Venstre foreslår ny ombudsmand for pressefrihed

Vi skal have en europæisk ombudsmand, der kontrollerer pressefriheden i EU, foreslår Venstre sammen med liberale fra hele Europa. »Flere lande i EU krænker frihedsrettighederne ved lov,« mener Jens Rohde.

Vi skal have en europæisk ombudsmand, der kontrollerer pressefriheden i EU, foreslår Venstre sammen med liberale fra hele Europa. »Flere lande i EU krænker frihedsrettighederne ved lov,« mener Jens Rohde.

Venstre vil sammen med partiets liberale fæller i de andre EU-lande indføre en ny ombudsmand. Ombudsmanden skal have ansvar for presse-, informations- og ytringsfrihed.

Forslaget er stillet af den liberale gruppe i Europa-Parlamentet, ALDE, hvor Venstres tre folkevalgte er medlemmer.

For få minutter siden skrev Jens Rohde, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, i sin Facebook-status:

»Venstres gruppe i EP foreslår i dag oprettelse af en europæisk ombudsmand for presse-, informations-, og ytringsfrihed. Flere lande i EU krænker frihedsrettighederne ved lov. Det strider mod traktaten, og vi må have en institution, som kan agere proaktivt i stedet for i dag, hvor vi er reaktive, når skaden er sket.«

Hans gruppekollega i ALDE, hollandske Sophie in 't Veld, sætter lidt flere ord på.

»Hver gang vi kritiserer begrænsninger af mediernes frihed i enkelte EU-lande, som vi har gjort med Italien, Tjekkiet og Ungarn, så møder vi den samme refleks. Disse lande klager over, at det er uretfærdigt, at lige de bliver peget ud. Så bliver debatten domineret af det og fjerner opmærksomheden fra emnet: At det er et brud på menneskerettighederne at tvinge journalister til tavshed. EU har brug for en vagthund på mediefrihed,« siger hun i et indlæg på ALDEs hjemmeside, der blev lagt online i går tirsdag.

ALDE foreslår helt konkret, at Det Europæiske Menneskeretsagentur får ansvaret for at udarbejde en kritisk rapport om pressefrihed i samtlige EU-lande hvert år. På baggrund af den rapport kan Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet skride til handling over for de lande, der måtte krænke menneskerettighederne.

1 Kommentar

John Petersen
19. JANUAR 2011
Re: Venstre foreslår ny ombudsmand for pressefrihed

Det er en rigtig god idé.

Jeg fæstner mig dog også ved, at foreningsfrihed og andre borgerlige rettigheder ikke er nævnt.

Det er påfaldende, fordi der i øjeblikket kører en kampagne for at gennemføre foreningsfrihed på EU niveau. En række EU-parlamentarikere foreslår "declaration 84", som pålægger kommissionen at fremsætte forslag om, efter hvilke retningslinjer man kan etablere sig som europæisk forening. Retningslinjerne går under navnet European Association Statute.

Det er ikke muligt i øjeblikket at etablere sig som europæisk forening. Derfor findes der heller ikke en europæisk opinion eller offentlighedssfære, der eksempelvis kunne adressere brud på ytringsfrihed eller pressefrihed.

Endnu mere påfaldende er det, at det på det punkt er de grønne der fører an, mens kun få i ALDE (Venstre m.fl.) har skrevet under på deklarationen. Men måske fortæller det blot, at begrebet liberal er blevet en partiuafhængig størrelse?

Jeg har selv skrevet til Jens Rohde, men jeg kender endnu ikke hans stilling i sagen. Jeg har også skrevet til Morten Løkkegaard, og det er måske mere interessant fra et journalistisk synspunkt, for Løkkegaard har jo gjort sig til talsmand for en europæisk offentlighedssfære. Jeg kender heller ikke Løkkegaards stilling i sagen.

Hverken Løkkegaard, Rohde eller andre Venstrefolk findes endnu på listen (www.easea.eu) så vidt jeg ved.

Mhv John Petersen