Valgt fra

Den næststørste specialgruppe i Journalistforbundet føler sig overset. For tredje år i træk mislykkedes det at få en repræsentant i hovedbestyrelsen. Gammeldags, stivbenet fagforeningspamperi, mener Kommunikationsgruppens formand.

Det fleste ved det godt. Arbejdsløse journalister kan med fordel sende ansøgninger til informationsafdelinger i virksomheder eller organisationer. Det er der væksten er. Men på trods af, at Kommunikationsgruppen (K-gruppen) er den næststørste gruppe i Journalistforbundet, lykkedes det heller ikke i tredje forsøg kommunikationsmedarbejderne at få en politiker valgt ind i hovedbestyrelsen (HB).

Deltagerne på delegeretmøderne afspejler sammensætningen af forbundets medlemmer. Derfor kommer en stor del af de delegerede fra de traditionelle medier, og det er et problem, mener formanden for K-gruppen.
"Jeg efterlyser en aktiv interesse fra medarbejderne på de store traditionelle arbejdspladser. Det er utroligt, at forbundets næststørste specialgruppe med 850 medlemmer ikke kan blive repræsenteret i hovedbestyrelsen. Så er demokratiet ikke repræsentativt," siger Karin Sloth, der er kommunikationschef i Dafolo.

Der er godt 12.000 medlemmer i DJ. Kun freelancerne udgør en større specialgruppe end K-gruppen.

"Jeg har været rundt sammen med JobService for at skabe nye arbejdspladser, selv om de fleste medlemmer i K-gruppen har arbejde.

Det er for de andre medlemmers skyld, og så er takken, at vi ikke kan få en repræsentant i HB," siger Karin Sloth med undren i stemmen.

K-gruppen har overvejet at markedsføre sig mere, for eksempel på kredsgeneralforsamlinger, men Sloth mener, at de andre medlemmer må komme til K-gruppen og ikke omvendt. Ofte er gruppens medlemmer fagligt set alene på arbejdspladsen og har ikke samme muligheder for at deltage i fagligt arbejde som en journalist på et dagblad.

"Meget få af vores medlemmer er ansat et sted, hvor man kan bede om lov til at tage 20-30 dage om året ud af kalenderen for at lave fagligt arbejde. Vores folk føler sig måske også mere forpligtet, fordi der ikke er samme fabrikstilgang til arbejdet som på en avis, hvor man har fri, når man er færdig med dagens artikel."

Det er Søren R. Thuesen, der tre gange har forsøgt at få en plads i HB. I år fik han 66 stemmer, så der var langt til de 148, som var det laveste antal stemmer blandt dem, der blev stemt ind i HB.
Denne gang blev det sidste forsøg for kommunikationsmedarbejderen fra Amtsrådsforeningen.

 

Mere respekt
"Første gang var vi ikke opmærksomme på for eksempel stillerlister og politiske studehandler. Det var vi anden gang, hvor jeg også var mere på talerstolen. Nu er det tredje gang, og jeg spørger mig selv, om kandidaten er for dårlig. Måske sælger jeg det ikke godt nok," siger Søren R. Thuesen.

Ligesom Karin Sloth peger han også på, at DJs medlemmer viser for lidt interesse for Kommunikationsgruppen.

"Ledelsen i forbundet har støttet os, men når der skal stemmes på delegeretmødet, har vi problemet. Magten er koncentreret hos de gamle medier," mener Thuesen, der har haft mulighed for at bruge arbejdstid på det faglige arbejde, fordi han har en aftale med sin arbejdsgiver om, at den trækker ham i løn, når han er væk. I stedet modtager han lønkompensation fra Journalistforbundet.

Ledelsen i K-gruppen har en ny kandidat i tankerne, men der er ikke sat navn på endnu.

"Vi finder en anden, men der burde være mere respekt for Søren Thuesen. Det kan godt være, at nogen siger, han ikke er en god taler, men han er en dygtig, tænksom og hæderlig kandidat. Det er gammeldags, stivbenet fagforeningspamperi, at man ikke stemmer ham ind," mener Karin Sloth.

Hun anerkender, at gruppen måske skal gribe HB-valget an på en anden måde til næste år, men henviser igen til medlemmernes manglende tid og nævner DJØF og Magisterforeningen som alternativer til DJ.

"Det er billigere at være medlem af Magisterforeningen, så vi skal som forbund kunne vise, at K-gruppen sidder med i de besluttende organer i DJ. Der er en konkurrencesituation mellem fagforeninger, men den del af virkeligheden er ikke gået op for hovedparten af de delegerede," siger Karin Sloth.

Læs også: Styrket formand fik smæk, Delegeretmødet vildledt, Journalistforbundets hovedbestyrelse,Arbejdsløshed på læberne, Sløvt fremmøde, Brugsanvisning til bijobregel, Demokratiet nedlagde demokratiet,Delegeretmøde hvert år, Den store kontingentkomedie, 20 kr. mere i kontingent, DJ accepterer virkeligheden, Overfladisk og spændende, DR-ansatte efterlyser bedre pli, Når magten selv tager magten, 421.000 til Safety Fonden og Kampstjernen Mette

 

 

0 Kommentarer