search

Væsentlighed kræver viden

Der er al mulig grund til at glædes over Naja Nielsens udspil om mere væsentlighed i TVAvisen. Men vejen dertil kræver store investeringer i medarbejderne.

Der er al mulig grund til at glædes over Naja Nielsens udspil om mere væsentlighed i TVAvisen. Men vejen dertil kræver store investeringer i medarbejderne.

Det siger sig selv: Vi har brug for mindst et nyhedsmedie i Danmark, der ikke lader sig redigere af kommercielle interesser. Dette medie burde naturligvis først og fremmest være et medie som TVAvisen, der er økonomisk sikret på forhånd.

Så meget desto sværere har det været at forstå, hvorfor skiftende chefer de seneste 10-15 år har ladet sig styre af kommercielle seertalsmål frem for traditionelle journalistiske dyder. Den korte forklaring har vel været, at de har fået besked på det "ovenfra". For ser man nøgternt på Najas forgængere i det nævnte tidsrum, får man ikke øje på ret mange popdrenge og piger. Overordnet har man villet vinde over TV2, der som bekendt fik erobret de fleste seere med deres "friske" og "nye" facon. Nu er TV2 ikke ny længere og den stil, som de lagde for med, er det heller ikke. Det er bare en stil. DR kan sagtens vælge en anden, hvis man altså opgiver ambitionen om at vinde på seertal og i stedet koncentrerer sig om slet og ret at være de vigtigste – gerne de bedste – blot ikke i en popularitetskonkurrence, men i en journalistisk, professionel kontekst.

Naja Nielsen har altså fået mulighed for noget andet end sine forgængere. Ikke bare en mulighed for at rette op på TVAvisens efterhånden skrantende image, men for at sætte en ny vigtig dagsorden for hele landets nyhedsformidling. Eller som en god ven og dygtig redaktør sagde for nylig: "Før i tiden tændte jeg altid for TVA om aftenen, for der kunne jeg se, hvad der ville blive talt om næste dag. I dag tænder jeg stadig per automatik for TVA, men jeg er nødt til at lave noget andet imens for at styre min vrede over prioriteringen og indslagenes kvalitet." Eller læs følgende kronik, der understreger nødvendigheden af et strategiskift:

Birthe fra Vejle lægger niveauet for tv

Der kan være mange grunde til, at TVA har tabt anseelse i de senere år. Jeg tror personligt, det hænger sammen med en intern depression over for mange års turbulens og uro samt en medarbejderflugt, der har været markant på alle poster fra redaktører til værter og reportere. Det giver forvirring og usikkerhed og selvom de tilbageværende er mindst ligeså talentfulde, som de udvandrede, så tager det tid at opbygge erfaring og kompetencer for alle de mange nytilkomne.

Ja, og tid er det, man i det daglige har mindst af. Hurtighed er et mantra – og det skal det også være – men præcision er mindst lige så vigtig. Hvis man skal kombinere disse to ting, kræver det, at hurtigheden understøttes af erfaring og en baggrundsviden, der sjældent fejler. Et hurtigt minut om finanskrisen, ja, men det kræver altså, at man ved, hvad der er op og ned på fakta og ikke skal starte med at google sig til det mest elementære. Altså mere Rolf Gammeligård og mindre Frede Nystartet.

Her et hurtigt eksempel frit fra hukommelsen: Nok en undersøgelse viser, at danskerne gerne betaler mere i skat. I indslaget var indbygget en voxpop, som er blevet helt legitimt at bruge på TVA. Tre såkaldt almindelige mennesker blev spurgt, om de også gik ind for at skulle betale mere i skat. Den ene var pensionist, den anden var førtidspensionist. Altså, to personer, der ikke tjener deres egne penge. Den tredje var vist nok offentligt ansat. Mit gæt er, at voxpoppen var med for at få det hele lidt mere ned på jorden, og fordi man jo skal spørge mennesker, når nu undersøgelsen var baseret på disse. Men var det ikke mere relevant at spørge nettobidragsydere frem for nettobidragsmodtagere? Hvis man absolut skal lave voxpop på emnet? Dybest set, var den ikke nødvendig for at forstå vinklen, hvorfor kræfterne kunne være brugt bedre på noget andet. Mere research måske. Det tager TID at lave voxpops og de fungerer sjældent.

Man kan håbe, at Naja Nielsen med sin dagsorden om væsentlighed får slået voxpop-automatikken fra. Eller hvad med politisk-kommentar-automatikken? Det er den automatik, der sættes i gang ved at ringe til Christiansborgredaktionen (i øvrigt den mest erfarne i kongeriget) og bede dem om at "lave noget politik" på en given historie. Det vil sige, holde mikrofonen foran en politiker, der er mere end villig til at sige et par ord om alt lige fra madpakker til mødregrupper og muskelhunde. I mange tilfælde har historien intet politisk relevant i sig, men et indslag, som ikke munder ud i "hvad-kan-vi-gøre" føles ikke vigtig nok og derfor sættes automatikken til, selvom journalisten, redaktionssekretæren OG seeren ved, at det er varm luft. I bedste fald spild af tid i værste fald demokratisk bedrag.

I forhold til prioriteringer og daglig udvælgelse er det umiddelbart mere simpelt for redaktionssekretærerne (udsendelseslederne) at følge ledelsens bud. Mindre krimi mere EU. Ganske enkelt. Ja, tak.

Men krimistoffet kræver langt færre forudsætninger end EU-stoffet, så omstillingen er ikke helt ligetil efter 10-15 års halsen efter skudepisoder og ildebrande.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen