V-forslag om højere straffe får lunken modtagelse

Ingen partier i Folketinget køber hele Venstres forslag om blandt andet højere bødestraffe til medier, offentlig påtale i injuriesager og øget brug af lukkede døre. Men dele af forslaget vækker genklang på tværs af midten, viser debat  

Torsdag var partiet Venstres forslag om højere straffe til medier til førstebehandling i Folketinget. Det omfattende forslag handler blandt andet om at skærpe indsatsen mod medier, der uretmæssigt krænker privatlivets fred eller bringer urigtige historier.

Med forslaget ønsker partiets Jan E. Jørgensen og Preben Bang Henriksen en kraftig forøgelse af strafniveauet for brud på referatforbud og navneforbud. 

Ifølge forslaget skal sager om krænkelse af privatlivets fred, ærekrænkende og urigtige historier kunne føres som offentlig påtale. Det vil sige, at det er det offentlige, der fører sagerne.

Der skal desuden indføres øget brug af lukkede døre, referatforbud og navneforbud i sager om krænkelse af privatlivets fred og i visse sager omhandlende injurier.

Ingen samlet opbakning                       

Men beslutningsforslaget – set som en samlet pakke – fik i første runde en lunken modtagelse. Nogle partier var dog interesseret i bidder af forslaget.

Socialdemokraterne kunne ikke stemme for forslaget, fordi Strafferådet efter Se og Hør-sagen er i gang med at undersøge behovet for at modernisere reglerne for hensynet til menneskers privatliv og ytringsfriheden.

Socialdemokraternes ordfører Trine Bramsen tilføjede:

”Vi skal passe på vores frie presse, og vi skal passe på, at der ikke rokkes ved dette vigtige ben i vores samfund. Hertil kommer, at det er meget alvorligt at ty til så markante lovændringer alene på baggrund af en sag, der end ikke er afgjort ved domstolene,” fremgår det af Folketingets referat.

Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti kunne godt støtte højere bødestraffe, men ikke ændringerne inden for navneforbud.

Det er ikke kun Se og Hør

Samme toner lød fra Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll:

”Vores holdning til det her er, at det vil være godt at se på strafniveauet, og det vil være godt at se på niveauet for godtgørelser,” sagde han.

De Konservatives Mai Mercado bemærkede, at pressen "i nærmest pervers form" har skabt tre nye nyhedskriterier: Celebrityfiksering, skandalehistorier og en negativ spiral.

”For sandt at sige er det jo ikke kun Se og Hør, der kører de historier. Det gør en række af de øvrige medier også,” forklarede hun.

Hun påpegede dog, at forslaget fra Venstre ikke tog højde for, at det kan være opslidende for klagere at indbringe en sag for fx Pressenævnet, fordi det skaber fornyet omtale.

Venter på Straffelovrådet

De Radikales Jeppe Mikkelsen var især lun på tanken om offentlig påtale i injuriesager. Det vil gøre det mere overkommeligt for folk at klage, mente han. Det bør dog først undersøges, hvad det koster at indføre.

Pernille Skipper fra Enhedslisten var også interesseret i indførelse af offentlig påtale. Men hun støttede ikke Venstres lovforslag.

”Det er sådan set ikke, fordi vi ikke anerkender problemet overhovedet. Vi mener bare, at den løsning, der ligger til overvejelse i Straffelovrådet lige nu, er den bedste.”

Allerede halvvejs i debatten kunne Venstres Preben Bang Henriksen spore en tendens:

”Det er noget underligt noget her i Folketinget, at alle sådan set kan være positive og enige og åbne for en gennemgang osv., og alligevel så slutter de fleste indlæg – i hvert fald flertallet – sandsynligvis af med, at i øvrigt kan man ikke stemme for det. Jeg synes, det er noget underligt noget, og begrundelsen er jo så, at man har fundet den her flig, der hedder Straffelovrådet,” sagde han.

 

Det er Venstres forslag:

  • En tredobling af niveauet for godtgørelse til de personer, der udsættes for uretmæssige krænkelser af privatlivets fred eller ærekrænkende, urigtige historier. 
  • En tredobling af strafniveauet for uretmæssige krænkelser af privatlivets fred og ærekrænkende, urigtige historier. 
  • En kraftig forøgelse af strafniveauet for brud på referatforbud og navneforbud. 
  • Princippet i straffeloven, om at der som udgangspunkt er privat påtale i sager om krænkelse af privatlivets fred og ærekrænkende, urigtige historier, skal ændres til (betinget) offentlig påtale. 
  • Øget brug af lukkede døre, referatforbud og navneforbud i sager primært om krænkelse af privatlivets fred og i visse sager omhandlende injurier.

1 Kommentar

Erik Høgh-Sørensen
26. MAJ 2015
Jeg er både journalist og
Jeg er både journalist og kandidat for DF. Og jeg er imod V's forslag. 1) Den selvcensur, som V-forslaget vil medføre, er langt værre for demokratiet end de fejl, der begås (hvoraf nogle er grelle). 2) V's forslag om en mere lukket retspleje går imod Grundlovens §65. Det burde gå modsat: Pt. kan lukketheden i dansk retspleje forårsage myter om, hvilke etniske grupper der tiltales for hvad. Lad os få navnene frem, hvad enten det handler om Hansen eller Hassan. 3) Politikere, herunder DF, får ofte prygl i medierne, men når man skuer ud over politik, er det vel mestendels i orden - ikke mindst for V's vedkommende. 4) Der er ingen grund til at sparke til en branche, der økonomisk set ligger ned.
data_usage
chevron_left
chevron_right