Vejle Avis kom først

Af Journalistens godt skårede artikel om "Seks medieforlis" fremgår det, at dagbladet Dagen "var den første nye danske betalingsavis siden 1943", og at den "når at udkomme i 41 dage, inden Peter Linck må underskrive konkursbegæringen den 6. december 2002".Dagen var IKKE Danmarks allerførste dagblad efter krigen. Det var Vejle Avis.

Af Journalistens godt skårede artikel om "Seks medieforlis" fremgår det, at dagbladet Dagen "var den første nye danske betalingsavis siden 1943", og at den "når at udkomme i 41 dage, inden Peter Linck må underskrive konkursbegæringen den 6. december 2002".
Dagen var IKKE Danmarks allerførste dagblad efter krigen. Det var Vejle Avis.

Initiativet blev belønnet med Cavling-prisen: "1973, de redaktionelle medarbejdere ved Vejle Avis, der i 3 måneder forgæves har forsøgt at skabe grundlaget for en ny avis i den hensigt at bryde det lokale avismonopol. Initiativet har vist, at der under andre former og på bedre betingelser er mulighed for at forny den dagbladsstruktur, som har sit udgangspunkt i den politiske udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet."
Sådan lød motiveringen.

Vejle Avis nåede aldrig over de 1200 betalende abonnenter, der var forudsætningen for at kunne fortsætte udgivelsen af et nyt dagblad, efterkrigstidens første.
Vi kom op på lidt under 1000.
Willy Nielsen, redaktøren, modtog prisen på redaktionens vegne. Bagefter blev det til en meget våd tur i Nyhavn.

Willy, tidligere typograf, fik ideen til bladprojektet. Han døde i slutningen af forrige århundrede. Han var godt skrivende. Indtil sin død fablede han om at gentage forsøget, og hvis ikke det lykkedes ham og os at bryde byens avismonopol, fik medarbejderne på Vejle Amts Folkeblad til gengæld en hidtil uset hård konkurrence i de tre måneder, aviseventyret stod på. Bagefter var det et lidt anderledes Vejle Amts Folkeblad, der kom ud af det med de første tegn på en kritisk journalistik. Tidspunktet faldt (næsten) sammen med redaktørskiftet på Kirketorvet. Vagn Nygaard afløste Skytte Nielsen, og så gik det bedre.

Men avismonopolet blev aldrig brudt.

– Ulrik Gräs, Tørskind 

2 Kommentarer

Ulrik Gräs
12. MARTS 2017
Willy døde i midten af 90
Willy døde i midten af 90`erne. Sidst jeg så ham var nytårsaften 1990 hos hans nære ven, maleren Villy Emil Hansen i Aadalen ved Vejle. Næste dag tog han tilbage til sit husmandssted i Thy. Han skrev stadig digte. Cavlingstatuetten glemte han på et værtshus i Nyhavn efter overrækkelsen i 1974. Glemsomheden gjorde ham vred på sig selv...Efter avisens fallit lavede han et lille ugeblad på egen hånd...jeg ligger inde med nogle numre, hans digte har her en fremtrædende placering...Og jeg har nogle lange breve fra ham i slutningen af 70`ere, sendt fra Norge. Hvem var egentlig Willy? Jeg giver et bud på det i min roman LOOP,2011, med venlig hilsen Ulrik Gräs.
gorm petersen
7. JUNI 2014
"Han var godt skrivende.
"Han var godt skrivende. Indtil sin død fablede han om at gentage forsøget"

GP: Hvis nogen er bekendt med at Willy Nielsen senere skrev tekster - alt lige fra læserbreve til artikler i andre medier - som senere er blevet tilgængeligt på nettet - må de meget gerne placere et link her. Også hvis de bare kan fortælle, hvordan det gik ham fra start 80-erne og fremefter.