Valgdrama i Kreds 1

Frederik Juel blev efter kampvalg ny formand for Kreds 1. Den nye formand er skeptisk over for en fusion med KS: »Jeg er for eksempel ikke klar til at være i samme forbund som chefer, der har personaleansvar,« siger han

Tidligere kasserer i Kreds 1 og nuværende medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund, Frederik Juel, blev i går valgt som ny formand i Kreds 1 på kredsens generalforsamling. Frederik Juel er til daglig journalist på Berlingske Business, hvor han også er arbejdsmiljørepræsentant og tidligere tillidsmand.

Men valget skete ikke uden drama.

Da de 109 fremmødte medlemmer skulle til at stemme om formandsskabet, pegede bestyrelsesmedlem Martin Hjort Lauridsen uventet på Johnny Frederiksen som formandskandidat.

Johnny Frederiksen, der har siddet i bestyrelsen i to år, accepterede nomineringen og profilerede sig blandt andet ved at lægge afstand til en mulig fusion med forbundet Kommunikation & Sprog:

»Jeg er nærmest modstander af fusionen. Det er det forkerte forbund, vi fusionerer med. Hvis I vil have en formand, der kører kredsen og dens arrangementer over i noget mere fagligt, er det mig, I skal stemme på.«

Men derpå tog Per Janus Strange, der stillede op til posten som næstformand, ordet.

»Hvis Johnny Frederiksen vælges til formand, trækker jeg mit kandidatur som næstformand tilbage.«

Og nu meldte Martin Hjort Lauridsen sig på banen som kandidat til pladsen som næstformand, hvis Johnny Frederiksen blev valgt.

10 stemmer mere

Da stemmerne var talt op, stod det klart, at Frederik Juel vandt med ti stemmer over Johnny Frederiksen. Per Janus Strange blev valgt som næstformand.

»Jeg er glad for, at de kandidater, jeg pegede på, blev valgt, da jeg mener, at de bedst kan føre bestyrelsens gode arbejde videre,« siger tidligere formand Julie Rosenkilde Nielsen til Journalisten.

Det var stor-valgaften for Kreds 1, da der samtidig skulle vælges fem bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Kun to er gengangere.

Ny formand skeptisk over for fusion

Næstformand i Dansk Journalistforbund, Lars Werge holdt efter den officielle generalforsamling et oplæg om den mulige fusion med Kommunikation & Sprog. Efterfølgende svarede han på spørgsmål fra salen, hvor medlemmerne var overvejende skeptiske.

Også den nye formand, Frederik Juel, er skeptisk over for fusionen.

»Jeg kan kun udtale mig på mine egne vegne, da jeg ikke kender den nye bestyrelses holdning. Men jeg ser store problemer i en fusion, som tingene ser ud nu. Jeg er for eksempel ikke klar til at være i samme forbund som chefer, der har personaleansvar,« siger Frederik Juel til Journalisten.

Frederik Juel har det dog fint med KS som forbund og er tilhænger af, at tingene undersøges til bunds.

»Lige nu er der bare for mange kompromisser på den negative side,« siger han.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right