Verdens længste kaffepause

Der er dømt rundkredspædagogik og gruppearbejde, når deltagerne skal diskutere DJ's fremtid på Fagligt Forum. De mest snakkende deltagere skal holdes i kort snor, så alle kommer til orde, lyder strategien.

Der er dømt rundkredspædagogik og gruppearbejde, når deltagerne skal diskutere DJ's fremtid på Fagligt Forum. De mest snakkende deltagere skal holdes i kort snor, så alle kommer til orde, lyder strategien.

EKSPERIMENT. Når næsten 300 DJ-medlemmer samles til Fagligt Forum i Axelborg i København 24. og 25. april, er næsten halvdelen af programmet afsat til en nærmest hippieagtig, rundkredspædagogisk diskussion om DJ's fremtid. Mødekonceptet kaldes "Open Space", og det betyder, at der ikke er nogen ordstyrer, ingen talerække, ingen dagsorden, ingen stole og ingen borde. Der er faktisk ingen formelle rammer – ud over ønsket om, at alle deltagere skal komme med bidrag til DJ's visioner for de næste fem år.

En af arrangørerne, udviklingschef i DJ Per Nielsen, siger, at Open Space er en mødeform, hvor man tager det bedste fra andre konferenceformer – nemlig kaffepauserne – og rendyrker det.

»Det er én lang fire timers kaffepause. Det er jo tit i kaffepausen mellem de fastlagte programpunkter, at der sker noget, fordi man taler om de ting, man har på hjerte,« siger Per Nielsen.

Lene Rimestad er blogger på Journalisten.dk og skriver ph.d. på Syddansk Universitet om redaktionsmøder. Hun bloggede forrige år fra Fagligt Forum, hvor hun syntes, at debatterne var for abstrakte og kedelige. Hun er positiv over for initiativet med at afprøve en anden mødeform.

»Umiddelbart synes jeg, det lyder som en fremragende ide, fordi alle har mulighed for at sætte en dagsorden. Det er jo altid de samme folk, lad os kalde dem Rene Simmel-typerne, der stiller sig op og taler, og de siger det samme som for 20 år siden. De fylder så meget, at det kan være svært for andre at ytre sig,« siger hun med henvisning til tidligere medlem af hovedbestyrelsen og mangeårig formand for Kreds 1, Rene Simmel.

Han siger, at det er ærgerligt, at ikke alle synes, de kommer til orde.
»Men når vi er nogle, der kæfter op, kan det jo være, fordi vi har sat os ind i tingene på forhånd.«
Han synes, at konceptet oser for meget af Ungdomshuset, snakkeklub og Thy-lejr.
»Jeg er så gammel, at jeg kan huske, hvad man fik ud af 60'erne. Og det lyder et nummer for flippet, fordi man ikke tvinger folk til at tage de nødvendige diskussioner.«

Fagligt Forum er DJ's politikforberedende møde og finder sted hvert andet år. Der bliver ikke truffet beslutninger på Fagligt Forum, men det er her, medlemmerne kan komme til orde, og det er her, Open Space kommer ind i billedet. Det eneste oplæg er en kort brandtale af DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård, der står på en platform midt i salen og med Per Nielsens ord "sætter ild til debatten, så det bliver en slags brændende platform".

Dernæst er der mulighed for at danne grupper, hvor man kan diskutere det, man selv synes er vigtigst – for eksempel DJ's betjening af freelancere eller forbundets rolle i kampen for ytringsfrihed. Hvis man får lyst til at forlade en gruppe, vælger man bare en, der er ny og mere spændende. Efter fire timers diskussion samler medarbejdere fra Journalistforbundet gruppernes bidrag og skriver det sammen til en rapport, som deltagerne kan læse allerede næste morgen.

Sammenligner man med Fagligt Forum for to år siden, var oplægget meget mere traditionelt og styret. Dengang modtog deltagerne på forhånd 48 tætskrevne sider, de kunne tygge sig igennem. På talerstolen præsenterede seks hovedbestyrelsesmedlemmer de temaer, deltagerne skulle diskutere i grupperne – for eksempel efteruddannelse, mellemledere og ligestilling i hovedbestyrelsen. Arbejdet i grupperne blev også ledet af medlemmer af hovedbestyrelsen.

Problemet med Open Space-modellen kan ifølge Lene Rimestad være, at debatterne bliver for abstrakte.
»DJ er jo efterhånden et nærmest skizofrent forbund, fordi journalister, kommunikationsfolk, fotografer, fastansatte og freelancere har så forskellige dagsordener. Det betyder, at det bliver svært at styre diskussionerne,« siger hun.
Udviklingschef Per Nielsen frygter ikke, at debatten bliver for løs. Deltagerne skal tage udgangspunkt i deres egen situation.

»Hvordan har jeg det på min arbejdsplads? Hvad har jeg behov for? Hvad skal DJ hjælpe mig med? Mange er jo stolte over at være medlem af Journalistforbundet. Men hvad skal vi gøre, for at vi bliver ved med at være stolte?« spørger han.

Tidligere HB-medlem Rene Simmel er bange for, at debatterne bliver for tilfældige og slappe.
»Debatterne skal være handlingsanvisende, så hovedbestyrelsen har noget konkret at forholde sig til. Ellers bliver det for nemt at drible udenom – og så er man ikke kommet en bjælde videre,« siger Rene Simmel.

Han peger på, at de delegerede ved sidste Fagligt Forum for eksempel skulle diskutere, om pensionsmidlerne skal investeres etisk forsvarligt, frem for at gå efter det størst mulige afkast. Det sagde de ja til.
»Enhver politisk ledelse har behov for at blive pustet i nakken, og det bliver de bedst af konkrete diskussioner – ikke en tilfældig snak,« siger René Simmel.

En af årets delegerede på Fagligt Forum, tidligere medlem af hovedbestyrelsen Finn Arne Hansen, tror mere på konceptet.
»Alle, der har været på delegeretmøde, har oplevet, at tonen kan være så hård, at det afskrækker folk fra at gå på talerstolen,« siger Finn Arne Hansen.

Han er dog bange for, at det fortsat vil være de trænede tillidsfolk og kredsformænd, der sætter dagsordenen i de små grupper – trods Open Space.
»Man kan frygte, at de mest talende hardcore-folk stadig vil dominere. Jeg vil opfordre dem til at lægge en dæmper på sig selv og lytte til de andre,« siger Finn Arne Hansen, der ikke selv er bange for at sætte dagsordenen.

Lærke Ullerup fra konsulentfirmaet Wemind har titel af 'procesguru' og har arbejdet med Open Space i en årrække – blandt andet med journalister. Hun synes, det er modigt af DJ at bruge Open Space på Fagligt Forum. En af de største udfordringer er, at deltagerne netop er journalister.

»Journalister har specialiseret sig i at stille spørgsmål, være kritiske og kommentere. Men nu skal I på banen med jeres egne ideer og tanker, og det kan være svært for nogle at pakke den kritiske stemme væk,« siger Lærke Ullerup, der opfordrer deltagerne til at "skrue ned for vagthunden og op for Spørge Jørgen og legebarnet".
Der vil altid være kritiske stemmer eller modstandere af metoden blandt deltagerne ved et Open Space-arrangement, fordi de ifølge Lærke Ullerup opfatter det som "fjollet rundkredspædagogik".

»Men selv om det umiddelbart ligner noget hippiegøjl, er det en unik chance for at præge udviklingen, tænke nyt og have det sjovt på samme tid. Det kan man ikke, hvis man bare sidder og surmuler,« siger hun.


DJ's nuværende vision

  • DJ skal være den uundværlige professionelle ramme for alle, der arbejder med kommunikation og produ-cerer indhold til medierne
  • DJ vil optimere kvaliteten i job og fag for alle, der
    arbejder med medier og kommunikation
  • DJ vil sætte dagsorden for presse-, ytrings- og informationsfrihed nationalt som internationalt

0 Kommentarer