Væltet formand stadig ferie-boss

Oprøret i Ferieforeningen lykkedes kun delvist. Foreningens afgående formand, Jørgen Bache, er nemlig stadig formand for selve Feriefonden. Og dermed kan han blokere for en feriebolig i København.

Oprøret i Ferieforeningen lykkedes kun delvist. Foreningens afgående formand, Jørgen Bache, er nemlig stadig formand for selve Feriefonden. Og dermed kan han blokere for en feriebolig i København.

Selv om Ferieforeningens formandskasket i går skiftede ejer fra Jørgen Bache til Lars Rugaard, så er det langtfra sikkert, at den nye bestyrelse kan komme igennem med dens planer om en feriebolig i København. Jørgen Bache er nemlig stadigvæk formand for selve Journalisternes Feriefond, som ejer ferieboligerne i både Danmark og udlandet. Og dermed sidder han tungt på magten.
»Reelt sidder bestyrelsen i fonden og jeg på magten,« siger Jørgen Bache til Journalisten.dk.

Ifølge Feriefondens egne regler udpeger Ferieforeningen syv af fondens otte bestyrelsesmedlemmer. Hvis foreningen derimod ønsker at afsætte et medlem i fonden, er det stort set umuligt.

I Journalisternes Feriefond §5 står der således:
»Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der kommer ud af rådighed over sit bo eller gør sig skyldig i en handling, som gør ham uværdig til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som i øvrigt viser sig åbenbart uegnet hertil.«

Og Jørgen Bache har ikke tænkt sig at forlade formandsposten, uanset hvor meget modstand han møder fra foreningen.
»Fonden er konstrueret på denne måde for at undgå fjendtlig overtagelse. Egentlig har fondens medlemmer livslangt medlemskab, og jeg har tænkt mig at blive siddende,« siger Jørgen Bache.

I yderste konsekvens kan det betyde, at intentionerne med gårsdagens ekstraordinære generalforsamling reelt er mislykkedes. Provinsens ønske om en feriebolig i København afvises nemlig fortsat af Jørgen Bache med henvisning til økonomiske årsager. Og det argument fastholder han.
»Fonden har ikke økonomi til at investere i en feriebolig i København, som det ser ud lige nu. Jeg regner med, at foreningen kommer med nogle konstruktive forslag til, hvordan ferieboligen kan finansieres. Til den tid er jeg villig til at se på deres forslag. Selv om det er urealistisk, kan foreningen jo også selv købe en feriebolig,« siger Jørgen Bache.

Den nye formand for Journalisternes Ferieforening, Lars Rugaard, er optimistisk, når det gælder anskaffelsen af en ny feriebolig i København:
»Den nye bestyrelse i foreningen og jeg vil sætte os ned og udarbejde et forslag til, hvordan vi får økonomi til at købe en feriebolig i København. Selv om Jørgen Bache er formand for fonden, så vil det undre mig meget, hvis han ikke bakker op om medlemmernes ønske om en feriebolig. Hvis Jørgen Bache sætter sig imod af principielle årsager, er det simpelthen for ynkeligt,« siger Lars Rugaard, der var initiativtageren til underskriftsindsamlingen i foråret, som altså i går førte til formandsskiftet i Ferieforeningen.

 

Bestyrelsen i Journalisternes Ferieforening
Formand Lars Rugaard
Henrik Louis Simonsen
Villy Dall
Lise Thing
Peter Thornvig
Gunni Busck
Mads Raagaard

Bestyrelsen i Journalisternes Feriefond
Formand Jørgen Bache
Helle Kastholm
Kirsten Skaaning
Karin Harild
Mads Raagaard
Henning Lahrmann
Line Markwarth
Carsten Kirstein, advokat, udpeget af Advokatrådet
Christina Pedersen, suppleant
Stine Bolther, suppleant

Kilde: Hjemmesiden for Journalisternes Feriefond

 

8 Kommentarer

Flemming Bülow Poulsen
31. AUGUST 2008
Re: Væltet formand stadig ferie-boss

Ok, Jørgen Bache er stadig formand for Feriefonden, hvilket nogle beklager, men nu må den nyvalgte bestyrelse i Ferieforeningen arbejde sammen med Feriefonden. På den ekstraordinære generalforsamling 27. august sagde Bache jo i øvrigt, at han ikke  er imod en ferielejlighed i København men mener, at det bliver svært at købe én p.g.a. bopælspligten...Andre firmaer/foreninger har ferielejligheder i KBH, så det kan journalisterne også få, ikke mindst med den kreative bestyrelse, der nu er valgt ind i Ferieforeningen. Indenfor et år eller to har vi sådan én, tror jeg på....Bliver der ævl og bævl og ballade igen, så opløs hele lortet, Ferieforening og Feriefond, for det er s'gu da for latterligt at kriges om spørgsmål som ferielejligheder, så er der dog vigtigere ting i livet, fx de mange journalistarbejdspladser, der forsvinder på dagbladene i disse år....

Indtil videre bor jeg hos min svigermor, når min familie og jeg er i KBH ...det går også selvom hun snakker meget...men se nu at få skred i tingene - og vis at der er sammenhold omkring ferietilbudene......  

Villy Dall
29. AUGUST 2008
Re: Væltet formand stadig ferie-boss

Kære Jørgen Bache!

Intet af det kommer som en overraskelse for.

Det er mere ånden i det, I - og især du - siger, jeg har ønsket at sætte lidt fokus på.

Jeg har jo efterhånden mødt det så mange gange, at intet kan overraske. Men mange mødte dig jo for første gang onsdag aften. Derfor er de nok stadig lidt overraskede.

I øvrigt passer det jo ikke, hvad Freddie Ottenheim er citeret for. Resten af hans indlæg skal jeg undlade at kommentere.

Med venlig hilsen

VILLY DALL, medlem af bestyrelsen i Journalisternes Ferieforening

jørgen bache
29. AUGUST 2008
Re: Væltet formand stadig ferie-boss

Kære Villy Dall

 Det kan da ikke komme som en overraskelse for dig, at virkeligheden er sådan. Det fik du jo allerede at vide den 25. april 2008, hvor du i længere tid udspurgte Fondens advokat om virkningerne af fondsbestemmelser og Ferieforeningens vedtægter. Måske glemte du bare at orientere dine støtter om det?

venlig hilsen Jørgen Bache - formand for Journalisternes Feriefond

Villy Dall
29. AUGUST 2008
Re: Væltet formand stadig ferie-boss
" ...  Feriefonden, hvor bestyrelsen fortsat sidder trygt - og vælger ud af Ferieforeningens persondatabase, som det passer den."

Freddie Ottenheim

 "... Egentlig har fondens medlemmer livslangt medlemskab, og jeg har tænkt mig at blive siddende ..."

 Jørgen Bache

"Reelt sidder bestyrelsen i fonden og jeg på magten."

 Jørgen Bache

(Citater fra indlæg ovenfor)

 

Freddie Ottenheim
29. AUGUST 2008
Rollatoren vandt feriekrigen

Provinsens vandt det første felttog mod hovedstadens arrogante feriebestyrere. Heldigvis kun i Ferieforeningen, hvor muldens gamle, magtfulde mænd, omkranset af en svag duft af urin, kuppede foreningen totalt. Gårdskarlene tog majoriteten af pladserne i bestyrelsen. Oh, hvilken lykke. Nu skal de fandeme få, de højrøvede skiderikker! Heldigvis er den selvsupplerende Feriefond (som er ganske anden institution) og dens bestyrelse endnu upåvirket af landsbytossernes indtog. Gudskelov for det. Derfor fortsætter Fonden sit arbejde uhindret – og det heldigvis med den seriøst arbejdende Jørgen Bache som formand. Intet er mere ønskeligt for alle danske journalister. Han er en gudbenådet administrator af vore ferieboliger. Men desværre er han ingen stor taler, ejheller demagogisk politiker, så de robuste provinspampere fik ham selvfølgelig væltet. To busser isprængt hovedstadshungrende feriebønder, som undervejs på turen fra jordhulerne havde gejlet sig selv op i et selvsving som en skruk havefræser, fjernede enhver fornuft på vejen. Deres endemål med bondekrigen er som bekendt, at jordhulefolket fra disse fjerntliggende godsejerdiktaturer kræver sig en fin feriehybel i kongens by. Naturligvis finansieret af den københavnsk-etablerede feriefond. Jo, for feriebønderne har skam ingensinde doneret så meget som en æggeprikker til det landsdækkende fællesskab. Nej, man forlanger noget til sig selv! Til gengæld giver man ingenting igen.  

 

Var det da slet ikke ungdommen og fremtiden, der på denne ekstraordinære generalforsamling lod røsten gjalde? Nej, desværre ikke. Slet ikke! Det var en hob virtuelle kørestolsbrugere med fremtiden bag sig. Men, men. Naturligvis bevæbnet med samfundets allermægtigste klogskab, og ingen vide mere end de om det internationale feriemarked. Ja, man mistede næsten pusten ved den megen visdom, der isprængt tungesavlen styrtede ud af de pareseramte mundvige. Og på denne måde kom bedsteforældrene til fadet, så nu skal børnebørnene over og se kongens slot. Hvis da ellers Lars Rugaard og hans rollatorbande kan levere varen. Ferieforeningen har ingen penge, og den kan ikke selv tiltvinge sig adgang til Feriefonden, hvor bestyrelsen fortsat sidder trygt - og vælger ud af Ferieforeningens persondatabase, som det passer den. Bliv endelig siddende, Jørgen Bache og alle I andre i Fondens bestyrelse! I gør et fremragende arbejde. Og bestyrelsens konstellation er den helt rigtige. Lige mange kvinder og mænd – og dertil den idérige ungdom repræsenteret ved to 30-årige, friske kræfter, et af hvert køn. Det er lige præcis det, vi har brug for – og som vi har haft hele tiden. Et stort tillykke til hele journaliststanden i Danmark. Vi har med egne øjne oplevet, hvad den (også) består af. Det bliver dyrt, meget dyrt. Men pyt, vi er alle på betalingsservice og den store regning for bondekuppet kommer jo først, når de guillotine-bevæbnede bedsteforældre ligger på kirkegården.

 

Freddie Ottenheim 

Flere