V: Fagbevægelsen stjæler også billeder

Venstre har ikke rettighederne til de billeder, der bliver brugt i deres stort opsatte skræmmekampagne om S og SF. Fotografen forstår ikke, hvordan et erhvervsvenligt parti kan se stort på ophavsretten. Fagbevægelsen har gjort det samme mod os, lyder svaret.

Venstre har ikke rettighederne til de billeder, der bliver brugt i deres stort opsatte skræmmekampagne om S og SF. Fotografen forstår ikke, hvordan et erhvervsvenligt parti kan se stort på ophavsretten. Fagbevægelsen har gjort det samme mod os, lyder svaret.

Venstre har aldrig spurgt om lov til at bruge billederne i den kampagne, som blev lanceret i dag. Billederne, der forestiller Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal, er taget af fotograf Lars Svankjær, der også ejer rettighederne til dem. Han er aldrig blevet kontaktet.

»Jeg blev meget overrasket, da jeg så dem. Selv hvis de havde spurgt mig, havde jeg aldrig givet lov til, at de kunne bruge billederne. Til dels ville det være meget illoyalt over for min arbejdsgiver. Dels kunne jeg aldrig finde på at støtte nogen, der er så tæt associeret med Dansk Folkeparti,« siger Lars Svankjær til Journalisten.dk.

Ud over rettighederne til brug af billedet har fotografen også droit moral-rettigheder. Det betyder, at han skal akkrediteres for sit værk, og at man ikke må ændre i værket, så det er krænkende for fotografen. I dette tilfælde bliver billederne netop brugt til det modsatte af, hvad det var meningen, de skulle bruges til, og det mener Lars Svankjær er krænkende:

»Man vil gerne have sit arbejde i avisen, men ikke sådan her. Ens faglige stolthed bliver også … Hvad fanden er det for noget? Jeg forstår ikke, hvordan Danmarks liberale parti kan gøre sådan noget med en lille erhvervsdrivende,« siger Lars Svankjær, der er selvstændig.

I Venstre mener partisekretær Jens Skipper Rasmussen bare, at de har gjort, som man altid gør i politiske kampagner.

»Vi har været udsat for noget, der er meget værre, hvor modparten har taget billeder, vi havde rettighederne til, og brugt dem i deres kampagner. Vi har aldrig haft nogen indvendinger, og vores opfattelse er, at der må være noget albuerum i den politiske diskussion,« siger Jens Skipper Rasmussen.

Helt konkret peger Venstre på tre kampagner, hvor fagforeningerne 3F og FOA har taget billeder af Lars Løkke og Claus Hjort Frederiksen. I en af kampagnerne optræder de begge med tyvemasker, og i en anden er Claus Hjort iført dametøj.

Men det er fagbevægelsen og ikke Socialdemokraterne, der står bag de kampagner?

»Det hænger jo sammen. Man skal ikke gøre sig selv mere naiv end som så. Det er også før beskrevet, hvordan Socialdemokraterne sender nogle andre i byen med kampagner. Det er koordineret,« siger Jens Skipper Rasmussen.

Kan du ikke forstå, at en mindre erhvervsdrivende synes, det er mærkeligt, at I som Danmarks liberale parti bryder ophavsretten?

»Jeg kan forstå, at han har kontaktet en advokat, og så må vi se, hvad advokaten siger. Men der bør være plads til et vist albuerum i denne diskussion.«

8 Kommentarer

Jens Madsen
16. AUGUST 2011
Re: V: Fagbevægelsen stjæler også billeder

Pusseløjerligt at se journaliststanden, der anklages for at være røde, hidse sig sådan op over netop Venstre, når fagbevægelsen og socialdemokraterne også altid har gjort det. Det er påfaldende, at man først råber op nu. Og så er der sigende, at alle medier går totalt i selvsving, ikke over substans og budskab samt landets økonomiske problemer, men over en i den store sammenhæng lillebitte detalje, som rager den brede befolkning noget så langsomt.

Hvorfor behandles Venstre langt hårdere end når det er de røde? Det faneme ikke godt nok, venner. I kan være sikker på, at befolkningen igen-igen bestyrkes i, at journalister er røde. Og det er ikke lige dét, der er brug for op til én af de vigtigste folketingsvalg i nyere tid. 

Kasper Palsnov
16. AUGUST 2011
Re: V: Fagbevægelsen stjæler også billeder
Journalistforbundet burde sende en officiel reprimende til Venstre. En sådan arrogange gør mig virkelig vred!
Niels Riis Ebbesen
16. AUGUST 2011
Re: V: Fagbevægelsen stjæler også billeder

"Fagbevægelsen stjæler også billeder", hmm... den form for argumentation plejer ellers at ophøre med at være gangbar, når man bliver så stor, at man går ud af børnehaven.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Christian Kjeldsen
16. AUGUST 2011
Re: V: Fagbevægelsen stjæler også billeder

hvis en person downloader et stykke musik udenom normale kanaler, bliver vedkommende straffet med bål, brand og erstatningskrav - personen har overtrådt Ophavsretsloven. Når Venstre, der som regeringsbærende parti, klokkeklart overtræder Ophavsretsloven, lyder det som en gamle Back to Back sang ".... som deeee annndreeee gøøøørrrr" ... Man tager en kalkuleret risiko !. Det er gigantsvineri og bør medføre politianmeldelse for overtrædelse af Ophavsretsloven samt et fogedforbud imod brugen og efterfølgende erstatningssag.... Så slipper man for tyveriet uanset, hvilket parti og hvilke motiver, der ligger bag.  Venter med længsel på, at nogle medier tager den op seriøst :

Hvis en ung skolepurk deler musik fra et ikke autoriseret sted på nettet og bliver opdaget, vanker det bål, brand, politianmeldese og erstatningskrav (forståeligt nok). Men hvis de danske politiske partier og deres organisatoriske medløbere af forskellig partipolitisk farve og observans bruger fotos mv. uden at spørge om lob, sker der umiddelbart ingen ting.

Det er lidt skræmmende og ikke mindst extremt dårlig stil fra politikernes og organisationerne side.

Amen...

Heinrich R. Jørgensen
15. AUGUST 2011
Re: V: Fagbevægelsen stjæler også billeder

Herfra en opfordring til Lars Svankjær om omgående at få nedlagt fogedforbud mod brug af hans billeder.

Desuden er billedet af Helle Thorning Schmidt manipuleret. Hårgrænserne er ændret, og hendes fremtoning er ganske anderledes end vanligt. Der er tydeligvis ikke noble intentioner bag ændringerne.

Dansk Journalistforbund anlagde i 2008 sag an mod SIAD, pva. bladtegneren Kurt Westergaard. SIAD havde ikke tilladelse til at bruge en tegning, med anvendte en del af denne alligevel (øjnene) idet de manipulerede billedet. Det kostede SIAD en dom på 120.000 kroner.

Forbundets opbakning til Lars Svankjær må således forventes, i fald Lars Svankjær måtte ønske det, må man formode.

Flere