Uvished om ”kæmpe bunke” freelancere på Aftenshowet

Når produktionen af 'Aftenshowet' rykker fra DR til STV og Bermuda, følger de 19 faste 'Aftenshowet'-medarbejdere med. Og de fortsætter på de overenskomster, de har været ansat under på DR. Dog er der uvished om, hvad der skal ske med den ”kæmpe bunke” af freelancere, der også er tilknyttet produktionen, fortæller programchef

DR skrev i dag i en pressemeddelelse, at udbudskampen om produktionen af 'Aftenshowet' er slut. Vinderne er produktionsselskaberne STV og Bermuda, og fra august vil produktionen foregå hos de eksterne selskaber frem for i DR’s lokaler.

I princippet en opsigelse

I den daglige produktion af 'Aftenshowet' er 19 fastansatte tilknyttet.

”'Aftenshowet' flyttes ud af huset, og de fastansatte er lovet at kunne komme med,” fortæller DJ-tillidsrepræsentant i DR Rikke Skov Kristensen.

”Hvis de ikke ønsker det, er de ikke længere ansat på 'Aftenshowet'. Det kan godt være, de ville kunne finde noget andet i huset, men i princippet er det jo en opsigelse,” siger hun.

Alle 19 har valgt at rykke med og kan altså se frem til en ny arbejdsplads om et halvt års tid. Men det er ikke kun 19 mennesker, der sørger for, at 'Aftenshowet' cirka 200 gange om året ruller hen over sendefladen. Tidsbegrænsede ansatte og freelancere er en stor del af produktionen.

Ann Lykke Davidsen er redaktør på 'Aftenshowet', og hun fortæller, at virksomhedsoverdragelsen kun gælder de fastansatte.

”Vi har en kæmpe bunke af freelancere og én tidsbegrænset ansat. Helt juridisk er de ikke med i en virksomhedsoverdragelse. Så de følger ikke med,” siger redaktøren.

Uvis fremtid for freelancerne

Ann Lykke Davidsen, hvad sker der så med de mange freelancere?

”De kan byde sig til som freelancere på det nye sted, lige så vel som de byder sig til her på DR. De går jo hele tiden til og fra. Jeg sagde farvel til en sidste måned, siger goddag til en ny i denne her måned og siger måske farvel til en ny i næste måned,” siger hun.

Er der en forventning om, at de eksterne produktionsselskaber vil bruge nogen af de mange freelancere?

”Ingen idé. Vi ved ingenting om, hvordan det produktionelle kommer til at køre. Selskaberne har fået at vide i dag, at det er dem, der er blevet valgt. Det er først nu, vi skal i gang med hele planlægningsarbejdet og finde ud af, hvad vi har brug for,” siger Ann Lykke Davidsen, der altså selv er en af de 19 fastansatte.

Samme overenskomster

Rikke Skov Kristensen fortæller, at de 19 fastansatte fortsætter under samme overenskomster, som de har arbejdet under hos DR.

”Medarbejderne får deres overenskomst med sig, indtil den udløber, hvilket den jo gør om et par år. Og så håber de jo på, at de derefter også kan fortsætte på de samme gode arbejdsvilkår. Men det er jo et spørgsmål om, hvorvidt den nye arbejdsgiver laver nogle ordentlige arbejdsforhold,” siger tillidsrepræsentanten.

Ifølge Ann Lykke Davidsen er der ingen grund til bekymring omkring en kommende aftale.

”Overenskomsten udløber i 2020, og så skal der forhandles en ny. Det bliver jo så selvfølgelig på det nye produktionsselskabs overenskomst og ikke DR’s. Men selskaberne har en overenskomst, så det er jeg ret tryg ved,” siger hun.

I starten var de i chok” 

DJ-tillidsrepræsentant i DR Rikke Skov Kristensen fortæller, at 'Aftenshowets' ansatte blev orienteret om den kommende udflytning i september sidste år. Siden da har stemningen blandt de ansatte været af skiftende karakter.

”I starten var de i chok. Så gik de over til at være mere positive og få en følelse af fællesskab og sammenhold,” siger tillidsrepræsentanten.

”Men der har jo været en lang fase, hvor man ikke har kunnet gøre meget andet end bare at passe sit arbejde, fordi der har været så mange ubekendte faktorer i regnestykket. Blandt andet hvor produktionen skulle foregå henne, og hvordan 'Aftenshowet' skal se ud i fremtiden,” fortæller Rikke Skov Kristensen.

0 Kommentarer