Valgkamp i højrøstet forsamlingshus

229 delegerede satte festen på standby, mens kandidaterne til hovedbestyrelsen forsøgte at hente de nødvendige stemmer hjem.

De tomme vinflasker dominerede efterhånden borddækningen, og støjniveauet havde for længst overgået Arbejdstilsynets anbefalinger. Alligevel blev der kamp om auditoriets lillapolstrede stole, da hovedbestyrelsens vælgermøde gik i gang ud på aftenen.

Flere festklædte delegerede måtte tage til takke med gulvet, mens de mest afhængige rygere holdt sig tæt ved dørene. De fleste af de fremmødte var til gengæld rigeligt forsynede med alkoholi-ske væsker, mens de otte kandidater tyede til mere uskyldigt læskende drikke.

Aftenens vært, Bille Sterll, anlagde samme stramme stil som sin mentor Niels Højlund. Kandidaterne blev derfor i første omgang taget til indtægt for de indlæg, de havde skrevet til JOURNALISTEN.

Første kandidat, der stod for skud, var Helle-Karin Helstrand, for hvad mente hun egentlig med, at hun ville præge grunduddannelsen, ville Bille Sterll vide.

"Jeg har selv dårlig erfaring med at være færdiguddannet uden at være kvalificeret til arbejdsmarkedet. Derfor vil jeg præge uddannelserne, så de nyuddannede ikke skal begynde direkte på efteruddannelse," svarede Helle-Karin Helstrand.

Og hvad med Kirstine C. Baloti? Hvad ville en billedmedieoversætter overhovedet i hovedbestyrelsen?

"Det er vigtigt, at der i hovedbestyrelsen er en repræsentant for de områder, der ikke er organiserede. Jeg kommer fra en branche, hvor ledelsen ofte er mere positivt indstillet over for Journalistforbundet end medarbejderne. Det er vigtigt, vi får fat i de mennesker og sikrer dem nogle ordentlige aftaler," sagde Baloti.

Derefter gik turen videre til Søren Thuesen, der ville lave etiske regler for kommunikationsjournalister, og Finn Arne Hansen, der slog på tromme for en strammere faglig profil i Journalistforbundet.

"Vi skal holde op med at ligge på maven for arbejdsgiverne. Vi skal ikke give køb på nogen af vores rettigheder. Skråt op med ny løn," sagde Finn Arne Hansen og lænede sig tilbage i stolen.

Peter Thornvig ville skærpe forbundets profil på ophavsret, og Kristian Melgaard undskyldte, at han mest interesserede sig for regnskabssystemer og tal, men det var til gengæld vigtigt nok, sagde han.

Per Hansen ville løse arbejdsløshedsproblemerne, og Ann Kerol sluttede runden af med at forklare, hvor vigtigt det er, at der bliver tegnet overenskomster på alle områder.

Forsamlingen var så småt begyndt at røre på sig. Enkelte kom med tilråb, mens andre gik ud for at pudre næsen i selskab med en cigaret. Langt om længe bevægede Bille Sterll sig ud i forsamlin-gen med den eftertragtede mikrofon, der fik mange af de spørgelystne til at ligne ivrige skoleelever i 3. klasse.

Debatten kom mest til at handle om arbejdsløsheden. Hvad ville kandidaterne gøre for at løse det problem? Var det på tide at skære ned på uddannelserne – eller skulle man ligefrem lukke en af dem?

"Samfundet har brug for det, vi kan. Men vi er nødt til at diskutere, hvilke kompetencer journali-ster mangler for at være tilstrækkeligt kvalificerede," sagde Søren Thuesen.

Thuesen blev bakket op af Per Hansen, der også manede til besindighed.

"Jeg er ikke sikker på, at løsningen er at lukke en af uddannelserne. Vi skal i stedet finde ud af, hvad arbejdsmarkedet efterspørger," sagde Per Hansen.

Flere af de delegerede havde på det tidspunkt forladt salen og fundet vej til dansegulv og fadølsbar, hvor kandidaterne tog hul på sidste runde af valgkampen i ly af mørket.

Onsdag bar anstrengelserne frugt. Fem af kandidaterne genvandt deres pladser i hovedbestyrelsen, mens Finn Arne Hansen overtog pladsen efter Steffen Lilmoës, der ikke genopstillede. De to øvrige kandidater, Søren Thuesen og Ann Kerol, blev valgt som henholdsvis 1. og 3. suppleant.

Valgt til hovedbestyrelsen
Kristian Melgaard, 198 stemmer
Kirstine C. Baloti, 180 stemmer
Helle-Karin Helstrand, 167 stemmer
Peter Thornvig, 166 stemmer
Per Hansen, 165 stemmer
Finn Arne Hansen, 130 stemmer

Suppleanter
Søren Thuesen, Amtsrådsforeningen, 1. suppleant, 152 stemmer
Mie Sparre, Vejle Amts Folkeblad, 2. suppleant, 147 stemmer
Ann Kerol, De Bergske Blade, 3. suppleant, 143 stemmer
Torben Duch Holm, Nordjyske Stiftstidende, 4. supppleant, 115 stemmer
Steffen Lilmoës, Jydske Vestkysten, 5. suppleant, 105 stemmer

0 Kommentarer