Vaklende politisk støtte til freelancere

Til Danmarks første Freelance Forum forsøgte DJ at samle oppositionen på Christiansborg om at skabe bedre forhold for freelancere i mediebranchen. Det lykkedes ikke.

Til Danmarks første Freelance Forum forsøgte DJ at samle oppositionen på Christiansborg om at skabe bedre forhold for freelancere i mediebranchen. Det lykkedes ikke.

Det bør være lettere at være freelancer i Danmark. Det mener Dansk Journalistforbund (DJ). Forbundsformand Mogens Blicher-Bjerregaard åbnede den første konference for freelancere i den danske mediebranche, Freelance Forum, med ordene:
»Lidt flot kan man sige, at vi med konferencen i dag har markeret os som freelancernes hovedorganisation.«

For at sætte handling bag ordene, havde DJ inviteret en række folketingspolitikere til at forholde sig konkret til fem forslag til forbedringer. Regeringspartierne meldte afbud, og forsøget på at sikre en samlet opposition bag forslagene lykkedes ikke. Et forslag om en startydelse, økonomisk støtte til nystartede freelancere, der så nedtrappes efterhånden, som de får etableret sig, fik den hårdeste medfart.
»Det lyder som en genoplivning af den forhadte iværksætterydelse. De virksomheder, vi har brug for i dag, er de virksomheder, der kan bære. Det at være selvstændig er et hardcore job,« sagde Colette Brix, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti.

» I skal lade være med at ødelægge vores dagpengesystem med det her,« sagde Bjarne Laustsen, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget for Socialdemokraterne.

Heller ikke et forslag om barselsorlov til freelancerne samlede oppositionen. Selvom både SF og Socialdemokraterne var positivt stemt over for det, var Dansk Folkeparti også imod her.
»Det skal ikke garanteres alle. Vi som selvstændige bør ikke kunne forvente mere end frivillige ordninger. Det vigtigste er at sikre det frie valg. Vi må acceptere, at vi ikke får de samme ydelser som fastansatte,« sagde hun.

Ingen af DJs forslag til forbedringer kunne samle en enig opposition. Men DJs formand Mogens Blicher Bjerregaard var optimistisk bagefter:
»Nu er det vores opgave at lave lobbyarbejde,« sagde han.

Læs mere om de fem forslag på DJs hjemmeside her.

1 Kommentar

Jan Rasmussen
29. FEBRUAR 2008
Jeg håber SF og S vil
Jeg håber SF og S vil benytte sig af den åbning, som DF her leverer. Kom aktivt på banen og tal de selvstændiges sag tydeligt. Det vil kunne flytte vælgere fra DF til S og SF, hvis de får vist, at de i modsætning til DF kæmper for bedre barselsregler, bedre skatteregler osv. for freelancere, selvstændige og lign.