Vagtskifte for de visuelle

 "Det bliver svært at leve op til Gerts niveau," sagde den nyvalgte formand for Visuelt Forum, Karen Hedegaard, mens hun skævede til den afgående, Gert Nielsen.

 

"Det bliver svært at leve op til Gerts niveau," sagde den nyvalgte formand for Visuelt Forum, Karen Hedegaard, mens hun skævede til den afgående, Gert Nielsen.

Dette års generalforsamling på Røsnæs Kursuscenter for blandt andet layoutere, nyhedsgrafikere og webdesignere bar præg af, at den populære Gert Nielsen trak sig fra formandsposten. Tre andre bestyrelsesmedlemmer valgte også at gå ud af det faglige arbejde.

"En formel-1 racer i pitstop." Sådan lød Gert Nielsens egen status over den specialgruppe under Dansk Journalistforbund, som han var med til at starte for snart fire år siden. I dag har den 270 medlemmer.

Dermed antydede han ubeskedent, at bestyrelsen efterlader Visuelt Forum i god form til at fortsætte arbejdet med at lave arrangementer og kæmpe for at få flere efteruddannelsestilbud til de visuelle.

Bestyrelsen fik opbakning til, at de små 350.000 kroner, som Visuelt Forum har fra Ophavsretsfonden, blandt andet skal bruges til at støtte de medlemmer, som ikke får efteruddannelse betalt af arbejdsgiverne. Der var også kritik til Journalistforbundet under den debat.

"DJ vil gerne have vores kontingentpenge, men så må vi også kræve, at de gør noget for os. Vi skal passe på, at det ikke kun bliver os selv, der skal lave det hele. Hvorfor er der kun efteruddannelse for journalister i DJ?" spurgte Dorthe Meyer fra bestyrelsen.

Det bragte DJs formand på talerlisten: "DJ er ikke en efteruddannelsesorganisation. Vi er en fagforening, som kæmper for gode løn- og arbejdsforhold. Men politisk arbejder vi gennem vores bestyrelsespost i Den journalistiske Efteruddannelse for kurser til alle i forbundet," sagde Mogens Blicher Bjerregaard.

Gert Nielsen sluttede sit formandskab af med et spark til de specialgrupper, som aflønner deres bestyrelser for det faglige arbejde:

"På de seneste generalforsamlinger i Freelancegruppen og Pressefotograferne har der tilsyneladende ligget en undertone af, at folk, der melder sig til fagligt arbejde, "ofrer sig" – og derfor har fortjent medlidenhed og økonomisk kompensation. Visuelt Forum kan være en modpol til den opfattelse og i stedet være specialgruppen, hvor alle ved, at man melder sig til fagligt arbejde af lyst og engagement, og hvor medlidenheden nærmere er afløst af misundelsen over ikke selv at være med."

De omkring 45, som både deltog i weekendkonferencen og generalforsamlingen den 3. marts, støttede, at arrangementet på Røsnæs gentages næste år.

Bestyrelsen i Visuelt Forum består af formand Karen Hedegaard, Kruses Offset, næstformand Karina Bjerregaard, Københavns Amtssygehus i Gentofte, kasserer Jakob Strandberg, freelancer. De øvrige medlemmer er Jens Otto Emmich, Kvindernes Fagblad, Christina Fromberg, Experimentarium, Mette Louise Andersen, Boje og Mobech, Dorthe Meyer, Ingeniøren, og freelancer Poul Brasch.

0 Kommentarer