til sig selv, fordi man er så optaget af alt det gode, man gør. Journalister er derimod trænet til at sætte sig i andres sted. Derfor kan de også stille de rigtige spørgsmål,« sagde Karin Sloth og opfordrede virksomhederne til at bruge Journalistforbundets medlemmer til at styrke og ensarte virksomhedernes interne og eksterne kommunikation.

Hvorfor er de positive historier svære at afsætte til medierne, spurgte en af deltagerne undrende. Ifølge Karin Sloth er det sagen i en nøddeskal.

»Cheferne tror, at det, der interesserer en selv, også interesserer andre, men sådan er det ikke altid. Journalister forsøger at finde de historier, der interesserer deres læsere,« sagde hun.

Virksomhederne skal ifølge hende blive bedre til at finde de rigtige historier og ikke mindst til at afsætte dem til de rigtige medier.

Karin Sloth fortalte de fremmødte, at Journalistforbundets medlemmer kan hjælpe med at kortlægge virksomhedens målgrupper og deres behov. Der er ingen grund til at bruge en masse ressourcer på kvalitetsudvikling, hvis kunderne i virkeligheden er mest optaget af den service, virksomheden yder. Ud over det mere overordnede arbejde med at udvikle en entydig kommunikationsstrategi, opfordrede Karin Sloth virksomhederne til at bruge forbundets medlemmer til at skrive pressemeddelelser, salgsbreve og informationsmateriale, men også til at tage billeder og lave tegninger og hjemmesider.

»Den journalistiske arbejdsmetode betyder, at vi er gode til at forenkle budskabet, så det er tydeligt for modtagerne. Vi er trænet i at vinkle klart og i at fjerne reklameudtryk, der gør budskabet utroværdigt,« sagde Karin Sloth.

Spørgelysten var begrænset denne aften, men det betyder ifølge Karin Sloth og Jens Grønlund ikke, at budskabet er gået hen over hovedet på deltagerne. Efter det første møde, som blev holdt i juni i Greve, har tre af deltagerne henvendt sig til Journalistforbundets Jobservice for at få hjælp til kommunikationsopgaver. Endnu inden der er fastsat en dato for et møde i Køge, har byens erhvervsråd tilbudt jobtræning til to ledige medlemmer af Journalistforbundet. Hvad mødet i Roskilde vil kaste af sig, er endnu for tidligt at sige.

Roadshow er blevet navnet på det forsøgsprojekt, der skal skabe kontakt mellem små og mellemstore virksomheder og Journalistforbundets medlemmer. Det er Karin Sloths idé. Meningen er, at det skal skabe flere job. Foreløbig har Karin Sloth og Jens Grønlund fra Jobservice planlagt at holde yderligere et par arrangementer for erhvervsforeninger på Sjælland i løbet af foråret.

Sideløbende med kontakten til virksomhederne har Karin Sloth holdt møder med freelancere for at finde ud af, hvad der skal til, for at freelancerne kan blive bedre til at sælge sig selv til landets 4000 små og mellemstore virksomheder.

Erfaringer fra møderne bliver samlet i en rapport, der kan fungere som et oplæg til Journalistforbundet for at få flere i arbejde inden for dette område.

0 Kommentarer