Vattet og profilløs forbundsledelse

 "Sæt jer ind i, hvad hovedbestyrelsen vil med forbundets strejkekasse. Vi kan komme til at lægge os på et niveau, som udgiverne vil spekulere i."

 

"Sæt jer ind i, hvad hovedbestyrelsen vil med forbundets strejkekasse. Vi kan komme til at lægge os på et niveau, som udgiverne vil spekulere i."

Det råd gav freelancer Ove Kri-stiansen til dem, der skal med til årets delegeretmøde. Her vil hovedbestyrelsen komme med et forslag om, at strejkekassen og Journalistforbundet skal have fælles driftsbudget.

Formand Sven Rørbæk Madsen fortalte i sin mundtlige beretning, at han har været med til stort set alle hovedbestyrelsens møder:

"Tonen er generelt god, om end den på det seneste er blevet skærpet mærkbart," fortalte han sine kredsmedlemmer. Samtidig sagde han, at han synes, forbundet er alt for profilløst.

"DJ markerer sig for lidt og for vattet i den offentlige debat. Det er ingen hemmelighed, at der er medlemmer af hovedbestyrelsen – og forbundsledelsen, der hellere ser en vattet og måske næsten indholdsløs overenskomst med en arbejdsplads end slet ingen aftale."

Sven Rørbæk Madsen er bekymret for, at både forbundets ledelse og dets embedsmænd vil gå længere end medlemmerne ønsker for at få en aftale.

"Det er et utroligt dårligt signal at sende, at en dårlig aftale er bedre end slet ingen aftale," sluttede han sin beretning.

Forbundets næstformand, Christian Kierkegaard, skulle have været med til generalforsamlingen, men han sad fast i et tog, der langtidsparkerede i Ringsted og kunne derfor ikke tage til genmæle.

Beretningen blev straks vedtaget uden diskussion.

Herefter gik valgene tjept. De rutinerede havde da også inden mødets start kastet et hurtigt blik på dagsordenen og konstateret, at alle accepterede genvalg. Derefter havde de delt tallerkenerne ud. 34 minutter senere var generalforsamlingen overstået og deltagerne klar til at spise i TV SYDs lille tætpakkede møderum.

Sven Rørbæk Madsen, Kolding Kommune, er fortsat formand. Bestyrelsen består af Hanne Høier og Niels Haunstrup-Suzuki, begge fra DR-SYD, Mie Sparre og Mogens Hansen, begge fra Vejle Amts Folkeblad, freelancer Chri-stina Kabel, Karsten Himmelstrup, Landsbladet, Helge Andreassen, Børsen, og Jan Kamstrup, JydskeVestkysten.

0 Kommentarer