Valgforsker forsvarer mediernes brug af exit polls

Exit polls kan ikke sige, hvem der vinder valget på torsdag. Men målingerne er stadig det bedste bud på valgresultatet i nogle timer, siger valgforsker. »Exit polls er der primært, fordi vi skal have noget at snakke om, mens vi venter på de rigtige valgresultater,« siger Kasper Møller Hansen

De fleste medier er blevet enige om at vente med at bringe de omdiskuterede exit polls, til valgstederne lukker torsdag klokken 20.

Men derefter vil der formentlig komme en byge af exit polls fra de forskellige medier, selv om der først nogle timer senere begynder at løbe rigtige valgresultater ind for alvor.

»En exit poll er bare en god meningsmåling. Den er større, fordi flere er blevet spurgt, og den spørgetekniske usikkerhed er væk, fordi folk har stemt. Men exit polls er der primært, fordi vi skal have noget at snakke om, mens vi venter på de rigtige valgresultater,« siger valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

Exit polls ikke noget monster

Han kalder det fornuftigt, at medierne venter med at bringe exit polls, til valgstederne har lukket torsdag klokken 20.

»Det er fornuftigt, at de fleste medier nu vil vente til kl. 20 med at bringe exit polls. For vi har forskning, der viser, at nogle vælgere lader sig påvirke af meningsmålinger. Men omvendt skal vi passe på med at gøre exit polls til et stort monster. Ja, de kan påvirke nogle vælgere, men det kan al journalistik jo. Det kan et kritisk interview med en politiker jo også,« siger Kasper Møller Hansen.

Exit polls er der primært, fordi vi skal have noget at snakke om, mens vi venter på de rigtige valgresultater.

Kasper Møller Hansen
Valgforsker på Københavns Universitet

Han forsvarer mediernes brug af exit polls. Også selv om de kun er relevante nogle få timer, og selv om de er så statistisk usikre, at de ikke kan sige noget sikkert om, hvem der bliver statsminister, når målingerne er så tætte, som tilfældet er nu.

»Der er en statistisk usikkerhed ved exit polls, som er på cirka plus minus to procentpoint alt efter, hvor stor en exit poll der er tale om. Derfor vil en exit poll ikke kunne sige noget om det endelige valgresultat, når målingerne som nu er tæt på 50-50. Men den vil som oftest være bedre og mere præcis end de målinger, vi har set i dagene op til valget,« siger Kasper Møller Hansen.

Del af valgaftenens dramaturgi

Tidligere har medierne bragt exit polls løbende hele valgdagen. Derfor er spørgsmålet, om medierne helt burde droppe at bringe dem, når de nu kun er relevante nogle få timer og tilmed ret usikre. Men Kasper Møller Hansen mener, at exit polls fortsat har en berettigelse.

»Selv om exit polls er behæftet med stor usikkerhed, så er de stadig det bedste bud på valgresultatet i nogle timer, fra valgstederne lukker kl. 20, til der for alvor begynder at strømme rigtige valgresultater ind,« siger Kasper Møller Hansen.  

»Det er stadig interessant at vide, hvad det bedste bud er. Vi er jo alle sammen både vælgere og valgforskere meget spændte på, hvordan valgresultatet bliver. Derfor mener jeg, at de har en berettigelse. De er en del af den dramaturgi, som er med til at gøre demokratiets festdag og valgaftenen til noget særligt,« siger Kasper Møller Hansen.

Da DR i efteråret 2013 fik stor kritik for at bringe nogle meget fejlagtige valgprognoser på valgaftenen for kommunalvalget, var der ikke tale om exit polls, men exit-prognoser, som er en kombination af meningsmålinger og exit polls.   

Det hører også med til historien om DR’s fejlagtige prognose, at meningsmålingsinstitutterne traditionelt har haft meget sværere ved at ramme valgresultatet på landsplan ved kommunalvalg end ved folketingsvalg.  

0 Kommentarer