Væk med HELE fradraget ..!

KONTINGENT. Jeg er medlem af Dansk Journalistforbund og har været det i rasende mange år.Og jeg kunne ikke drømme om at være medlem noget andet sted. Heller ikke selv om jeg nu er gået på pension.Men det har aldrig været en del af mine overvejelser for eller imod DJ, at jeg havde et skattefradrag for mit kontingent.

KONTINGENT. Jeg er medlem af Dansk Journalistforbund og har været det i rasende mange år.
Og jeg kunne ikke drømme om at være medlem noget andet sted. Heller ikke selv om jeg nu er gået på pension.
Men det har aldrig været en del af mine overvejelser for eller imod DJ, at jeg havde et skattefradrag for mit kontingent.

Dybest set så jeg egentlig helst, at fagforeningskontingenter overhovedet ikke kunne trækkes fra.
Medlemskab af en fagforening er en privat sag, der i bund og grund ikke rager staten – in casu skatteforholdene.

Jeg er medlem af DJ, fordi jeg mener, at netop DJ varetager mine interesser bedst.
Derfor synes jeg også, at det er noget pinligt klynk, når formanden for DJ i Journalisten nummer 11 klager over pressefolk, der melder sig ind i billigere fagforeninger.
DJ "leverer et stykke politisk arbejde", bruger han som et af argumenterne for det højere kontingent og et krav om fradrag.

Kunne man forestille sig, at det måske var derfor, at nogle foretrækker andre fagforeninger, hvor man prioriterer arbejdet for medlemmerne højere end "et stykke politisk arbejde"?

I mine øjne er DJ's kerneydelse medlemmernes ve og vel. Det var det, da jeg som elev meldte mig ind i DJ, og sådan burde det stadig være.
Men hvis ikke DJ kan konkurrere med de billige fagforeninger på medlemsydelser, fordi man hellere vil levere "et stykke politisk arbejde", så er der ikke noget at sige til, at nogle vælger en fagforening, der varetager medlemmernes interesser som det eneste.

Hvis politikerne har brug for DJ til et "stykke politisk arbejde", så gå endelig med i dette, men send en faktura på "konsulentbistand" bagefter. Det skal ikke betales med et fradrag for kontingentet, men med kontanter, som DJ så kan arbejde videre med – for medlemmerne.

Medlemmer vil – som alle andre mennesker – altid sammenholde det, man betaler, med det, man får, og kan man få det samme – eller måske endog mere – for færre penge et andet sted, så forstår jeg godt, hvis de vælger det andet.
Det var måske det, formanden skulle vise lidt interesse for, frem for bare at klynke over, at "billige fagforeninger presser DJ" på grund af et skattefradrag?

– John Kreiner, journalist, Præstø
  
Svar. Jeg klynker absolut ikke, men forsøger udelukkende at give en forklaring på, hvorfor kontingenter til faglige organisationer har været helt og i fremtiden er delvist fradragsberettigede. Jeg synes, både medlemmerne og de politisk ansvarlige har krav på at få denne indsigt, fordi det har en betydning for demokratiet.

Når det er sagt, så beviser John Kreiner til fulde det, jeg også har sagt: Nemlig at jeg ikke tror på, at ændringerne i fradragsreglerne får den store betydning for DJ's medlemsopbakning, præcis fordi vi yder den kerneydelse, som der peges på, og fordi vi lægger vægt på at yde den med høj kvalitet.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ

0 Kommentarer