Uvidenheden står i fuldt flor

SKUFFENDE. En bydronning har abdiceret. Pressen havde de store Jesus-typer fremme, og spekulationerne var mange. København kunne ikke regeres på grund af en besværlig styreform - enkelte kaldte det en magistratsordning. Overborgmesteren havde opgivet at revidere hovedstadens indviklede styreform og mente selv, at yngre kræfter måtte til.

SKUFFENDE. En bydronning har abdiceret. Pressen havde de store Jesus-typer fremme, og spekulationerne var mange. København kunne ikke regeres på grund af en besværlig styreform – enkelte kaldte det en magistratsordning. Overborgmesteren havde opgivet at revidere hovedstadens indviklede styreform og mente selv, at yngre kræfter måtte til.
Som medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation og Dansk Journalistforbund var det en skuffelse at opleve, hvordan flere af vore kolleger hverken kender styreformen eller gør sig den ulejlighed at sætte sig ind i den.
København gik fra magistratsstyre til udvalgsstyre allerede i 1998. Det betød en væsentlig reducering af de enkelte fagborgmestres magt. Faktisk er de bare lønnede udvalgsformænd, der skal følge flertallet i udvalget. Magten er hos udvalgets og Borgerrepræsentationens flertal – ikke hos borgmesteren.
I København har flertallet således magten – uanset hvem der sidder som udvalgsformand/borgmester. Udfordringen for Ritt Bjerregaard har været, at hun har fået alle partier til at føle sig forrådt ved at løbe fra forskellige aftaler. Den siddende overborgmester har ikke haft sit politiske håndværk i orden. Faktisk er det første gang, siden overborgmesterembedet blev indført i 1938, at en siddende overborgmester har forenet alle andre partier imod sig.
Dagbladet Politiken har også skrevet, at alle partier i Borgerrepræsentationen har en borgmester – læs: udvalgsformand. Der er to magiske tal i Borgerrepræsentationen. Det ene er syv, det andet er 28. Når et parti, eller grupper af partier og personer, kan mønstre syv mandater, udløser det en borgmesterpost. Har man 14, udløser det to – og så videre. Tallet 28 har, siden Borgerrepræsentationen i 1913 fik 55 medlemmer, været flertallet. Den, der har flertallet, kan gennemføre hvad som helst inden for kommunallovgivningen.
Desværre var der mange journalister, der ikke havde gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i Borgerrepræsentationens styreform. Nok skal nyheder gå hurtigt – men det generelle niveau for uvidenhed er uacceptabelt.

Af Jesper Schou og Allan Mylius Thomsen,
medlemmer af DJ og Københavns Borgerrepræsentation for henholdsvis V og Ø

0 Kommentarer