Valgforbund vedtaget

Til næste års delegeretmøde bliver det muligt for arbejdspladserne at indgå valgforbund, når de skal vælge delegerede. Det kan både komme små og store medier til gode.

Der kunne vælges 506. Der blev valgt 416. Men der kom kun 363 delegerede til dette års delegeretmøde. Det var blandt andet derfor, at hovedbestyrelsen (HB) havde stillet forslag om, at arbejdspladserne i Dansk Journalistforbund kan gå i valgforbund, når de vælger delegerede. HB håber, at forslaget om valgforbund vil højne interessen for at deltage i delegeretmødet.

"Små arbejdspladser, der ikke kan vælge en delegeret, kan med forslaget gå sammen med en anden arbejdsplads og få en delegeret. Og de store arbejdspladser kan med forslaget gå sammen på tværs af landsdelene og sikre, at alle deres pladser bliver fyldt ud. At få pladserne fyldt ud, det er hele meningen med forslaget," sagde Carsten Lorenzen, som fremlagde forslaget på vegne af HB.

Forslaget betyder, at mindre arbejdspladser med færre end fem ansatte kan gå i valgforbund og udpege en delegeret. Og store arbejdspladser får også mulighed for at vælge delegerede på tværs af geografi og kredse. Det betyder for eksempel, at DR i TV-Byen kan gå sammen med for eksempel DR-Østjyllands Radio. Dermed får DR nemmere ved at mønstre de omkring 30 delegerede, som DR er berettiget til. I år kunne DR knap nok samle 20 delegerede.

"Det er smart for DR, at vi nu kan slå os sammen i en stor gruppe i stedet for 10 små. Og det er et superdemokratisk forslag i og med, at det kræver en aktiv indsats," sagde formanden for Journalistgruppen i DR, Morten Uhrenholdt.

 

Narresut
Men ikke alle delte den opfattelse. Flere fra Visuelt Forum kunne ikke se de demokratiske fordele. Visuelt Forum er en specialgruppe i DJ for medlemmer, der blandt andet arbejder med grafik og layout, og som ofte er ansat på mindre arbejdspladser.

"Forslaget gavner især de store, fordi de kan få endnu flere med på delegeretmødet. Jeg tror ikke på, at små arbejdspladser vil gå sammen med nogen, de ikke kender. Og hvordan finder man ud af, hvem man skal sammen med?" spurgte Karen Hedegaard fra Visuelt Forum.

DJs næstformand, Christian _Kierkegaard, mente, at de små arbejdspladser kunne drage store fordele af forslaget.

"Det kunne for eksempel være en fordel for en arbejdsplads med ni ansatte, hvor der er to fagligt interesserede, men hvor de kun har ret til at vælge én delegeret. De ville så kunne gå i valgforbund med en arbejdsplads, hvor der måske ikke er nogen, der har samme faglige interesse. Og så kan begge fagligt interesserede blive valgt."

Karina Bjerregaard fra Visuelt Forum var imod forslaget, fordi hun ikke kunne se fordelene for de små arbejdspladser. Men hun betvivlede også baggrunden for, at HB stillede forslaget.

"Det er en narresut fra HBs side, alene for nemmere at få vedtaget forslaget om delegeretmødets størrelse. Derfor skal I stemme nej til forslaget," sagde Karina Bjerregaard.

Det afviste Carsten Lorenzen fra HB.

"Forslaget er ikke nødvendigvis bare det sukker, der skal få forslaget om delegeretmødets størrelse til at glide lettere ned."

0 Kommentarer